Knjiga Katice Jurčević STARI KRAJ I NOVI SVIJET

U izdanju Dokumentacijsko informacijskog središta i sunakladništvu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ožujka 2010. objavljena je knjiga dr. sc. Katice Jurčević, znanstvene suradnice Instituta Ivo Pilar, pod naslovom STARI KRAJ I NOVI SVIJET. Migracije hrvatskih iseljenika i akulturacija u SAD-u 1880. – 1940.
 

stari_kraj_novi_svijet Za istraživanje koje je provedeno o ovoj knjizi posebno važan izvor predstavljala su tzv. „župnička pisma“… Naime, pomoću „župničkih pisama“ može se veoma dobro prepoznati veza između akulturacijskih procesa, konteksta događanja i statističkih pokazatelja, a na temelju toga može se doći i do objektivnih saznanja i znanstvene interpretacije… – Iz Uvoda

Katica JURČEVIĆ
STARI KRAJ I NOVI SVIJET
Migracije hrvatskih iseljenika i akulturacija u SAD-u 1880. – 1940.
Dokumentacijsko informacijsko središte – DIS i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2010. – Str. 174.
ISBN 978-953-95043-4-0
Sadržaj / Iz Zaglavka / O autorici

 


Sadržaj

Korice / Impresum / Sadržaj
Uvod
Izvori, teorijski pristup i struktura sadržaja

I. POVIJESNI KONTEKST
1. Hrvatska povijest do Prvog svjetskog rata
2. Hrvatska povijest u prvoj Jugoslaviji
3. Hrvati kao nacionalna zajednica
4. Motivi iseljavanja: situacija u Hrvatskoj
II. ISELJAVANJE HRVATA
1. Rani kontakti Hrvata s Amerikom
2. Iseljavanje 1880. – 1918.
3. Iseljavanje 1918. – 1941.
4. Brojčani podaci o iseljavanju i povratku
5. O problemu statistika iseljavanja
6. Pregled hrvatskog tiska u SAD-u do 1940.
6.1. Počeci hrvatskog tiska
6.2. Narodni list, prvi dnevni list hrvatskih iseljenika
III. AKULTURACIJA HRVATA U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA
1. Akulturacija, asimilacija, integracija
2. Etnicitet i nacionalnost u kontekstu migracijskih zakona u SAD-u
3. Proces akulturacije Hrvata u SAD-u
3.1. Polazni položaj hrvatskih useljenika
3.2. Načini i putevi asimilacije
Rad i zanimanje
Život u udrugama i organizacijama
Škole i javnost
Kuća i obitelj
Crkva i religija
Političe napetosti
ZAGLAVAK
Popis priloga
Izvori i literatura 
O autorici


Iz Zaglavka

U ovoj knjizi su sa šireg povijesnog stajališta koje se odnosi na hrvatsko iseljavanje, te na temelju “župničkih pisama” i drugih izvora, prikazani određeni aspekti procesa akulturacije hrvatskih iseljenika u američko društvo, u razdoblju od 1880. do 1940. godine.

U prvom su dijelu knjige ukratko prikazana osnovna određenja povijesnog konteksta koja su uvjetovala neprekinuto višestoljetno iseljavanje Hrvata.

U drugom su dijelu naznačene konkretne povijesne okolnosti i brojčani pokazatelji hrvatskog iseljavanja na prostor Sjedinjenih Američkih Država. Pritom je glavna pozornost usmjerena na razdoblje 1880. – 1940. godine, a dodan je, uz ostalo, i prikaz pregleda hrvatskog iseljeničkog tiska za navedeno razdoblje.

Treći dio knjige, koji je središnji u istraživačkom smislu, odnosi se na proces akulturacije Hrvata u društvo Sjedinjenih Američkih Država. Između ostalog, obuhvaćene su i unutarnje suprotnosti koje postoje u akulturacijskim procesima, a koje pridonose konkretnoj krhkosti te lomovima procesa akulturacije, koji se potom iznova pojavljuju i izranjaju.

I ovo je istraživanje o hrvatskim iseljenicima potvrdilo opća iskustva, da se akulturacijski proces uspješnije događa ukoliko je veća sličnost konstitucijskih određenja identiteta i kulture neke manjinske grupe s identitetom i kulturom većinske grupe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština