Naslovna / Novosti / Publikacije / Zbornik ČOVJEK I SMRT: Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup

Zbornik ČOVJEK I SMRT: Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup

U sunakladništvu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Udruge Posmrtna pripomoć objavljen je zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa “Čovjek i smrt” održanog od 14. do 16. rujna 2016. godine u Zagrebu. Glavni urednik zbornika ČOVJEK I SMRT: Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup je prof. dr. sc. Ivan Markešić a urednici su prof. dr. sc. Gordan Črpić, dr. sc. Boris Kozjak, doc. dr. sc. Marko Marinić i prof. dr. sc. Ivan Markešić. – Sadržaj zbornika | Iz recenzija | Iz medija

CS nasl ČOVJEK I SMRT. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup
Zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa Čovjek i smrt održanog od 14. do 16. rujna 2016. godine u Zagrebu, Klovićevi dvori
Glavni urednik: Ivan Markešić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište i Udruga Posmrtna pripomoć
Zagreb, 2017. – Str. 624.
ISBN 978-953-7964-55-9 (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
ISBN 978-953-8014-09-3 (Hrvatsko katoličko sveućilište)
ISBN 978-953-59621-0-6 (Udruga Posmrtna pripomoć)
Omot | Impresum | Sadržaj | Predgovor | O autorima

>>> Predstavljanje zbornika ČOVJEK I SMRT; Zagreb, 13. srpnja 2017.

 

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor (Ivan Markešić)

POSMRTNA PRIPOMOĆ, ZAGREB: U POVODU 85. OBLJETNICE OSNUTKA

Boris Kozjak (Posmrtna pripomoć, Zagreb): Posmrtna pripomoć, Zagreb, Gajeva 29. Povijesno-društveni aspekti (u povodu 85. obljetnice osnutka)

TEOLOŠKI PRISTUP

Ante Vučković (Katolički bogoslovni fakultet, Split): Čovjek i smrt
Mijo Nikić (Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb): Smrt nije definitivni kraj. Psihološko-duhovni pristup
Dubravko Habek (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Perinatalna smrt i krštenja u pogibelji
Porfirije Perić (Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd): Iz smrti u život — život u Crkvi kao jedini način nadilaženja straha od biološke smrti
Kotel Da-Don (Katedra za judaistiku, Filozofski fakultet, Zagreb): Smrt i duša — bioetika u židovstvu. Odnos judaizma prema tijelu i prema duši u starozavjetnim spisima Biblije, u židovskome pravu i u rabinskoj literaturi
Enes Karić (Fakultet islamskih nauka, Sarajevo): Tematiziranje smrti u komentarima Kur’a ¯na
Mersad Kreštić (Islamska zajednica u Hrvatskoj, Zagreb): Čovjek i smrt u temeljnim islamskim vrelima
Danijel Berković (Biblijski institut, Zagreb): Biblijski Psaltir kao ars moriendi
Darko Pirija (Adventističko teološko visoko učilište, Maruševec kraj Varaždina): “I smrti više neće biti”: kristološki i eshatološki temelji adventističkog razumijevanja smrti i umiranja
Zoran Turza (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Povratak smrti u redovito. Teologija smrti Karla Rahnera

MEDICINSKI PRISTUP

Marijan Kirin (Klinička bolnica Dubrava, Zagreb): Kad srce stane i disanje prestane
Elvira Koić (Opća bolnica Bjelovar, Bjelovar): Suicidalnost, beznađe i doživljaj gubitka smislenosti života

FILOZOFSKI PRISTUP

Željko Pavić (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb): “Smrt je ‘Meister iz Njemačke'”. Razumijevanje smrti u njemačkoj filozofiji egzistencije i filozofijskoj antropologiji XX. stoljeća
Nenad Malović (Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb): “Smrt” u povijesti filozofije

