Objavljena knjiga prof. dr. sc. Maje Štambuk LICA NIGDINE

U Biblioteci Centra za urbane i ruralne studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je kao 4. knjiga zbirka tekstova prof. dr. sc. Maje Štambuk pod naslovom LICA NIGDINE – Društveni i prostorni okvir razvitka hrvatskog sela. Knjiga na jednom mjestu okuplja ruralnosociologijske radove u sklopu dva poglavlja “Selo kao prostor modernizacije” i “Revitalizacija hrvatskoga ruralnoga prostora”

Nigdina nasl

Autorica pokazuje da razumije šire modernizacijske procese, njihovu povezanost s budućnošću ruralnog prostora te daje jedno tumačenje sela kao socio-prostornog fenomena preko kojega se prelamaju različiti procesi suvremenog društva: pitanja samoodrživosti, ekologije, energije, upravljanja, nove prostorne mobilnosti… – Iz recenzije prof. dr. sc. Anke Mišetić

Maja ŠTAMBUK
LICA NIGDINE. Društveni i prostorni okvir razvitka hrvatskog sela
Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije. – Knjiga 4.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2014. – Str. 208.
ISBN 978-953-7964-08-5

Sadržaj / Iz Predgovora / O autorici

 

Sadržaj

Omot / Impresum / Sadržaj
Predgovor

I. SELO KAO PROSTOR MODERNIZACIJE
Selo i modernizacija: kratka povijest nesporazuma
Selo u europskom iskustvu
Osvrt na probleme razvitka hrvatskih sela i seoskih prostora
Stigmatična personalizacija seljaka

II. REVITALIZACIJA HRVATSKOGA RURALNOG PROSTORA
Neki elementi ruralne obnove u Hrvatskoj
Neki elementi socijalne i tehničke infrastrukture hrvatskog sela
Trebaju li nam posebna znanja za ruralni razvitak?
Žumberak – skica o stanju
Lika – studija slučaja
Socijalna uporišta revitalizacije Lonjskog polja
Energetska sigurnost i kritična infrastruktura: kvalitativni empirijski uvid u stavove lokalnih zajednica Plomina
Prema obnovi periferija

Bilješke o izvorima
Summary
O autorici

>>> Puni tekst knjige

 
Iz Predgovora

Tekstovi u ovoj knjizi nastajali su u razdoblju od 1996. do 2009. godine. Objavljivani su uglavnom u knjigama – izvještajima nastalim na temelju empirijskih istraživanja. Glavni poticaj njihovu ponovnom objavljivanju bio je argument mojih kolega da je dobro imati na jednome mjestu barem neke radove iz ruralne sociologije, jer da je to znanstvena disciplina koja u Hrvatskoj izumire; doista, sve manje je ruralnosociologijskih istraživanja, sve manje je aktivnog interesa da se selo istražuje i promišlja kao strateški važan prostor, sve je više onih koji misle da o selu sve znaju, dapače da znaju što je za selo najbolje. Problem bi bio mnogo manji da upravo takvi ne odlučuju o seoskoj budućnosti. A o tome kako je hrvatskom selu danas, s kojim se temeljnim razvojnim problemima susreće, zašto nesnalaženje u koncipiranju napretka seoskog svijeta ostavlja teško nadoknadive demografske, komunikacijske, prometne, infrastrukturne, gospodarske, kulturne i svake druge manjkove, nešto će čitatelj naći u ovoj knjizi. Selo i seoski prostor najvrednije je što Hrvatska posjeduje, pa je teško razumjeti kako je moguće tako kontinuirano neodgovorno upravljati tim razvojnim resursom. Objektivno, višestruke su mogućnosti razvoja ruralnog prostora i one bi trebale biti velik izazov i zadatak kao i poziv projektantima njegova razvitka.

Prof. dr. sc. Maja Štambuk

>>> CENTAR ZA URBANE I RURALNE STUDIJE

 

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština