Dr. sc. Dražen Živić: “Državni arhiv u Vukovaru i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar”; Vukovar, 7. 12. 2022.

Obilježavajuči 15. godišnjicu djelovanja, Državni arhiv u Vukovaru je 7. prosinca 2022. godine organizirao panel raspravu na temu “Državni arhiv u Vukovaru u službi čuvanja, zaštite, istraživanja i promidžbe kulturne baštine Vukovarsko-srijemske županije”. Uz ravnatelja Državnoga arhiva u Vukovaru profesora Petra Eleza, panelisti su bili: dr. sc. Ivica Poljićak, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, dr. sc. Dražen Živić, pomoćnik ravnatelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Ruža Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar i fra Ivica Jagodić, župnik župe sv. Filipa i Jakova u Vukovaru

Fotografije: Državni arhiv u Vukovaru

Pomoćnik ravnatelja Instituta dr. sc. Dražen Živić na panelu je predstavio temu Državni arhiv u Vukovaru i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – novi pristupi znanstvenoj valorizaciji arhivskog gradiva te u okviru nje ukazao na značajnu projektnu, nakladničku i znanstveno-popularizacijsku suradnju Instituta Pilar i vukovarskog arhiva, utemeljenu na Sporazumu o suradnji iz 2018. godine.

Dr. sc. Dražen Živić

Područni centar Vukovar

Također provjeri

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na stručnom skupu “Potencijali i zamke migracijskih sporazuma sa zemljama izvan EU”; Berlin, 31. 5. 2024.

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, viša znanstvena suradnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, pozvana… Pročitaj više o Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na stručnom skupu “Potencijali i zamke migracijskih sporazuma sa zemljama izvan EU”; Berlin, 31. 5. 2024.