BIOETIČKI PRISTUP

Marko Marinić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Društvena percepcija (ne)opravdanosti nekih oblika namjernog izazivanja smrti
Ivana Brstilo, Damir Mravunac (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Kroz tajno ogledalo ili o smrti u tradicionalnome, modernom i postmodernom društvu
Suzana Vuletić (Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo), Željko Rakošec (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek), Štefica Mikšić (Medicinski fakultet, Osijek), Brankica Juranić (Medicinski fakultet, Osijek): Duhovna skrb umirućih i ožalošćenih u sklopu palijativne medicine

SMRT U MEDIJIMA

Marija Gačić (Muzej Đakovštine, Đakovo): Smrt na Facebooku: kulturnoantropološki pristup proučavanju smrti
Lovorka Magaš Bilandžić (Filozofski fakultet, Zagreb): Ceremonija sprovoda u hrvatskoj reportažnoj fotografiji i tiskanim medijima između dva svjetska rata
Mateja Plenković (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb), Vanesa Varga (Sveučilište u Zagrebu, Zagreb): Virtualna groblja kao čuvari sjećanja na umrle

SMRT U ARHITEKTURI

Dragan Damjanović (Filozofski fakultet, Zagreb): Arhitektura zagrebačkog središnjeg groblja Mirogoja, između Italije i Srednje Europe

DRUŠTVO I SMRT

Vesna Kovač (Posmrtna pripomoć, Zagreb): Pravna povijest pogrebničke djelatnosti u neovisnoj Hrvatskoj
Vine Mihaljević, Stipe Tadić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Smisao smrti i umiranja. Religiozno iskustvo hrvatskih branitelja
Marija Selak (Filozofski fakultet, Zagreb): Zlo(čin) smrti. Sudbina zajednice zahvaćene epidemijom u Camusovu romanu Kuga
Juraj Kolarić (Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb): Pisma osuđenih. Oproštajna pisma osuđenika na smrt
Renato Matić (Hrvatski studiji, Zagreb): Društvo i profit od smrti
Dražen Živić, Ivo Turk, Nikola Šimunić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Promjene u dobnom sastavu stanovništva Hrvatske kao indikator demografskog starenja
Monica Priante (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb): Posljednji građanski pozdrav: smrt i pogrebni rituali u Zagrebu u drugoj polovici 19. stoljeća
Ivan Markešić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb): Društveno značenje smrti. Socijalna smrt za života i socijalni život nakon smrti

PRILOZI

O autorima

Pozivnica za izložbu Put u vječnost
Plakat za izložbu Put u vječnost
Korice kataloga Put u vječnost
Pozivno pismo za Znanstveno-stručni skup Čovjek i smrt
Pozivnica za Znanstveno-stručni skup Čovjek i smrt
Plakat za Znanstveno-stručni skup Čovjek i smrt
Program Znanstveno-stručnog skupa Čovjek i smrt

>>> Puni tekst zbornika

CS omot1

 

Iz recenzija

Znanstvena i stručna važnost zbornika Čovjek i smrt očituje se na četiri osnovna načela. (1) On unosi u hrvatsko javno znanje brojne uvide u fenomen smrti i odnose društva prema smrti koji su do sada bili ili zanemareni ili nepoznati. (2) Potvrđuje nužnost multidisciplinarnog pristupa fenomenu smrti (kao i drugim fenomenima u životnosti tijela). (3) Djelovat će nadalje kao mobilizacijski poticaj mlađim znanstvenim i stručnim istraživačima jer donosi množinu posebnih pitanja i istraživačkih tema. (4) Više radova u Zborniku upućuje na praksu oblikovanja i izgradnje specifičnih načina socijalizacije smrti. Stoga treba očekivati da ponuđeni uvidi posluže i pri oblikovanju javnih politika usmjerenih na skrb o umirućima, na odnos spram onih koji “gube” smrću bližnjih, na načine održavanja socijalnog sjećanja na umrle itd.

Dr. sc. Ivan Rogić, red. prof. u trajnome zvanju

Zahvaljujući pristupu tematici te karakteru priloga, za zbornikom Čovjek i smrt posegnut će znanstvenici i istraživači koji se bave fenomenom smrti i njezinih “odjeka” u društvu i u privatnosti čovjekove egzistencije: liječnici, sociolozi, teolozi, filozofi, a ne bi valjalo isključiti ni umjetnike koji na svoj način tematiziraju iskustvo umiranja i samu smrt. Tu su i stručnjaci i djelatnici u službama vezanim uz razne oblike pomoći u terminalnim stanjima te studenti koji će se susretati s tematikom umiranja i smrti. I na kraju, jer smrt je stvarnost koja pogađa svaki ljudski život, Zbornik će i u općoj javnosti naći svoje čitatelje. U tom će smislu pridonijeti detabuiziranju smrti, dakako u mjeri u kojoj je ona ponegdje još uvijek (ili opet) društvena i privatna tabu-tema.

Dr. sc. Stjepan Kušar, red. prof.

 

Iz medija

https://m.hina.hr/#content/9540720
http://www.posmrtna-pripomoc.hr/pozivnica-na-predstavljanje-zbornika-radova-covjek-i-smrt-clanak-492.aspx
https://www.pilar.hr/novosti/sve-novosti/20-izdvojeno/904-predstavljanje-zbornika-covjek-i-smrt-13-7-2017
https://www.facebook.com/pg/Institut-Ivo-Pilar-314900351976522/posts/?ref=page_internal
http://www.unicath.hr/predstavljanje-zbornika-radova-covjek-i-smrt
http://www.nacional.hr/predstavljen-zbornik-radova-covjek-i-smrt/
http://www.zvu.hr/predstavljena-knjiga-zbornik-radova-covjek-i-smrt/
– https://www.akzvu.hr/2017/07/14/predstavljena-knjiga-zbornik-radova-covjek-i-smrt/
http://culturenet.hr/default.aspx?id=77323
http://www.historiografija.hr/?p=5247
http://trecadob.com/dodite-i-podrzite-covjek-i-smrt/
– https://www.youtube.com/watch?v=vAwYB88fHPE
https://laudato.tv/izdvojeno-14-7-2017-izdan-zbornik-radova-sa-znanstvenog-skupa-odrzanog-na-temu-covjek-i-smrt/
https://hrti.hrt.hr/video/show/3671056/mir-i-dobro-16-srpnja-2017
https://www.obavjestajac.hr/988484/predstavljen-zbornik-radova-covjek-i-smrt
https://ramski-vjesnik.ba/clanak/poziv-predstavljanje-zbornika-radova-covjek-smrt/89593/
http://www.hkr.hr/?sec=3&tid=6&cid=65631
https://www.academia.edu/33878442/TEMATIZIRANJE_SMRTI_U_KOMENTARIMA_KURANA?auto=download
https://fr-fr.facebook.com/pg/ghb.ba/posts/?ref=page_internal
https://www.vecernji.hr/vijesti/smrt-je-do-danas-ostala-jednom-od-najtezih-ali-i-potpuno-nerjesivih-zagonetki-zivota-1188222
https://www.pressreader.com/croatia/vecernji-list-hrvatska/20170812/282982515069043
http://www.casopiskvaka.com.hr/2017/07/predstavljanje-zbornika-covjek-i-smrt.html
http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=77323
https://www.knjizara-dominovic.hr/Artikl/COVJEK-I-SMRT-teoloski-filozofski-bioeticki-i-drustveni-pristup.html?q=cGdcOTQscHJcNzgyMTk%3D
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10213707741075809.1073741899.1473696845&type=3
Novi list: Što je vječno – život ili smrt?, 15. srpnja 2017.
Glas koncila: Smrt nije tabu, 30. srpnja 2017.

Također provjeri

Objavljena studija SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN SOUTH EAST EUROPE

Kao 36. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga SOCIAL ENTREPRENEURSHIP …