Objavljen zbornik VUKOVAR ‘91. – JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI

Zbornik VUKOVAR ‘91. – JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI objavljen je kao 55. knjiga Biblioteke Zbornici Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Uredili su ga Dražen Živić, Sandra Cvikić i Ivana Bendra a donosi radove s 20. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – dvadeset i šesta godina poslije” održanog 13. i 14. studenoga 2017.Urednička riječ | Sadržaj

Radovi u Zborniku vrijedan su i koristan prilog boljem razumijevanju nedavnih događaja (srbijanske oružane agresije na Vukovar i Hrvatsku), ali i boljem razumijevanju teškoća i problema s kojima se svakodnevno, već godinama, susreću i suočavaju hrvatski građani i hrvatsko društvo, ne samo u Vukovaru nego i u cijeloj Republici Hrvatskoj

VUKOVAR ‘91. — JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI
Uredili: Dražen Živić, Sandra Cvikić i Ivana Bendra
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 55.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru
Zagreb – Vukovar, 2018. – 190 str.
ISBN 978-953-7964-62-7

Predstavljanje zbornika VUKOVAR ‘91. – JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI; Vukovar, 19. veljače 2019.

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Urednička riječ

Andrija PLATUŽIĆ, Željko ŽIVANOVIĆ i Ozren ŽUNEC: Sličnosti i razlike bitaka za Verdun 1916. i Vukovar 1991.
Anita DREMEL i Renato MATIĆ: Sociologija „ekstremnog nasilja“: Tehnologizacija diskursa o vukovarskom iskustvu 1991.
Ivan FREMEC: Pokolj ili sukob? – Vukovar ’91. na Wikipediji
Stjepan DOMJANČIĆ: Militarizacija javnog diskursa: nacionalna sigurnost i paradoks Vukovara
Tomislav ĆUŽIĆ: Diskursi o Glavaševiću i Glavaševićev (literarni) diskurs
Josip ESTERAJHER: Obrazac zločina: Vukovar, Srebrenica, Prekaz
Julija BARUNČIĆ PLETIKOSIĆ: Obnova nakon razaranja – pregled i stanje obnovljene sakralne arhitekture na području Vukovara i Vukovarsko-srijemske Županije nakon velikosrpske agresije na Hrvatsku
Ivan MARKEŠIĆ: Vjerske zajednice o migracijama i migrantima
Željko PAVIĆ i Antun ŠUNDALIĆ: Katolicizam, kultura rada i antitržišni mentalitet u Hrvatskoj – empirijska analiza utemeljenosti jednog diskursa
Stipe KLJAIĆ: Emigrantski rad braće Oršanić u svjetlu hrvatskog pitanja u Jugoslaviji (1951.-1968.)
Stanislav ŠOTA: Religioznost i kritički osvrt mladih Vukovarskog dekanata na Tečaj priprave za brak te komparacija transgeneracijskih vrednota potrebitih za stabilnost i kvalitetu Života u braku i obitelji

Sažetak
Summary
O autorima

>>> Puni tekst zbornika

Urednička riječ

U prigodi obilježavanja 18. studenoga – Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba i Područni centar Instituta Pilar u Vukovaru, organizirali su 13. i 14. studenoga 2017. godine tradicionalni i jubilarni 20. znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91. — dvadeset i šesta godina poslije“, na temu VUKOVAR ’91.: JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI. Na skupu je sudjelovalo 27 uglednih predavača – znanstvenika i stručnjaka iz različitih znanstvenih disciplina (povijest, antropologija, politologija, sociologija, demografija, teologija, kroatologija), koji su prezentirali 19 vrlo zanimljivih, znanstveno više nego relevantnih i društveno iznimno aktualnih priopćenja. Do roka koji smo postavili, pisane verzije svojih priopćenja dostavilo je 15 sudionika skupa koji su za objavljivanje priredili 11 radova. Navodimo ih po redoslijedu u Zborniku: Andrija Platužić, Željko Živanović i Ozren Žunec: Sličnosti i razlike bitaka za Verdun 1916. i Vukovar 1991.; Anita Dremel i Renato Matić: Sociologija „ekstremnog nasilja“: Tehnologizacija diskursa o vukovarskom iskustvu 1991.; Ivan Fremec: Pokolj ili sukob? – Vukovar ’91. na Wikipediji; Stjepan Domjančić: Militarizacija javnog diskursa: nacionalna sigurnost i paradoks Vukovara; Tomislav Ćužić: Diskursi o Glavaševiću i Glavaševićev (literarni) diskurs; Josip Esterajher: Obrazac zločina: Vukovar, Srebrenica, Prekaz; Julija Barunčić Pletikosić: Obnova nakon razaranja – pregled i stanje obnovljene sakralne arhitekture na području Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije nakon velikosrpske agresije na Hrvatsku; Ivan Markešić: Vjerske zajednice o migracijama i migrantima; Željko Pavić i Antun Šundalić: Katolicizam, kultura rada i antitržišni mentalitet u Hrvatskoj – empirijska analiza utemeljenosti jednog diskursa; Stipe Kljaić: Emigrantski rad braće Oršanić u svjetlu hrvatskog pitanja u Jugoslaviji (1951.-1968.) i Stanislav Šota: Religioznost i kritički osvrt mladih Vukovarskog dekanata na Tečaj priprave za brak te komparacija transgeneracijskih vrednota potrebitih za stabilnost i kvalitetu života u braku i obitelji.

Predajući javnosti Zbornik radova Vukovar ’91.: javni diskursi i pozicije moći, koristimo prigodu najiskrenije zahvaliti autorima na uloženom trudu i odvojenom vremenu, jer su svojim radovima, iskreno vjerujemo, pridonijeli produbljenju istine o zbivanjima u Vukovaru u Hrvatskom domovinskom ratu, a na poseban način i njezinim kompleksnim odjecima u hrvatskom društvu od ljeta i jeseni 1991. godine pa sve do danas. Ujedno zahvaljujemo i recenzentima na pozitivnoj ocjeni rukopisa Zbornika i vrlo korisnim savjetima za njegovo poboljšanje. Naša velika zahvalnost ide svima koji su uložili svoje znanje i trud kako bi pred znanstvenom, ali i najširom javnosti svjetlo dana ugledao 12. po redu zbornik radova sa znanstveno-stručnih skupova posvećenih fenomenu Vukovara ’91. Riječ je o već iznimno respektabilnoj ediciji koja je u gotovo dva protekla desetljeća učinila dostupnim brojne utvrđene činjenice, empirijske i druge spoznaje, svjedočanstva, dokumente i druge priloge koji zajednički predstavljaju veliko znanstveno i istraživačko institutsko „blago“ o fenomenu, paradigmi i iskustvu Vukovara ’91., ali i o mnogim drugim dimenzijama stvaranja i obrane samostalne, suverene i demokratske hrvatske države u proteklih 27 godina.

Jedna od prvih utvrđenih činjenica jest da se fenomenu Vukovara ’91. treba i može, s obzirom na njegove višestruko složene uzročno-posljedične odnose, pristupati isključivo s interdisciplinarnog i multidisciplinarnog motrišta. Različiti vidovi toga fenomena, premda se mogu zasebno analizirati, jedino u sinergiji različitih znanstvenih disciplina, prije svega iz društvenog i humanističkog područja znanosti, rezultiraju sveobuhvatnim i objektivnim zaključcima, znanstveno fundiranima i provjerljivima. Stoga i ovaj Zbornik radova, premda donosi priloge iz različitih znanstvenih disciplina, koji obrađuju naizgled međusobno različite i raznorodne teme, treba u kritičkom smislu vrednovati kao cjelinu, jer se jedino tako može objektivno valorizirati njezin izvorni prinos naslovnoj temi.

S obzirom na metodološki pristup i širinu tema kojima se bave članci u ovom Zborniku, kao njegovi urednici držimo da će biti od interesa za znanstvenu zajednicu, posebice za povjesničare, politologe, sociologe, etnologe, kulturne antropologe, kroatologe, socijalne i pastoralne djelatnike, ali i za najširu kulturnu i znanstvenu javnost, osobito za one društvene aktere i pojedince koji su vlastitim sudjelovanjem i svjedočenjem bili, ili su još uvijek, sastavnicom vukovarskog iskustva iz 1991. godine, u najširem smislu te riječi. Radovi u Zborniku otvaraju i nove istraživačke teme, ali i znatno smanjuju činjenične i spoznajne praznine o temama koje su već ranije bile predmet znanstvenih raščlambi.

Svjesni činjenice da se na jednom znanstveno-stručnom skupu, ili u jednom zborniku radova, ne može izreći ili napisati sve ono što bi dodatno rasvijetlilo vukovarska i hrvatska ratna događanja iz 1990-ih, naročito procese poslijeratne obnove međusobnog i međuetničkog povjerenja i poštovanja, koji su dosad uglavnom tekli parcijalno, sporo i nedostatno, radovi u ovom Zborniku, držimo, vrijedan su i koristan prilog boljem razumijevanju nedavnih događaja (srbijanske oružane agresije na Vukovar i Hrvatsku), ali i boljem razumijevanju teškoća i problema s kojima se svakodnevno, već godinama, susreću i suočavaju hrvatski građani i hrvatsko društvo, ne samo u Vukovaru nego i u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Na kraju, kao urednici, odgovorni smo za završni izgled publikacije, te čitatelje molimo za dobrohotnost u ocjeni kvalitete obavljenog posla. Za prezentirane podatke i činjenice te za iznesene stavove i mišljenja u radovima, odgovorni su njihovi autori, kojima još jednom izražavamo zahvalnost za odvojeno vrijeme i uloženi trud.

U Vukovaru, na Dan državnosti Republike Hrvatske,
25. lipnja 2018. godine.

Dražen Živić
Sandra Cvikić
Ivana Bendra

Biblioteka Zbornici

Područni centar Vukovar

Također provjeri

Objavljena knjiga ddr. sc. Miljenka Brekala PARADRŽAVA REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA

U izdanju nakladnika Svjetla grada d.o.o., Osijek i sunakladništvu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Ogranaka… Pročitaj više o Objavljena knjiga ddr. sc. Miljenka Brekala PARADRŽAVA REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA