Studija dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović SKRIVENI ŽIVOTI na engleskom

Rujna 2014. u Biblioteci Centra za urbane i ruralne studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je kao 5. knjiga na engleskom jeziku studija dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović HIDDEN LIVES. An anthropological study of rural women. Pod naslovom SKRIVENI ŽIVOTI – Prilog antropologiji ruralnih žena studija je u istoj biblioteci kao 2. knjiga objavljena srpnja 2012. godine

Lynette nasl

Ova knjiga nastala je na temelju doktorskog rada iz antropologije u kojem sam istraživala rodna iskustva ruralnih i seoskih žena te poimanja ženstvenosti. Tijekom terenskog rada u Slavoniji vrlo su se brzo uzdrmale kulturne pretpostavke koje sam do tada uzimala zdravo za gotovo, jer sam otkrila meni nove načine “činjenja” i “raščinjenja” roda u ruralnim prostorima…
– dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović, Iz uvoda

 
 

Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ
HIDDEN LIVES. An anthropological study of rural women
Centre for Urban and Rural Studies Series – Book 5
Ivo Pilar Institute of Social Sciences
Zagreb 2014 – pp 186
ISBN 978-953-7964-04-7
Cover / Impressum / Contents / About the author

 

Contents

Cover / Impressum / Contents
Acknowledgements

1. GENDER AND RURALITY
Introduction
Outline of the book
Introduction to concepts

2. METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS
Methodological approaches used in rural studies
Ethical considerations
Participant observation
Qualitative research interviews
Field Research

3. FOREGROUNDING THE SELF IN FIELDWORK
Introduction
The Researcher’s Role in Shaping the Data
My Positionality
My Research Orientations
Access and Rapport
Research Dilemmas and Challenges
Concluding Remarks

4. GENDERED VALUES AND ATTITUDES
Introduction
Indicators of traditionalism
Being a Girl/Woman
Gendered Expectations
The ‘Ideal’ Woman
Gendered Practices
Concluding remarks

5. THE MEANINGS, PRACTICES AND EFFECTS OF DOMESTIC LABOUR
Introduction
Domestic labour and well-being
Unpaid and domestic: Who does this work?
Ideals and aspirations: What do they want to do and who do they want to be?
Concluding remarks

6. WOMEN’S CONTRIBUTION TO RURAL DEVELOPMENT IN CROATIA
Introduction
Historical background of rural populations in Croatia
Exploration of women’s roles in rural areas
Women’s participation in decision-making
Obstacles to equal opportunity
Rural women – untapped resource?
Concluding remarks

7. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Main points and findings
Education and Gender
Mobility and Gender
Leisure and gender
Postscript

REFERENCES
SUMMARY
ABOUT THE AUTHOR

>>> Puni tekst knjige

Iz recenzija

Knjiga Skriveni životi: Prilog antropologiji ruralnih žena Lynette Šikić-Mićanović važna je zbog najmanje dva razloga. Prvi se od ovih razloga tiče činjenice da socijalno i regionalno osjetljiv problem društvenog položaja žena u ruralnim sredinama, koji knjiga obrađuje, nije dovoljno društveno problematiziran. Drugi razlog tiče se doprinosa ove knjige trenutnom stanju spoznaja iz kvalitativne metodologije u Hrvatskoj. Knjiga se objavljuje u Hrvatskoj, na hrvatskom jeziku, u znanstvenoj zajednici u kojoj se rade tek prvi koraci u usvajanju kvalitativnih pristupa i metoda. U takvom kontekstu, način na koji autorica problematizira sebe kao istraživačicu, način na koji daje preporuke za daljnja istraživanja, te način na koji se odnosi prema javnim politikama, važan je doprinos humanističkim i društvenim znanostima u Hrvatskoj. 
Lynette Šikić-Mićanović u ovoj knjizi uspijeva znanstveno kompetentno provesti istraživanje i na temelju njegovih rezultata formulirati preporuke javnim politikama. Aktivna društvena uloga ali i minuciozan znanstveni terenski rad Lynette Šikić-Mićanović rezultirali su studijom koja će zasigurno postati dio literature u kolegijima koji obrađuju kvalitativne pristupe unutar društvenih i humanističkih znanosti u Hrvatskoj.

Prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović

Ovaj rad predstavlja značajan znanstveni doprinos istraživanju rodnog identiteta ruralnih žena u Hrvatskoj po svojim teorijskim i metodološkim dosezima. Osim konceptualne jasnoće, sadržajnog bogatstva, valjano izvedenih zaključaka i obimne literature, rad predstavlja vrstan primjer kvalitativnog istraživanja, interpretativne i humanističke antropologije te refleksivne etnografije. Kao takav, bez dvojbe će koristiti širokom krugu stručnjaka, od istraživača, preko sveučilišnih nastavnika do političara, a predstavljat će i nezaobilazno štivo studentima društvenog i humanističkog usmjerenja, kod kojih je razumijevanje interakcijskih temelja svog subjektivnog svijeta i subjektivnog svijeta druge osobe, kao i ovladavanje osnovama kvalitativne metodologije ključno u razvoju profesionalnih kompetencija.

Prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš


>>> Objavljena knjiga dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović SKRIVENI ŽIVOTI
>>> Predstavljanje knjige dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović SKRIVENI ŽIVOTI
>>> Razgovor s dr. sc. Lynette Šikić Mićanović o sudiji SKRIVENI ŽIVOTI>>> CENTAR ZA URBANE I RURALNE STUDIJE

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština