Zbornik ČOVJEK I SMRT: Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup

U sunakladništvu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Udruge Posmrtna pripomoć objavljen je zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa “Čovjek i smrt” održanog od 14. do 16. rujna 2016. godine u Zagrebu. Glavni urednik zbornika ČOVJEK I SMRT: Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup je prof. dr. sc. Ivan Markešić a urednici su prof. dr. sc. Gordan Črpić, dr. sc. Boris Kozjak, doc. dr. sc. Marko Marinić i prof. dr. sc. Ivan Markešić. – Sadržaj zbornika | Iz recenzija | Iz medija

CS nasl ČOVJEK I SMRT. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup
Zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa Čovjek i smrt održanog od 14. do 16. rujna 2016. godine u Zagrebu, Klovićevi dvori
Glavni urednik: Ivan Markešić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište i Udruga Posmrtna pripomoć
Zagreb, 2017. – Str. 624.
ISBN 978-953-7964-55-9 (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
ISBN 978-953-8014-09-3 (Hrvatsko katoličko sveućilište)
ISBN 978-953-59621-0-6 (Udruga Posmrtna pripomoć)
Omot | Impresum | Sadržaj | Predgovor | O autorima

>>> Predstavljanje zbornika ČOVJEK I SMRT; Zagreb, 13. srpnja 2017.

 

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor (Ivan Markešić)

POSMRTNA PRIPOMOĆ, ZAGREB: U POVODU 85. OBLJETNICE OSNUTKA

Boris Kozjak (Posmrtna pripomoć, Zagreb): Posmrtna pripomoć, Zagreb, Gajeva 29. Povijesno-društveni aspekti (u povodu 85. obljetnice osnutka)

TEOLOŠKI PRISTUP

Ante Vučković (Katolički bogoslovni fakultet, Split): Čovjek i smrt
Mijo Nikić (Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb): Smrt nije definitivni kraj. Psihološko-duhovni pristup
Dubravko Habek (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Perinatalna smrt i krštenja u pogibelji
Porfirije Perić (Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd): Iz smrti u život — život u Crkvi kao jedini način nadilaženja straha od biološke smrti
Kotel Da-Don (Katedra za judaistiku, Filozofski fakultet, Zagreb): Smrt i duša — bioetika u židovstvu. Odnos judaizma prema tijelu i prema duši u starozavjetnim spisima Biblije, u židovskome pravu i u rabinskoj literaturi
Enes Karić (Fakultet islamskih nauka, Sarajevo): Tematiziranje smrti u komentarima Kur’a ¯na
Mersad Kreštić (Islamska zajednica u Hrvatskoj, Zagreb): Čovjek i smrt u temeljnim islamskim vrelima
Danijel Berković (Biblijski institut, Zagreb): Biblijski Psaltir kao ars moriendi
Darko Pirija (Adventističko teološko visoko učilište, Maruševec kraj Varaždina): “I smrti više neće biti”: kristološki i eshatološki temelji adventističkog razumijevanja smrti i umiranja
Zoran Turza (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Povratak smrti u redovito. Teologija smrti Karla Rahnera

MEDICINSKI PRISTUP

Marijan Kirin (Klinička bolnica Dubrava, Zagreb): Kad srce stane i disanje prestane
Elvira Koić (Opća bolnica Bjelovar, Bjelovar): Suicidalnost, beznađe i doživljaj gubitka smislenosti života

FILOZOFSKI PRISTUP

Željko Pavić (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb): “Smrt je ‘Meister iz Njemačke'”. Razumijevanje smrti u njemačkoj filozofiji egzistencije i filozofijskoj antropologiji XX. stoljeća
Nenad Malović (Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb): “Smrt” u povijesti filozofije

BIOETIČKI PRISTUP

Marko Marinić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Društvena percepcija (ne)opravdanosti nekih oblika namjernog izazivanja smrti
Ivana Brstilo, Damir Mravunac (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Kroz tajno ogledalo ili o smrti u tradicionalnome, modernom i postmodernom društvu
Suzana Vuletić (Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo), Željko Rakošec (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek), Štefica Mikšić (Medicinski fakultet, Osijek), Brankica Juranić (Medicinski fakultet, Osijek): Duhovna skrb umirućih i ožalošćenih u sklopu palijativne medicine

SMRT U MEDIJIMA

Marija Gačić (Muzej Đakovštine, Đakovo): Smrt na Facebooku: kulturnoantropološki pristup proučavanju smrti
Lovorka Magaš Bilandžić (Filozofski fakultet, Zagreb): Ceremonija sprovoda u hrvatskoj reportažnoj fotografiji i tiskanim medijima između dva svjetska rata
Mateja Plenković (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb), Vanesa Varga (Sveučilište u Zagrebu, Zagreb): Virtualna groblja kao čuvari sjećanja na umrle

SMRT U ARHITEKTURI

Dragan Damjanović (Filozofski fakultet, Zagreb): Arhitektura zagrebačkog središnjeg groblja Mirogoja, između Italije i Srednje Europe

DRUŠTVO I SMRT

Vesna Kovač (Posmrtna pripomoć, Zagreb): Pravna povijest pogrebničke djelatnosti u neovisnoj Hrvatskoj
Vine Mihaljević, Stipe Tadić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Smisao smrti i umiranja. Religiozno iskustvo hrvatskih branitelja
Marija Selak (Filozofski fakultet, Zagreb): Zlo(čin) smrti. Sudbina zajednice zahvaćene epidemijom u Camusovu romanu Kuga
Juraj Kolarić (Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb): Pisma osuđenih. Oproštajna pisma osuđenika na smrt
Renato Matić (Hrvatski studiji, Zagreb): Društvo i profit od smrti
Dražen Živić, Ivo Turk, Nikola Šimunić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Promjene u dobnom sastavu stanovništva Hrvatske kao indikator demografskog starenja
Monica Priante (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Posljednji građanski pozdrav: smrt i pogrebni rituali u Zagrebu u drugoj polovici 19. stoljeća
Ivan Markešić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Društveno značenje smrti. Socijalna smrt za života i socijalni život nakon smrti

PRILOZI

O autorima

Pozivnica za izložbu Put u vječnost
Plakat za izložbu Put u vječnost
Korice kataloga Put u vječnost
Pozivno pismo za Znanstveno-stručni skup Čovjek i smrt
Pozivnica za Znanstveno-stručni skup Čovjek i smrt
Plakat za Znanstveno-stručni skup Čovjek i smrt
Program Znanstveno-stručnog skupa Čovjek i smrt

>>> Puni tekst zbornika

CS omot1

 

Iz recenzija

Znanstvena i stručna važnost zbornika Čovjek i smrt očituje se na četiri osnovna načela. (1) On unosi u hrvatsko javno znanje brojne uvide u fenomen smrti i odnose društva prema smrti koji su do sada bili ili zanemareni ili nepoznati. (2) Potvrđuje nužnost multidisciplinarnog pristupa fenomenu smrti (kao i drugim fenomenima u životnosti tijela). (3) Djelovat će nadalje kao mobilizacijski poticaj mlađim znanstvenim i stručnim istraživačima jer donosi množinu posebnih pitanja i istraživačkih tema. (4) Više radova u Zborniku upućuje na praksu oblikovanja i izgradnje specifičnih načina socijalizacije smrti. Stoga treba očekivati da ponuđeni uvidi posluže i pri oblikovanju javnih politika usmjerenih na skrb o umirućima, na odnos spram onih koji “gube” smrću bližnjih, na načine održavanja socijalnog sjećanja na umrle itd.

Dr. sc. Ivan Rogić, red. prof. u trajnome zvanju

Zahvaljujući pristupu tematici te karakteru priloga, za zbornikom Čovjek i smrt posegnut će znanstvenici i istraživači koji se bave fenomenom smrti i njezinih “odjeka” u društvu i u privatnosti čovjekove egzistencije: liječnici, sociolozi, teolozi, filozofi, a ne bi valjalo isključiti ni umjetnike koji na svoj način tematiziraju iskustvo umiranja i samu smrt. Tu su i stručnjaci i djelatnici u službama vezanim uz razne oblike pomoći u terminalnim stanjima te studenti koji će se susretati s tematikom umiranja i smrti. I na kraju, jer smrt je stvarnost koja pogađa svaki ljudski život, Zbornik će i u općoj javnosti naći svoje čitatelje. U tom će smislu pridonijeti detabuiziranju smrti, dakako u mjeri u kojoj je ona ponegdje još uvijek (ili opet) društvena i privatna tabu-tema.

Dr. sc. Stjepan Kušar, red. prof.

 

Iz medija

https://m.hina.hr/#content/9540720
http://www.posmrtna-pripomoc.hr/pozivnica-na-predstavljanje-zbornika-radova-covjek-i-smrt-clanak-492.aspx
https://www.pilar.hr/novosti/sve-novosti/20-izdvojeno/904-predstavljanje-zbornika-covjek-i-smrt-13-7-2017
https://www.facebook.com/pg/Institut-Ivo-Pilar-314900351976522/posts/?ref=page_internal
http://www.unicath.hr/predstavljanje-zbornika-radova-covjek-i-smrt
http://www.nacional.hr/predstavljen-zbornik-radova-covjek-i-smrt/
http://www.zvu.hr/predstavljena-knjiga-zbornik-radova-covjek-i-smrt/
– https://www.akzvu.hr/2017/07/14/predstavljena-knjiga-zbornik-radova-covjek-i-smrt/
http://culturenet.hr/default.aspx?id=77323
http://www.historiografija.hr/?p=5247
http://trecadob.com/dodite-i-podrzite-covjek-i-smrt/
– https://www.youtube.com/watch?v=vAwYB88fHPE
https://laudato.tv/izdvojeno-14-7-2017-izdan-zbornik-radova-sa-znanstvenog-skupa-odrzanog-na-temu-covjek-i-smrt/
https://hrti.hrt.hr/video/show/3671056/mir-i-dobro-16-srpnja-2017
https://www.obavjestajac.hr/988484/predstavljen-zbornik-radova-covjek-i-smrt
https://ramski-vjesnik.ba/clanak/poziv-predstavljanje-zbornika-radova-covjek-smrt/89593/
http://www.hkr.hr/?sec=3&tid=6&cid=65631
https://www.academia.edu/33878442/TEMATIZIRANJE_SMRTI_U_KOMENTARIMA_KURANA?auto=download
https://fr-fr.facebook.com/pg/ghb.ba/posts/?ref=page_internal
https://www.vecernji.hr/vijesti/smrt-je-do-danas-ostala-jednom-od-najtezih-ali-i-potpuno-nerjesivih-zagonetki-zivota-1188222
https://www.pressreader.com/croatia/vecernji-list-hrvatska/20170812/282982515069043
http://www.casopiskvaka.com.hr/2017/07/predstavljanje-zbornika-covjek-i-smrt.html
http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=77323
https://www.knjizara-dominovic.hr/Artikl/COVJEK-I-SMRT-teoloski-filozofski-bioeticki-i-drustveni-pristup.html?q=cGdcOTQscHJcNzgyMTk%3D
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10213707741075809.1073741899.1473696845&type=3
Novi list: Što je vječno – život ili smrt?, 15. srpnja 2017.
Glas koncila: Smrt nije tabu, 30. srpnja 2017.

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština