Dr. sc. Sandra Cvikić: Održivi razvoj – između globalnih izazova i lokalnih mogućnosti

U okviru projekta „Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi I. Faza“, dr. sc. Sandra Cvikić održala je 7. svibnja 2021. godine u Vinkovcima predavanje na temu “Održivi razvoj – između globalnih izazova i lokalnih mogućnosti”

Predavanje je održano na poziv ravnateljice Poljoprivredno-šumarske škole u Vinkovcima Ružice Zucić, dipl. ing. prof. savjetnice, kao sastavni dio kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika srednjih poljoprivrednih škola Vukovarsko-srijemske županije.

Dr. sc. Sandra Cvikić

Područni centar Vukovar

Također provjeri

Dr. sc. Krešimir Peračković, dr. sc. Mateo Žanić i dr. sc. Geran Marko Miletić na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Migracije na rubu Europe”; Zagreb, 29.-30. 9. 2022.

Dr. sc. Krešimir Peračković, dr. sc. Mateo Žanić i dr. sc. Geran Marko Miletić predstavili… Pročitaj više o Dr. sc. Krešimir Peračković, dr. sc. Mateo Žanić i dr. sc. Geran Marko Miletić na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Migracije na rubu Europe”; Zagreb, 29.-30. 9. 2022.