Objavljena knjiga dr. sc. Inge Tomić-Koludrović i sur. ZADARSKA RIVA

Knjiga Zadarska riva kao prostor urbanosti autorica prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović, dr. sc. Željke Tonković i dr. sc. Željke Zdravković (urednik mr. sc. Mirko Petrić) rezultat je istraživanja što ga je realizirala radna skupina Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u okviru strategije suradnje Sveučilišta s lokalnom zajednicom

Zadar riva Inga Tomić-Koludrović, Željka Tonković i Željka Zdravković
ZADARSKA RIVA KAO PROSTOR URBANOSTI
Ur. Mirko Petrić
Sveučilište u Zadru; Zadar, 2014. – Str. 230
ISBN: 9789533310565

U knjizi su analizirani i interpretirani rezultati istraživanja identiteta, kulturnog konteksta i socijalno-prostorne strukture zadarske rive. Istraživanje je teorijski i metodološki realizirano s osloncem na tradiciju funkcionalno-strukturalne analize urbanih prostora, s jedne strane, te interakcionističku analizu međuodnosa ljudi s kulturnim i urbanim okolišem, s druge strane. U istraživanju su korištene i kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja (ulične ankete stanovnika i lokalnih posjetitelja Poluotoka, ulične ankete turista, promatranje režima korištenja prostora te intervjui s kulturnim i znanstvenim djelatnicima te poduzetnicima).

Rezultati istraživanja pokazali su da je riva izuzetno važan segment identiteta grada, te da ju je potrebno promatrati u kontekstu povijesne jezgre grada kao prostor koji, zbog povijesnih promjena koje su se tijekom vremena odvijale, danas nije potpuno funkcionalno kodiran. No, rezultati istraživanja pokazuju da današnji korisnici rive smatraju da na njoj nisu potrebne ni poželjne veće izmjene njezina današnjeg izgleda. Stoga je potrebno vrlo pomno promišljati i planirati eventualne promjene pojedinih segmenata njezinih funkcija, imajući stalno na umu njezin povijesni, suvremeni i budući društveni kontekst. Drugim riječima, pri promišljanju urbanističkog uređenja segmenata prostora rive i njezine kontaktne zone na Poluotoku, postojeće sadržaje potrebno je nadograđivati u smjeru koji će pridonijeti prvenstveno kvaliteti života lokalnog stanovništva, atmosferi grada, krajolika i lokalnih običaja. Takva preporuka za formuliranje javnih politika u skladu je s novim pristupima promišljanju povijesnih urbanih prostora koji omogućuju nadogradnju postojećih režima korištenja, ali na način da oni povećavaju – a ne smanjuju – urbane i kulturne kvalitete prostora.

Istraživanja na kojima se temelji studija financirali su Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Zadra te Ministarstvo znanosti, tehnologije i sporta, u okviru projekta ”Hrvatsko društvo: identitet, mobilnost i nove tehnologije” (MZOŠ, 269-0762385-2380) voditeljice prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović.

>>> PODRUČNI CENTAR SPLIT

 

 

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština