Centar za urbanu i lokalnu povijest

NazivSjedišteVoditeljOsnutak DjelatnostProjektiPublikacije ● Novosti
 

b


Naziv

Centar za urbanu i lokalnu povijest / Centre for Urban and Local History


Sjedište

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I
10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 4886 034
Faks: + 385 1 4828 296
E-mail: mirela.altic@pilar.hr


Voditelj

Dr. sc. Mirela Altić, znanstveni savjetnik za područje povijesnih znanosti


Osnutak

2007.


Djelatnost

Povijesni razvoj hrvatskih naselja odvijao se u europskom kontekstu koji je jasno vidljiv u urbanističkim, arhitektonskim, gospodarskim, kulturnim i dr. aspektima. Istraživanjem urbane i lokalne povijesti želimo doprinjeti boljem razumijevanju vlastitog povijesnog identiteta ali i zajedničke europske povijesne i kulturne baštine. Objavljivanjem istraživanja temeljenih na interdiciplinarnom pristupu želimo poticati daljnja komparativna istraživanja gradova kao i lokalne povijesti koji zajedno čine jednu od temeljnih sastavnica nacionalne povijesti.
Istraživanja u sklopu rada centra imaju za cilj omogućiti nove spoznaje o povijesnom razvoju hrvatskih gradova te povijesnom razvoju manjih naselja i mikroregionalnih cjelina temeljene na istraživanjima i interpretaciji arhivskih izvora koji se čuvaju u domaćim i stranim arhivima.
Istraživanjem hrvatske urbane i lokalne povijesti u europskom kontekstu želimo istražiti katakteristične osobine povijesnog razvoja hrvatskih naselja te njihov povijesni i kulturni identitet kao važnog dijela nacionalnog povijesnog identiteta.
Budući da se radi o istraživanju izvora koje se na području povijesnih znanosti smatra temeljnim, rezultati rada ovog centra omogućit će daljnja istraživanja s područja povijesti. Nadalje, s obzirom na široku važnost urbane i lokalne povjesti za opću nacionalnu povijest te interdisciplinarnost pristupa, pored primjene u ciljanim istraživanjima na području povijesnih znanosti, rezultati istraživanja bit će iskoristivi i unutar drugih znanstvenih disciplina koje se na bilo koji način bave poviješću i identitetom prostora, zaštitom povijesne kulturne baštine te suvremenim regionalnim razvojem. 
Područja djelatnosti:
● istraživanje prostornog razvoja hrvatskih gradova u europskom kontekstu
● istraživanje povijesnog i kulturnog identiteta hrvatskih gradova
● povijest prostornog planiranja hrvatskih gradova
● zaštita urbanih cjelina kao dijela povijesne baštine
● istraživanja lokalnih naselja i sredina (mikrohistorija)
● studije  povijesti okoliša (ekohistorija) – transformacija prirodnog i kulturnog pejsaža


Projekti

1. Povijesni atlas gradova, voditelj projekta dr. sc. Mirela Altić (br. projekta 0205002) od 2002.do 2006. Projekt je uključen u europsku koordinaciju projekta s područja urbane povijesti (International Commission for the History of Towns).
2. Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova (br. 194-1940657- 0654), voditelj projekta dr. sc. Mirela Altić, od 2007. Projekt je uključen u europsku koordinaciju projekta s područja urbane povijesti (International Commission for the History of Towns).

Opis projekata
Projekt “Povijesni atlas gradova” bavi se prikupljanjem, znanstvenom obradom i objavljivanjem kartografskih i drugih povijesnih izvora izvora za povijest hrvatskih gradova. Temelji se na arhivskom gradivu pohranjenom u našim i stranim arhivskim i muzejskim ustanovama. Povijesni atlas gradova sastoji se od kartografskog i tekstulanog dijela. Analiza i interpretacija kartografskih izvora u komparaciji s drugim arhivskim izvorima (poglavito zapisnicima gradskog poglvarstva) u tekstualnom dijelu, omogućuje nove spoznaje o prostornom razvoju hrvatskih gradova, njihovim povijesnim identitetima kao i sagledavanje razvoja hrvatskih gradova u europskom kontekstu. Kartografski dio atlasa predstavlja kvalitetne i dobro čitljive reprodukcije karata i planova izabranih gradova. Na taj način po prvi puta na jednom mjestu naći će se svi relevantni kartografski izvori za povijest hrvatskih gradova čime će njihovo korištenje biti dostupno i drugim istraživačima. Svi atlasi baziraju se na izvornim znanstvenim istraživanjima. Istraživanja se provode interdisciplinarno i uvijek u europskom kontekstu. Gradovi su izabrani po principu “case study” kao karakteristični modeli gradova, birajući među njima one slabije ekohistorijski istražene. Svaki svezak prezentira razvoj jednog grada u povijesnom, urbanističkom, gospodarskom, demografskom, političkom i kulturnom kontekstu, primjenjujući interdisciplinarni pristup. Predloženi projekt temelji se na iskustvima sličnih projekata Njemačke, Austrije, Češke, Francuske, Poljske, Velike Britanije i Irske. Sadržajem i koncepcijom predloženi projekt uklapa se u međunarodni projekt komparativne studije europskih gradova kojim koordinira “Commission internationale pour l’histoire des ville” a koja je podržala i dosadašnja istraživanja ovog projekta.

Historical Towns Atlas


Publikacije

Knjige

1. Povijesni atlas gradova: Bjelovar. Državni arhiv Bjelovar i Hrvatski državni arhiv. – Zagreb, 2003.
2. Povijesni atlas gradova: Sisak. Državni arhiv Sisak i Hrvatski državni arhiv. – Zagreb, 2004.
3. Povijesni atlas gradova: Koprivnica. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Muzej grada Koprivnice. – Zagreb, 2005.
4. Povijesna geografija Kosova. Golden marketing – Tehnička knjiga. – Zagreb, 2006.
5. Gjeografia Historike e Kosovës. Unioni i Bashkësive Shqiptare në Republikën e Kroacisë. – Zagreb, 2007.
6. Povijesna geografija rijeke Krke. Javna ustanova Nacionalni park Krka. – Šibenik, 2007.
7. Povijesni atlas gradova: Hrvatska Kostajnica. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv Sisak. – Zagreb, 2007.
8. Povijesni atlas gradova: Varaždin. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv Varaždin.  – Zagreb, 2009.
9. Povijesni atlas gradova: Sisak (2. dopunjeno izdanje). Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv Sisak. – Zagreb, 2004.

pag-1 pag-2 pag-3 pag-4

I. svezak:

BJELOVAR

II. svezak:

SISAK

III. svezak:

KOPRIVNICA

IV. svezak:

HRVATSKA KOSTAJNICA

Kao prvi svezak edicije koncem 2003. objavljen je Povijesni atlas grada Bjelovara u izdanju Državnog arhiva Bjelovar i Hrvatskoga državnog arhiva. Godine 2004. objavljen je Povijesni atlas grada Siska realiziran u izdanju Državnog arhiva Sisak i Hrvatskoga državnog arhiva, 2005. godine Povijesni atlas grada Koprivnice u izdanju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Muzeja grada Koprivnice, a 2007. godine Povijesni atlas Hrvatske Kostajnice u izdanju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Državnog arhiva Sisak. Povijesni atlas grada Varaždina peti je svezak edicije “Povijesni atlas gradova”:
 

varazdin336dpi Dr. sc. Mirela Slukan Altić
POVIJESNI ATLAS GRADOVA
V. svezak: VARAŽDIN
Nakladnici: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv Varaždin
Zagreb, 2009.
Sadržaj
Predgovor 5. svesku: Varaždin

 

sisak2_naslovnica Dr. sc. Mirela Slukan Altić
POVIJESNI ATLAS GRADOVA
II. svezak: SISAK – 2. dopunjeno izdanje
Nakladnici: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv u Sisku
Zagreb, 2012.
Sadržaj
Predgovor 2. izdanju 2. sveska: Sisak

 

 

 


Novosti

Predstavljanje 2. izdanja POVIJESNOG ATLASA SISKA, 12. 6. 2012.
Predavanje dr. sc. Mirele Slukan Altić u sklopu projekta muzej Kvarta
– PREZENTACIJA: Kolodvori i pruge u urbanom identitetu Trešnjevke
Novo iz tiska: POVIJESNI ATLAS VARAŽDINA

Također provjeri

Centar za populacijske studije

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Djelatnost ● Projekti ● Publikacije ● Skupovi  … Pročitaj više o Centar za populacijske studije