Centar za religijske studije

NazivSjedišteVoditeljDjelatnostPodručja ● Publikacije
 

r

 
Naziv

Centar za religijske studije – CERES / Centre for Religion Studies – CERES

 
Sjedište

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I
10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 4886 805
Faks: + 385 1 4828 296
E-mail: Vine.Mihaljevic@pilar.hr

 
Voditelj

Dr. sc. Vine Mihaljević

 
Djelatnost

Svrha Centra za religijske studije je kontinuirano istraživanje značenja i uloge religije u suvremenom društvu i kulturi kao i proučavanje njihovih različitih odnosa i utjecaja u složenim modernizacijskim i sekularizacijskim procesima radi postizanja objektivnih znanstvenih i stručnih saznanja o složenom religijskom fenomenu.
Ciljevi:
● istraživanje odnosa religije i suvremenog društva
● istraživanje odnosa religije i kulture
● religijski pluralizam: kršćanstvo, židovstvo, islam te novi religijski pokreti istočne i zapadne provenijencije
● religija i evropske i globalizacijske integracije
● religija, mir, solidarnost, tolerancija, dijalog,
● religija i nasilje
● religija i obitelj
● religija i mladi
● socioreligijske implikacije, odnosno utjecaj religioznosti na kvalitetu života osoba s posebnim potrebama
● religija i sredstva društvene komunikacije
● uloga i značenje religije u migracijskim procesima
● izrada pojmovnika odnosno “Leksikona novih kršćanskih i religijskih pokreta” u suvremenom hrvatskom društvu

 
Područja

Glavna područja istraživanju su religija u modernizaciji, sekularizaciji i postsekularizaciji suvremenog društva u Hrvatskoj, proučavanje odnosa religije i suvremene kulture, suradnja s drugim evropskim religijskim istraživačkim centrima i usporedba dobivenih rezultata, religijski pluralizam, te odnos religije prema određenim društvenim grupama pri čemu će se primjenjivati osnovna i primjenjena istraživanja religioznosti i religije, dubinski intervjui i observacije različitih religijskih grupa.

 
Publikacije

 

Biblioteka Centra za religijske studije

Knjiga 1.

fra_didak FRA DIDAK BUNDIĆ – ČOVJEK I DJELO
Uredili: Stipe Tadić i Marinko Šakota
Biblioteka Centra za religijske studije – Knjiga prva
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Hercegovačka provincija Uznesenja BDM
Zagreb, 2009. – Str. 695.
Impresum – pdf 182 kb
Korice
Sadržaj
Uvodna riječ
Iz recenzija
Iz tiska
Sažetci
Bilješke o autorima
Summaries

 

Knjiga 2.

rod_naslovnica

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Jadranka Rebeka Anić
KAKO RAZUMJETI ROD? Povijest rasprave i različita razumijevanja u Crkvi
Biblioteka Centra za religijske sudije – Knjiga 2.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2011. – Str. 194.
ISBN 978-953-6666-79-9

 

Knjiga 3.

rebeka nasl I OTRT ĆE IM SVAKU SUZU S OČIJU
Teološko približavanje patnji i nadi ženaAND GOD WILL WIPE AWAY ALL TEARS FROM THEIR EYES
A Theological Approach to the Suffering and Hopes of Women
GOTT WIRD JEDE TRÄNE VON IHREN AUGEN ABWISCHEN
Theologische Annäherungen an Leid und Hoffnung von Frauen
Editors: Jadranka Rebeka Anić, Ana Thea Filipović, Katica Knezović, Lynette Šikić-Mićanović
Biblioteka Centra za religijske studije / Centre for Religious Studies Series – Knjiga treća / Book Three
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar / Ivo Pilar Institute of Social Sciences
Zagreb, 2013. – Str. 288 – ISBN 978-953-6666-98-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Također provjeri

Centar za populacijske studije

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Djelatnost ● Projekti ● Publikacije ● Skupovi  … Pročitaj više o Centar za populacijske studije