INVENT projekt (EU OBZOR 2020): Održan sastanak konzorcija projekta

Četvrti sastanak konzorcija projekta INVENT: Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao temelj uključivih kulturnih politika u globalizirajućem svijetu, koji se realizira unutar programskog okvira Europske komisije OBZOR 2020, održan je 23. veljače 2021.
Projekt INVENT

Projekt INVENT provodi konzorcij institucija i znanstvenika iz devet europskih zemalja. Projekt se realizira kroz trogodišnje razdoblje (1. veljače 2020. do 31. srpnja 2023.), a voditeljica Pilarove dionice je prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović.

Radni je sastanak konzorcija uključivao koordinaciju završnih priprema za provođenje terenskog istraživanja anketnim upitnikom (koje se planira realizirati kroz svibanj i lipanj 2021.), izvještaje o prvim rezultatima istraživanja kulture metodom „on-line data scraping“ te razvoj projektnog plana diseminacije.

Članovi upravnog odbora projekta INVENT Inga Tomić-Koludrović i Mirko Petrić sudjelovali su u koordinacijskim skupinama za prijevod i prilagodbu anketnog upitnika za provedbu u Hrvatskoj, Željka Zdravković i Lynette Šikić-Mičanović u radnoj skupini za „on-line data scraping“, a Augustin Derado i Dea Vuković (Zaklada Kultura nova) u radnoj skupini za formiranje plana diseminacije projektnih aktivnosti i rezultata.

Projekt INVENT financira se iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije OBZOR 2020, u skladu s sporazumom br. 870691. Institut Pilar partner je projekta i koordinator jednog od radnih paketa, a voditeljica hrvatskog tima je prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović.

U projektu INVENT sudjeluje znanstvene institucija iz devet zemalja: Erasmus Universiteit Rotterdam (NL) – koordinator projekta, Universitat Autònoma de Barcelona (ES), University of Haifa (UK), Københavns Universitet (DK), Tampereen Korkeakoulusäätiö Sr (FI), Universität Zürich (CH), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (HR), The Centre for Empirical Cultural Studies of South-East Europe (RS) i Ecole normale supérieure Paris-Saclay (FR). Istraživački tim Instituta Ivo Pilar čine Inga Tomić-Koludrović (voditeljica tima Instituta Pilar, članica Upravnog odbora projekta), Mirko Petrić (član Upravnog odbora projekta), Lynette Šikić-Mićanović, Željka Zdravković, Augustin Derado i Dea Vidović (Zaklada Kultura nova).

Znanstveno-istraživačke djelatnosti konzorcija projekta INVENT planirane su kao doprinos “društvenom zaokretu” europskih kulturnih politika. Projekt će osigurati spoznaje o višestrukim, često međusobno proturječnim razumijevanjima društvene vrijednosti kulture u različitim društvenim grupama u europskim društvima i stvoriti osnovu za nove metodologije proučavanja kulture. Svrha projekta, kao i planiranog „društvenog zaokreta“ kulturnih politika, jest podržati vrijednosti ključne za očuvanje europskog identiteta i pripadnosti, inkluzivnosti, tolerancije i društvene kohezije.

Više o projektu INVENT može se doznati na web stranici projekta: inventculture.eu.

Projekt INVENT

Također provjeri

Projekt FORGOT-GENROMISC: Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija

Projekt Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija… Pročitaj više o Projekt FORGOT-GENROMISC: Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija