KAKO RAZUMJETI ROD? – Nova knjiga Jadranke Rebeke Anić


Početkom rujna 2011. iz tiska je izašla knjiga dr. sc. Jadranke Rebeke Anić, znanstvene suradnice Instituta Ivo Pilar – Centar Split,  pod naslovom KAKO RAZUMJETI ROD? Povijest rasprave i različita razumijevanja u Crkvi. Objavljena je kao druga knjiga Biblioteke Centra za religijske studije Instituta Ivo Pilar
 

rod_naslovnica

Riječ je o knjizi koja će … postati nezaobilazna literatura u svim budućim raspravama i kolegijima koji se tiču društvene konstrukcije roda. – Iz recenzije prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović

 

  

  

 

Jadranka Rebeka Anić
KAKO RAZUMJETI ROD?
Povijest rasprave i različita razumijevanja u Crkvi
Biblioteka Centra za religijske studije – Knjiga 2.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2011. – Str. 194. – ISBN 978-953-6666-79-9

 Sadržaj / Iz recenzija / O autorici

 

 
Sadržaj

 

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige 
Predgovor (Slavica Jakelić)
Uvod
1. POLAZIŠTE RASPRAVE: STAJALIŠTA GABRIELE KUBY
2. ROD – ZNAČENJE POJMA
2.1. Pojmovnik 100 words for equality
2.2. Dokument Njemačke komisije Justitia et pax
3. POVIJEST POJMA ROD
3.1. Nastanak i ključne prekretnice
3.1.2. Različita značenja
3.2. Rod u raspravama o homoseksualnim identitetima
4. STAJALIŠTA I IZJAVE SVETE STOLICE
4.1. Četvrta međunarodna konferencija o ženama u Pekingu
4.2. Rimska konferencija i Peking 5+
4.3. Novije izjave Svete Stolice
5. ROD – ŠIFRA ZA HOMOSEKSUALNOST
6. ROD U CRKVENIM DOKUMENTIMA
6.1. Pismo biskupima Katoličke crkve o suradnji muškarca i žene u Crkvi i svijetu
6.2. Dokument Brak, obitelj i “de-facto” bračne zajednice
6.3. Dokument Obitelj i ljudska prava
6.4. Izvor
7. ROD U TEOLOGIJI
7.1. Uporaba pojmova
7.2. Kritičari rodnih teorija
7.2.1. Leksikon dvosmislenih i prijepornih pojmova o obitelji, životu i etičkim pitanjima
7.2.2. Stručno savjetovanje Njemačke biskupske konferencije
7.3. Rod kao analitička kategorija
ISHOD ISTRAŽIVANJA I ZAKLJUČAK
Literatura
Imensko kazalo
Mali pojmovnik
Sažetak
Summary
>>> Puni tekst knjige

 
Iz recenzija

Knjiga Jadranke Rebeke Anić bavi se zamršenim pitanjima vezanim uz pojam roda. (…) Problemi se tiču jezika, ideologija, hermeneutike, teologije, politike, crkvenog učiteljstva, a nadasve složenih pitanja ravnopravnosti muškaraca i žena. (…) Čini se da je glavni interes autorice unošenje jasnoće u jezik i njezina jaka volja da se umjesto stvaranja ideologijskih blokova otvori dijalog. (…) U hrvatski se javni prostor ovom knjigom unosi dijaloški pristup koji se trudi prikazati genealogiju pojmova. No, iza jezične problematike stoji cijeli svijet strahova, interesa i borbi. Svakako, ova knjiga olakšava njihovo razumijevanje. Valja zahvaliti autorici što je proširila obzor rasprave, prikazala relevantne autore, pokazala gdje sama vidi potrebe dijaloga i dala naslutiti kako ona vidi mogući dijalog Ijudi koji ne dijele iste životne forme ni iste interese, ali dijele isti svijet. Knjiga će biti od koristi svima koji su zainteresirani za širi kontekst rasprava o rodnoj problematici, posebice za sadašnje stanje crkveno-teološkoga dijaloga sa svijetom u nastojanjima oko ravnopravnosti muškaraca i žena.

prof. dr. sc. Ante Vučković

Riječ je o respektabilnoj studiji koja će čitateljicama i čitateljima u Hrvatskoj ne samo (…) pružiti složeniji pogled na pojam roda (…) nego ih i potaknuti na daljnje promišljanje koliko neka nedovoljno sofisticirana i nedovoljno kritična i konačno nedovoljno kontekstualizirana shvaćanja pojedinih pojmova mogu izazvati ne samo zabuna nego i ideoloških nesuglasica. Stoga se slažem sa zaključkom Jadranke Rebeke Anić da primjeri teološkog promišljanja rodnih teorija koji se objašnjavaju u ovoj knjizi „kršćane u Hrvatskoj mogu ohrabriti da umjesto križarskog rata protiv pojma rod i rodnih teorija“ te pojmove „shvate kao mjesto susreta sa suvremenim čovjekom i s njegovom složenom slikom o sebi, kao čvorište interdisciplinarnih rasprava u kojima katolička teologija može dati dragocjen doprinos primajući ujedno poticaje za vlastiti razvoj“. (…) Knjiga Jadranke Rebeke Anić bogata je izvorima, objašnjenjima i kontekstualizacijama koje daleko nadilaze knjige slične vrste. Stoga može poslužiti i kao udžbenik ali i kao kritički tekst za promišljanje odnosa Katoličke crkve i suvremenosti na terenu koji je danas smatran indikatorom tolerancije prema drugom i drugačijem. Riječ je o knjizi koja će, mislim, postati nezaobilazna literatura u svim budućim raspravama i kolegijima koji se tiču društvene konstrukcije roda.

prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović

 
O autorici

Jadranka Rebeka Anić doktorirala je na Katoličkom teološkom fakultetu Sveučilišta u Beču. Kao znanstvena suradnica radi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split. Na Sveučilištu u Sarajevu predaje u sklopu predmeta Religija i rod magistarskog programa Religijskih studija i na Rodnim studijima. Kao vanjska suradnica Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru predavala je kolegij Žene i Crkva. Na teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik u Zagrebu predaje kolegij Nasilje nad ženama u obitelji – pastoralno-teološki izazov. Autorica je niza radova s područja feminističke teologije i dviju knjiga: Više od zadanoga. Žene u Crkvi u Hrvatskoj u 20. stoljeću (2003.) i Žene u Crkvi i društvu (2010.). Koautorica je triju priručnika i suurednica nekoliko međunarodnih i domaćih zbornika. Sudjelovala je u nekoliko međunarodnih i domaćih projekata te vodila dva projekta Franjevačkog instituta za kulturu mira: Muško i žensko, stvori ih. Žene i muškarci u življenju i službi Božjeg poslanja i Nasilje nad ženama u obitelji – teološko-pastoralni izazov. Članica je dviju međunarodnih i dviju domaćih udruga te predsjednica Hrvatske sekcije Europskog društva žena u teološkom istraživanju. Područje interesa: teološka antropologija, feministička teologija, pastoralna teologija. Izbor iz bibliografije: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277285

>>> Centar za religijske studije
>>> Područni centar Split

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština