Vine Mihaljević

  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Vine
Prezime:
Mihaljević
Titula:
Dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Teologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Naslovno zvanje izvanrednog profesora
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
105
Broj telefona:
+385 1 4886 805; 098 809 555
E-mail adresa 1:
Vine.Mihaljevic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
vine.mihaljevic28@gmail.com
Autorske knjige:
5
Uredničke knjige:
6
Radovi u međunarodnim bazama:
19
Radovi u zbornicima sa skupova:
27
Poglavlja u knjigama:
16
Ostalo:
8
Poveznice:
Domaći projekti:
1998.-2002.: Religijske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima. - Suradnik na projektu
2002.-2007.: Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj. - Suradnik na projektu
2008.-2011.: Hrvatski identitet, religija i izazovi europskih integracija. - Voditelj projekta
2009.: Domovinski rat. - Suradnik na projektu
2018.: Studija opravdanosti zahtjeva za izmjenu statusa općine Marija Bistrica u status grada. - Suradnik na projektu
Međunarodni projekti:
1991.-1992.: "Religija i televizija u Njemačkoj" u okviru istraživačkog projekta "Religija i mediji" na Salezijanskom papinskom sveučilištu u Rimu. - Voditelj projekta
2003.-2011.: "Europska akademija za istraživanje života, integraciju i civilno društvo" (Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft), Kremsu/Donau u Austriji. - Suradnik na projektu
2015.: Međunarodni centar za društveni progres Šlezijskog sveučilišta u Katowicama (International Centre for Social Progress - ICSP at the University of Silesia in Katowice). - Suradnik na projektu
2019.-: Povjerenstvo za koordinaciju izrade i provedbe muzeološke koncepcije stalog postava Dijecezanskog muzeja banjalučke biskupije. - Suradnik na projektu
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1998.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti u području humanističkih znanosti, polje teologija
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1992.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Salezijansko papinsko sveučilište, Rim
Polje znanstvenog rada:
Teologija
Znanstveni interesi:
Pastoralna teologija, sociologija religije, komunikologija
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
35 domaćih sudjelovanja
45 međunarodnih sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Hrvatsko sociološko društvo
Međunarodni studij religije u Srednjoj i Istočnoj Europi
Svjetsko društvo sociologa religije
Nastavna djelatnost:
1992.-1993.: Kolegiji iz Pastoralne teologije na Franjevačkoj teologiji Samobor-Sarajevo
2009.-2010.: Kolegij "Interpersonalna komunikacija" na Visokoj poslovnoj školi u Zagrebu
2013.-2014.: Kolegij "Uvod u sociologiju" na Prvoj visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays Zagreb
2012.: Interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Kulturologije na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2003.-: Kolegiji iz Komunikologije (Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja, Televizijsko novinarstvo, Kvalitativna analiza sadržaja medija, Filozofija mediji) i kolegiji iz Sociologije (Sociologija hrvatskog društva: fenomenologija novih religijskih i eklezijalnih pokreta, Socijalna ekologija /od 2019./) na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
Nagrade i priznanja u području znanosti:
Međunarodne znanstvene stipendije:
2006.-2007; 2015.-2018.: Centro Internazionale di studi sul Religioso Contemporaneo (CISReCo), San Gimignano (Italija)