Objavljena knjiga dr. sc. Krešimira Peračkovića (ZA)ŠTO RADITI…

Iz tiska je rujna 2010. godine izašla knjiga dr. sc. Krešimira Peračkovića “(Za)što raditi u postindustrijskom društvu? Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća”. U suizdavaštvu s Institutom Ivo Pilar knjiga je objavljena u izdanju nakladničke kuće Alinea iz Zagreba.

zasto_raditi_korica

“…knjiga pruža rijedak i pregledan uvid u stanje socio-profesionalne strukture suvremenoga hrvatskog društva, pa će postati referentno djelo za sociologe, ali i za druge struke koje su zainteresirane za ovo područje istraživanja.” – Iz recenzije dr. sc. Anke Mišetić


Krešimir Peračković
(ZA)ŠTO RADITI U POSTINDUSTRIJSKOM DRUŠTVU?
Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća

Izdavač: Alinea, Zagreb (Biblioteka: Sociologija, I. kolo, 6. knjiga)
Suizdavač: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Zagreb, 2010. – Str. 208.

– dr. sc. Krešimir Peračković

Sadržaj

Umjesto predgovora
Uvod

1. Temeljni društveni procesi koji utječu na promjene u podjeli rada
1.1. Osvrt na klasične teorije o podjeli rada
1.1.1. Adam Smith: učinci i temeljna obilježja podjele rada
1.1.2. Karl Marx: načela i oblici podjele rada
1.1.3. Emile Durkheim: uzroci i funkcije podjele rada
1.1.4. Herbert Spencer: podjela rada kao čimbenik integracije društva
1.1.5. Max Weber: tipovi ekonomske, tehničke i socijalne podjele rada i pojam zanimanje
1.2. Velika preobrazba: koncept marketizacije društva Karla Polanyija
1.3. Ivan Rogić: tehnička modernizacija društva
1.4. Jean Fourastié: utjecaj tehničkog napretka na promjene u podjeli rada i pojam tercijarne potrebe

2. Proces tercijarizacije i ekonomija usluga
2.1. Proces tercijarizacije kao pokazatelj gospodarskog razvoja
2.2. Osnovni pojmovi ekonomije usluga
2.2.1. Definicija, klasifikacija i obilježja usluga
2.2.2. Koncept usluživanja
2.3. Tehnizacija usluga i tehničke usluge

3. Sociološke teorije o postindustrijskom društvu
3.1. Temeljna obilježja postindustrijskog društva prema konceptu Daniela Bella
3.1.1. Porijeklo i značenje pojma postindustrijsko
3.1.2. Bellova definicija društva
3.1.3. Obilježja postindustrijskog društva
3.1.4. Dimenzije tehnološke promjene i “revolucija” u materijalima
3.1.5. Od dobara prema uslugama
3.1.6. Bellova zaključna shema društvene promjene: od industrijskog društva prema postindustrijskom
3.2. Alain Touraine: društveni sukobi u postindustrijskom društvu
3.3. Manuel Castells: teorija informacionalizma kao razvojnog oblika postindustrijskog kapitalizma

4. Društvo usluga – sociološki koncept podjele rada u postindustrijskom društvu
4.1. Društvo usluga kao sociološki koncept
4.1.1. Sven Ilerris: nastanak društva usluga
4.1.2. Johan Haukes: uslužno-industrijsko društvo
4.2. Podjela rada u postindustrijskom društvu
4.2.1. Radni proces unutar informacijske paradigme: nova podjela rada
4.2.2. Castellsova operacionalizacija teorije postindustrijskog
društva i nova tipologija uslužnih djelatnosti Joachima Singelmanna
4.2.3. Kritički pristup polarizaciji podjele rada u društvu usluga
4.3. Predložak za sociološku teoriju o društvu usluga

5. Istraživanje: promjene u socio-profesionalnoj strukturi radno aktivnog stanovništva kao pokazatelj promjena u društvenoj podjeli rada
5.1. Pojam socio-profesionalna struktura: operacionalizacija
teorijskih koncepata o društvenoj podjeli rada
5.2. Neka demografska obilježja stanovništva kao operacionalni pokazatelji socio-profesionalne strukture
5.2.1. Stanovništvo kao radna snaga i kao potrošač
5.2.2. Demografski sustav za proučavanje radne snage: jedinice i procesi
5.2.3. Struktura stanovništva prema obilježjima djelatnost, zanimanje i školska sprema
5.3. Hipoteze
5.4. Metodološke napomene
5.4.1. Metoda istraživanja
5.4.2. Izvori podataka
5.4.3. Operacionalne definicije obilježja: aktivnost, djelatnost, zanimanje i obrazovanje
5.5. Rezultati istraživanja i interpretacija
5.5.1. Promjene u strukturi radne aktivnosti stanovništva Hrvatske od 1971. do 2001.
5.5.2. Promjene u obrazovnoj strukturi radno aktivnog stanovništva Hrvatske od 1971. do 2001.
5.5.3. Promjene u strukturi radno aktivnog stanovništva Hrvatske prema djelatnostima od 1971. do 2001.
5.5.4. Promjene u strukturi radno aktivnog stanovništva Hrvatske prema zanimanjima od 1971. do 2001.

6. Zaključno razmatranje
6.1. Temeljna obilježja promjena u podjeli rada
6.2. Neki razvojni i regresivni učinci promjena u podjeli rada
6.3. Društvo usluga kao posljedica postindustrijske podjele rada
6.4. Hrvatsko društvo: servis na periferiji?

Popis tablica i slika
Literatura
Bilješka o autoru

Također provjeri

Dr. sc. Boris Mlačić izabran za predsjednika Svjetske asocijacije psihologije ličnosti; Curaçao, 2.-5. 4. 2024.

Na 4. konferenciji Svjetske asocijacije psihologije ličnosti – World Association for Personality Psychology (WAPP2024, Curaçao,… Pročitaj više o Dr. sc. Boris Mlačić izabran za predsjednika Svjetske asocijacije psihologije ličnosti; Curaçao, 2.-5. 4. 2024.