Predstavljanje 2. izdanja POVIJESNOG ATLASA SISKA, 12. 6. 2010.

U izdanju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Državnog arhiva u Sisku iz tiska je svibnja 2012. godine izašlo drugo dopunjeno izdanje 2. sveska Povijesnog atlasa gradova autorice dr. sc. Mirele Slukan Altić posvećenog gradu Sisku. Predstavljanje knjige održat će se 12. lipnja 2012. u Državnom arhivu u Sisku a o knjizi će govoriti prof. dr. sc. Ivica Golec, prof. dr. sc. Ivan Rogić, Nela Kušanić – ravnateljica Državnog arhiva u Sisku te autorica dr. sc. Mirela Slukan Altić. – Pozivnica
 

sisak2_naslovnica

Projekt “Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova” bavi se prikupljanjem, znanstvenom obradom i objavljivanjem kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Temelji se na arhivskom gradivu pohranjenom u našim i stranim arhivskim i muzejskim ustanovama. Objavljivanjem i tumačenjem spomenutih izvora želi se unaprijediti dosadašnje spoznaje o prostornom razvoju hrvatskih gradova i skrenuti pažnju znanstvene i stručne javnosti na važnost kartografskih izvora kao izvora za hrvatsku povijest.

Dr. sc. Mirela Slukan Altić
POVIJESNI ATLAS GRADOVA
II. svezak: SISAK – 2. dopunjeno izdanje
Nakladnici: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv u Sisku
Zagreb, 2012.

Sadržaj
Povijesni atlas gradova
Objavljeni svesci
Predgovor 2. izdanju 2. sveska: Sisak
Historical Towns Atlas


Sadržaj

– Naslovnica

Povijesni atlas gradova
Historical Towns Atlas
Predgovor

I. PRIRODNOGEOGRAFSKI UVJETI RAZVOJA SISKA
Položaj
Osobine reljefa
Hidrografski odnosi
Klimatski uvjeti
Tlo
Biljni pokrov

II. OD PRVOG STANIŠTA DO ILIRSKO-KELTSKE SEGESTIKE I RIMSKE SISCIJE (Domagoj Vuković)
Pretpovijest naseljavanja i ilirsko-keltska Segestika
Početak rimske dominacije
Siscija od stjecanja statusa kolonije do glavnog grada provincije Panonije Savije
Urbanistička struktura Siscije
Rana kršćanska zajednica Siscije u suton antičke ere
Odjeci i utjecaj antičkog grada na današnju urbanu strukturu Siska

III. SISAČKO SREDNJOVJEKOVLJE
Srednjovjekovni Sisak – od propasti antičke Siscije do prodora Turaka
Sisačko srednjovjekovlje u kartografskim izvorima

IV. RAZVOJ I IZGRADNJA SISKA OD 16. STOLJEĆA DO DANAŠNJIH DANA
Utvrđivanje obrambene granice na Kupi i izgradnja sisačke utvrde na Angielinijevim planovima iz 1566.
Bitka kod Siska i njeni odjeci u grafičkim listovima i renesansnim vedutama – Sisak kao simbol pobjede kršćanstva
Stierov nerealizirani prijedlog dogradnje sisačkog kaštela iz 1657. godine
Krajiški pokušaj prisvajanja sisačkog kaštela i njegova dogradnja u vrijeme Souchesa (1672-1681)
Tragovi antike i ranonovovjekovna razgradnja Siscije na Marsiglijevom planu iz 1726. godine
Revitalizacija kupskog plovnog puta i početak gradnje žitnih magazina po projektu Maksimilijana Fremauta 1762-1765.
Otkup južnih kaptolskih posjeda i pripreme za gradnju Vojnog Siska na hidrografskoj karti iz 1783. godine
Osnutak Vojnog Siska na projektnom planu nastalom oko 1785.
Prvi posjednici kuća u Vojnom Sisku na planu nastalom oko 1790. godine
Sisak u vrijeme početaka razvijene kupske plovidbe i Pongračev projekt hidroregulacije iz 1793.
Sisačka naselja u vrijeme francuske vladavine (1809-1813) na topografskoj karti iz 1813. godine
Posljednja slika Starog Siska i ideja Fistrovićeve regulacije na planovima Ludovika Zelenke iz 1824. godine
Realizacija Fistrovićeve regulacije na planu iz 1829. – prva slika novog Starog Siska
Vojni Sisak kao ishodište Knežićeva projekta krajiške željezničke pruge iz 1838. godine
Trgovište Sisak u Sanfermovom projektu pruge Sisak – Karlovac iz 1842. godine
Slobodno trgovište Sisak u vrijeme dolaska željeznice na katastarskom planu iz 1861.
Vojni Sisak uoči razvojačenja na katastarskom planu iz 1860. godine
Uređenje teretnog kolodvora i luke Starog Siska na planu iz 1869. godine
Slobodni i kraljevski grad Sisak na topografskoj karti nastaloj oko 1885.
Jačanje centralnih funkcija grada i borba za rješenje komunalnih pitanja na planu iz 1901.
Regulacijska osnova Lavoslava Hanzlowskog iz 1909. – prvi pokušaj regulacije grada s obje strane Kupe
Sisak u zamahu industrijalizacije na planu iz 1925. godine
Gradnja gimnazije i detaljne regulacijske osnove istočnih dijelova grada (Kontroba i Misletine)
Ponovni gospodarski uzlet nakon velike gospodarske krize
Sisak u Drugom svjetskom ratu
Poslijeratne obnove i prve vizije budućeg razvoja Siska u Direktivnoj regulacijskoj osnovi iz 1948.
Daljnji industrijski razvoj i intenzivna društvena stanogradnja 50-ih godina u Generalnom urbanističkom planu Siska iz 1956.
Osvajanje novih prostora izgradnje i drastični zahvati u povijesnoj jezgri šezdesetih i sedamdesetih godina
Osamdesete godine – stagnacija i prvi znakovi krize
Razaranja Siska u Domovinskom ratu
Sisak na pragu novog milenija
Sisak danas – grad na prekretnici

V.  OSOBINE ARHITEKTURE GRADA SISKA I NJEGOVA ZAŠTIĆENA GRADITELJSKA KULTURNA BAŠTINA (Ljerka Metež )
Rimski grad Siscija
Srednjovjekovno selo Sisak
Sisački kaštel – reprezentativni primjer fortifikacijske arhitekture
Graditeljstvo 18. stoljeća – barokna arhitektura i drvene tradicijske kuće
Arhitektonsko oblikovanje grada u 19. stoljeću
Početak 20. stoljeća i pojava secesije
Industrijska arhitektura i radnička naselja prve polovice 20. stoljeća
Arhitektura druge polovice 20. stoljeća i radovi na zaštiti kulturne baštine

VI. KARTOGRAFSKI IZVORI GRADA SISKA (REPRODUKCIJE KARATA I PLANOVA)
VII.  BIBLIOGRAFSKI PODACI O KARTOGRAFSKIM IZVORIMA GRADA SISKA
VIII. BIBLIOGRAFIJA
IX. SUMMARY
X. MJESNO KAZALO


Povijesni atlas gradova

Projekt “Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova” jedan je od projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske sa sjedištem u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Projekt se bavi prikupljanjem, znanstvenom obradom i objavljivanjem kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Temelji se na arhivskom gradivu pohranjenom u našim i stranim arhivskim i muzejskim ustanovama. Objavljivanjem i tumačenjem spomenutih izvora, želja nam je unaprijediti dosadašnje spoznaje o prostornom razvoju hrvatskih gradova i skrenuti pažnju znanstvene i stručne javnosti na važnost kartografskih izvora kao izvora za hrvatsku povijest.
Ovaj se Projekt temelji na iskustvima sličnih projekata Njemačke, Austrije, Češke, Francuske, Poljske, Belgije, Velike Britanije i Irske. Sadržajem i koncepcijom uklapa se u međunarodni projekt komparativne studije europskih gradova koji podržava Commission Internationale pour l’histoire des Villes. Povijesni atlas gradova zamišljen je kao zbirka planova i karata hrvatskih gradova čiji je svaki svezak posvećen jednom gradu. Kao i svaki atlas, sastojat će se od kartografskog i tekstualnog dijela. Kartografski dio sadržavat će kvalitetne i dobro čitljive reprodukcije karata i planova izabranih gradova. Na taj će se način po prvi put na jednom mjestu naći svi relevantni kartografski izvori za povijest jednog grada. Objavljivanje kvalitetnih reprodukcija pridonijet će i zaštiti originalnih kartografskih izvora koji se čestim korištenjem i pojedinačnim snimanjima nepovratno oštećuju. Analiza i tumačenje navedenih kartografskih izvora u tekstualnom dijelu, omogućit će nove spoznaje o prostornom razvoju hrvatskih gradova, kao i sagledavanje njihovog razvoja u europskom kontekstu. Gradovi su izabrani po principu case study. Izabrani su karakteristični historijsko-geografski modeli gradova, birajući među njima one slabije kartografski i ekohistorijski istražene. Svaki svezak predstavit će razvoj odabranog grada u povijesnom, urbanističkom, gospodarskom, demografskom, političkom i kulturnom kontekstu, primjenjujući pri tome interdisciplinarni pristup. Projekt se realizira u suradnji s državnim arhivima i muzejskim ustanovama Republike Hrvatske.

 

Objavljeni svesci

pag-1 pag-2 pag-3

I. svezak:

BJELOVAR

II. svezak:

SISAK

III. svezak:

KOPRIVNICA

pag-4 varazdin336dpi

IV. svezak:

HRVATSKA KOSTAJNICA

V. svezak:

VARAŽDIN

Kao prvi svezak edicije koncem 2003. objavljen je Povijesni atlas grada Bjelovara u izdanju Državnog arhiva Bjelovar i Hrvatskoga državnog arhiva. Godine 2004. objavljen je Povijesni atlas grada Siska realiziran u izdanju Državnog arhiva Sisak i Hrvatskoga državnog arhiva, 2005. godine Povijesni atlas grada Koprivnice u izdanju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Muzeja grada Koprivnice, a 2007. godine Povijesni atlas Hrvatske Kostajnice koji smo objavili u izdanju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Državnog arhiva Sisak. Povijesni atlas grada Varaždina peti je svezak edicije “Povijesni atlas gradova”.


Predgovor uz 2. izdanje 2. sveska: Sisak

Dragi Siščani i svi prijatelji grada Siska!
Pred Vama je drugo dopunjeno izdanje Povijesnog atlasa grada Siska. Prvo izdanje ove knjige objavljeno je 2004. godine. Iako je od tada prošlo gotovo 8 godina, moj interes za Sisak i njegovu bogatu povijest nije jenjavao. Upravo suprotno, nakon svakog novog posjeta Sisku bila sam sigurna da ću ponovno pisati o njemu. Kada mi je ravnateljica Državnog arhiva u Sisku Nela Kušanić javila da je i posljednji primjerak prvog izdanja knjige rasprodan, znala sam da je knjiga našla put do srca Siščana i svih ljubitelja ovog prekrasnog grada na Kupi. Zbog toga sam s radošću prihvatila prijedlog da pripremim drugo dopunjeno izdanje knjige koje će, vjerujem, Siščanima biti jednako drago.
Istraživanju povijesti grada Siska provedenom u okviru znanstvenog projekta „Povijesni atlas gradova: povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova“, pomogli su brojni Siščani, poznavatelji Siska te više sisačkih institucija. Najveću zahvalnost dugujem Državnom arhivu u Sisku i njegovoj ravnateljici Neli Kušanić, koja mi je od samih početaka rada na ovom rukopisu poklonila svoje povjerenje preuzevši na sebe i teret suizdavača ove knjige. Također se zahvaljujem i ostalim kolegama Državnog arhiva u Sisku koji su strpljivo i sa zanimanjem pratili nastanak ovog rukopisa. Snažnu potporu pružali su mi i djelatnici Gradskog muzeja Sisak, koji su rado sa mnom dijelili svoje znanje o bogatoj sisačkoj baštini.
Posebno sam zahvalna mojim suradnicima – suautorima, dipl. ing. arhitekture Domagoju Vukoviću, pročelniku Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Siska te prof. povijesti umjetnosti Ljerki Metež, konzervatorici Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Zagrebu, koji su svojim tekstovima značajno pridonijeli cjelovitosti knjige koja je pred Vama.
Neizmjernu zaslugu u oblikovanju rukopisa dugujem i svojim recenzentima. Među njima posebno ističem nesebičnu pomoć i potporu koju mi je kao recenzent prvog izdanja knjige pružio prof. dr. Ivo Maroević. Njegova knjiga „Sisak – grad i graditeljstvo“ i danas mi je inspiracija i uzor. Zahvalnost dugujem i iznimnom poznavatelju povijesti Banske krajine dr. sc. Ivici Golecu iz Hrvatskog instituta za povijest, doc. dr. sc. Ivanu Jurišiću, stručnjaku za vojnokrajišku povijest te Davorki Obradović, dugogodišnjoj kustosici i današnjoj ravnateljici Gradskog muzeja Sisak. Zahvalna sam i Urbanističkom institutu, gospođi Nedi Kaminski-Kirš iz Centra za prostorno uređenje i arhitekturu te Zavodu za fotogrametriju iz Zagreba, koji su mi ustupili pravo na objavljivanje novijih urbanističkih osnova odnosno planova grada Siska, kao i gospodinu Milanu Frkoviću, vlasniku jedne od najvećih privatnih zbirki razglednica grada Siska iz koje je dio objavljen u ovoj knjizi.
Na kraju, ali ne manje važno, sasvim sigurno najveću zahvalnost dugujem samim Siščanima, jer su prihvatili ovu knjigu pisanu iz pera jedne Zagrepčanke koja je istinski zavoljela ovaj grad i njegove ljude.


Historical Towns Atlas

The project “Historical Towns Atlas – historical identity and modern development of towns in the Republic of Croatia” is one of the projects initiated by the Ministry of Science, Education and Sport of the Republic of Croatia carried out by the Institute of Social Sciences “Ivo Pilar”.  The purpose of the Project “Historical Towns Atlas” is collecting, scientific research and publishing of cartographic sources for the history of Croatian towns. Project is based on archivistic sources deposited in Croatian and foreign archives and museums. Its publishing and interpretation would promote the new insight into the spatial development of Croatian towns as well as draw the attention of scientists and experts to the importance of cartographic material as the sources for the Croatian history.
This project is based on the experience gained through similar projects in Germany, Austria, Czech Republic, France, Poland, Belgium, Great Britain and Ireland. With its content and conception this project fits into the international project of comparative studies of European towns supported by Commission Internationale pour l’histoire des Villes.
Historical Towns Atlas is conceived as a collection of plans and maps of Croatian towns. Each volume will be devoted to a certain town and will consist of a cartographic and a textual part. The cartographic part will contain high quality and legible reproductions of maps and plans of the chosen towns. In this way all relevant cartographic sources for the history of a certain town will be found in one place for the very first time. Publishing of highquality reproductions will contribute to the preservation of the original cartographic sources, which are being irretrievably damaged by constant use and individual filming. Analysis and interpretation of the mentioned cartographic sources in its textual part will enable a new insight into the spatial development of Croatian towns as well as understanding of their development in the European context. The towns have been selected as case study according to their characteristic historical and geographical urban model with the preference for those with scarce cartographic and eco-historical background. Each volume will present the development of the chosen town in the historical, urbanistic, economic, demographic, political and cultural context based on interdisciplinary approach. The project will be carried out in collaboration with state archives and museums in Croatia.
The first volume of the Historical towns atlas edition – Historical towns atlas of Bjelovar was published in 2003 by State Archives of Bjelovar and Croatian State Archives. Historical town atlas of Sisak was published in 2004 by State Archives of Sisak and Croatian State Archives as the second volume od the atlas project. Third volume of the edition – Historical town atlas of Koprivnica was published in 2005 by Institute of Social Sciences “Ivo Pilar” and Town Museum of Koprivnica and the fourth volume – Historical town atlas of Hrvatska Kostajnica was published in 2007 by Institute of Social Sciences “Ivo Pilar” and State Archives of Sisak. Historical towns atlas of Varaždin is the fifth volume of this edition.

Također provjeri

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na stručnom skupu “Potencijali i zamke migracijskih sporazuma sa zemljama izvan EU”; Berlin, 31. 5. 2024.

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, viša znanstvena suradnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, pozvana… Pročitaj više o Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na stručnom skupu “Potencijali i zamke migracijskih sporazuma sa zemljama izvan EU”; Berlin, 31. 5. 2024.