Centar za urbane i ruralne studije

 
NazivSjedišteVoditeljOsnutakDjelatnostPodručja ● Publikacije ● Novosti

 

u

 
Naziv

Centar za urbane i ruralne studije – CURS / Centre for Urban and Rural Studies

 
Sjedište

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I
10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 4886 814
Faks: + 385 1 4828 296
E-mail: geran.marko.miletic@pilar.hr

 
Voditelj

Dr. sc. Geran Marko Miletić

 
Osnutak

2008.

 
Djelatnost

Centar je osnovan s namjerom da razvija institucionalne osnove interdisciplinarnih istraživanja urbanih i ruralnih naselja i mreža i posebnih teritorijalnih cjelina (regija, zaštićenih područja, administrativnih cjelina, drugih područja sa specifičnim razvojnim problemima) te da postane središnja institucija za referentna područja istraživanja.
Temeljni ciljevi jesu: jačanje kompetencije i koncentracija stručnog i znanstvenog osoblja te osposobljavanje znanstvenih novaka, stvaranje trajnih interdisciplinarnih istraživačkih programa, izrada specifičnih dokumentacijskih baza, suradnja sa srodnim istraživačkim adresama u zemlji i inozemstvu, pružanje istraživačkih usluga subjektima društvenog razvitka, specijalističke  i interdisciplinarne publikacije.

 
Područja

Osnovna tematska područja istraživanja Centra za urbane i ruralne studije:

1. istraživanje gradskih naselja
2. istraživanje seoskih naselja
3. društvena upotreba zemljišta
4. teritorijalne promjene i društvena pravda
5. istraživanje mreža naselja
6. istraživanje socio-kulturnih fenomena
7. istraživanje regionalne mreže
8. sociokulturni fenomeni u gradu
9. urbanizacija i modernizacija
10. istraživanje regionalnog razvoja
11. sociologija tehnike
12. društvo i prostor
13. povijesna transformacija prostora
14. europska perspektiva
15. ostala rubna znanstvena područja

 
Publikacije

Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije

Knjiga 1.

sek_sta__naslovna Geran-Marko MILETIĆ
U POTRAZI ZA DRUGIM PROSTOROM: SOCIOLOGIJSKI ASPEKTI SEKUNDARNOG STANOVANJA U HRVATSKOJ

Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije – Knjiga prva
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2011. – Str. 292.

 
Knjiga 2.

lyn_naslovnica
Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ
Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije – Knjiga druga
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2012. – Str. 174.

Knjiga 3.

nasl Anka MIŠETIĆ, Geran-Marko MILETIĆ i Sara URŠIĆ
VITALNI GRADOVI – Pogled iz perspektive stručnjaka u gradskim upravama
Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije – Knjiga treća
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2012. – Str. 148.

 

 Knjiga 4.

Nigdina nasl  

Maja ŠTAMBUK
LICA NIGDINE. Društveni i prostorni okvir razvitka hrvatskog sela
Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije. – Knjiga četvrta
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2014. – Str. 208.

 

Knjiga 5.

Lynette nasl  

 

Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ
Centre for Urban and Rural Studies Series – Book 5
Ivo Pilar Institute of Social Sciences
Zagreb 2014 – pp 186

 

 
Novosti

– Razgovor s dr. sc. Lynette Šikić Mićanović o sudiji SKRIVENI ŽIVOTI
– Predstavljanje knjige dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović  SKRIVENI ŽIVOTI, 16. 1. 2015.
– Studija dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović SKRIVENI ŽIVOTI na engleskom
Novi projekt: SEKUNDARNO STANOVANJE I SOCIJALNA ODRŽIVOST
Predstavljanje knjige prof. dr. sc. Maje Štambuk LICA NIGDINE, 14. 3. 2014.
– Objavljena knjiga prof. dr. sc. Maje Štambuk LICA NIGDINE
Odluka o imenovanju dr. sc. Gerana Marka Miletića za voditelja Centra za urbane i ruralne studije te razrješenju dr. sc. Maje Štambuk od 26. rujna 2013.
Objavljena studija A. Mišetić, G.-M. Miletića i S. Ursić VITALNI GRADOVI
Razgovor s dr. sc. Majom Štambuk o istraživanju života hrvatskih Roma
Objavljena knjiga dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović SKRIVENI ŽIVOTI
Objavljeni SOCIOLOGIJSKI ASPEKTI SEKUNDARNOG STANOVANJA

 

 

 

 

 

 

Također provjeri

Centar za populacijske studije

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Djelatnost ● Projekti ● Publikacije ● Skupovi  … Pročitaj više o Centar za populacijske studije