Vine Mihaljević

Vine Mihaljević
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Vine
Prezime:
Mihaljević
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Teologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
5/I
Broj telefona:
+385 1 4886 805
E-mail adresa:
Vine.Mihaljevic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:
9 izvornih znanstvenih radova u CC i 1 prethodno priopćenje u CC;  9 znanstvenih radova u drugim časopisima; 8 stručnih radova u časopisima; 3 knjige u koautorstvu, 1 knjigu uredio; 10 poglavlja u knjigama.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=232606
Projekti:

Suradnik na projektima: Religijske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima 1996.-2002., voditelj dr. sc. Ivan Grubišić; Globalizacija i (post)moderni religijski i crkveni pokreti 2000. -2006, voditelj istraživanja dr. sc. Stipe Tadić.
Voditelje projekta: Hrvatski identitet, religija i izazovi europskih integracija 2007. -

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
1999.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1992.
Ustanova:
Papinsko salezijansko sveučilište (Università Pontificia Salesiana Roma), Teološki fakultet
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Rim, Italija
Područje znanstvenog rada:
Pastoralna teologija
Znanstveni interesi:
Pastoralna teologija, sociologija religije, komunikologija
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
15
Članstvo u znanstvenim udrugama:
Član “Hrvatskog sociološko društva”. Član “Međunarodnog studija religije u Srednjoj i Istočnoj Europi”. Član “Svjetskog društva sociologa religija”
Nastavna djelatnost:
Profesor kolegija: Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Nagrade i priznanja u području znanosti: