Objavljen zbornik VUKOVAR ‘91. – JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI

Zbornik VUKOVAR ‘91. – JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI objavljen je kao 55. knjiga Biblioteke Zbornici Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Uredili su ga Dražen Živić, Sandra Cvikić i Ivana Bendra a donosi radove s 20. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – dvadeset i šesta godina poslije” održanog 13. i 14. studenoga 2017.Urednička riječ | Sadržaj

Radovi u Zborniku vrijedan su i koristan prilog boljem razumijevanju nedavnih događaja (srbijanske oružane agresije na Vukovar i Hrvatsku), ali i boljem razumijevanju teškoća i problema s kojima se svakodnevno, već godinama, susreću i suočavaju hrvatski građani i hrvatsko društvo, ne samo u Vukovaru nego i u cijeloj Republici Hrvatskoj

VUKOVAR ‘91. — JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI
Uredili: Dražen Živić, Sandra Cvikić i Ivana Bendra
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 55.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru
Zagreb – Vukovar, 2018. – 190 str.
ISBN 978-953-7964-62-7

Predstavljanje zbornika VUKOVAR ‘91. – JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI; Vukovar, 19. veljače 2019.

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Urednička riječ

Andrija PLATUŽIĆ, Željko ŽIVANOVIĆ i Ozren ŽUNEC: Sličnosti i razlike bitaka za Verdun 1916. i Vukovar 1991.
Anita DREMEL i Renato MATIĆ: Sociologija „ekstremnog nasilja“: Tehnologizacija diskursa o vukovarskom iskustvu 1991.
Ivan FREMEC: Pokolj ili sukob? – Vukovar ’91. na Wikipediji
Stjepan DOMJANČIĆ: Militarizacija javnog diskursa: nacionalna sigurnost i paradoks Vukovara
Tomislav ĆUŽIĆ: Diskursi o Glavaševiću i Glavaševićev (literarni) diskurs
Josip ESTERAJHER: Obrazac zločina: Vukovar, Srebrenica, Prekaz
Julija BARUNČIĆ PLETIKOSIĆ: Obnova nakon razaranja – pregled i stanje obnovljene sakralne arhitekture na području Vukovara i Vukovarsko-srijemske Županije nakon velikosrpske agresije na Hrvatsku
Ivan MARKEŠIĆ: Vjerske zajednice o migracijama i migrantima
Željko PAVIĆ i Antun ŠUNDALIĆ: Katolicizam, kultura rada i antitržišni mentalitet u Hrvatskoj – empirijska analiza utemeljenosti jednog diskursa
Stipe KLJAIĆ: Emigrantski rad braće Oršanić u svjetlu hrvatskog pitanja u Jugoslaviji (1951.-1968.)
Stanislav ŠOTA: Religioznost i kritički osvrt mladih Vukovarskog dekanata na Tečaj priprave za brak te komparacija transgeneracijskih vrednota potrebitih za stabilnost i kvalitetu Života u braku i obitelji

Sažetak
Summary
O autorima

>>> Puni tekst zbornika

Urednička riječ

U prigodi obilježavanja 18. studenoga – Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba i Područni centar Instituta Pilar u Vukovaru, organizirali su 13. i 14. studenoga 2017. godine tradicionalni i jubilarni 20. znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91. — dvadeset i šesta godina poslije“, na temu VUKOVAR ’91.: JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI. Na skupu je sudjelovalo 27 uglednih predavača – znanstvenika i stručnjaka iz različitih znanstvenih disciplina (povijest, antropologija, politologija, sociologija, demografija, teologija, kroatologija), koji su prezentirali 19 vrlo zanimljivih, znanstveno više nego relevantnih i društveno iznimno aktualnih priopćenja. Do roka koji smo postavili, pisane verzije svojih priopćenja dostavilo je 15 sudionika skupa koji su za objavljivanje priredili 11 radova. Navodimo ih po redoslijedu u Zborniku: Andrija Platužić, Željko Živanović i Ozren Žunec: Sličnosti i razlike bitaka za Verdun 1916. i Vukovar 1991.; Anita Dremel i Renato Matić: Sociologija „ekstremnog nasilja“: Tehnologizacija diskursa o vukovarskom iskustvu 1991.; Ivan Fremec: Pokolj ili sukob? – Vukovar ’91. na Wikipediji; Stjepan Domjančić: Militarizacija javnog diskursa: nacionalna sigurnost i paradoks Vukovara; Tomislav Ćužić: Diskursi o Glavaševiću i Glavaševićev (literarni) diskurs; Josip Esterajher: Obrazac zločina: Vukovar, Srebrenica, Prekaz; Julija Barunčić Pletikosić: Obnova nakon razaranja – pregled i stanje obnovljene sakralne arhitekture na području Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije nakon velikosrpske agresije na Hrvatsku; Ivan Markešić: Vjerske zajednice o migracijama i migrantima; Željko Pavić i Antun Šundalić: Katolicizam, kultura rada i antitržišni mentalitet u Hrvatskoj – empirijska analiza utemeljenosti jednog diskursa; Stipe Kljaić: Emigrantski rad braće Oršanić u svjetlu hrvatskog pitanja u Jugoslaviji (1951.-1968.) i Stanislav Šota: Religioznost i kritički osvrt mladih Vukovarskog dekanata na Tečaj priprave za brak te komparacija transgeneracijskih vrednota potrebitih za stabilnost i kvalitetu života u braku i obitelji.

Predajući javnosti Zbornik radova Vukovar ’91.: javni diskursi i pozicije moći, koristimo prigodu najiskrenije zahvaliti autorima na uloženom trudu i odvojenom vremenu, jer su svojim radovima, iskreno vjerujemo, pridonijeli produbljenju istine o zbivanjima u Vukovaru u Hrvatskom domovinskom ratu, a na poseban način i njezinim kompleksnim odjecima u hrvatskom društvu od ljeta i jeseni 1991. godine pa sve do danas. Ujedno zahvaljujemo i recenzentima na pozitivnoj ocjeni rukopisa Zbornika i vrlo korisnim savjetima za njegovo poboljšanje. Naša velika zahvalnost ide svima koji su uložili svoje znanje i trud kako bi pred znanstvenom, ali i najširom javnosti svjetlo dana ugledao 12. po redu zbornik radova sa znanstveno-stručnih skupova posvećenih fenomenu Vukovara ’91. Riječ je o već iznimno respektabilnoj ediciji koja je u gotovo dva protekla desetljeća učinila dostupnim brojne utvrđene činjenice, empirijske i druge spoznaje, svjedočanstva, dokumente i druge priloge koji zajednički predstavljaju veliko znanstveno i istraživačko institutsko „blago“ o fenomenu, paradigmi i iskustvu Vukovara ’91., ali i o mnogim drugim dimenzijama stvaranja i obrane samostalne, suverene i demokratske hrvatske države u proteklih 27 godina.

Jedna od prvih utvrđenih činjenica jest da se fenomenu Vukovara ’91. treba i može, s obzirom na njegove višestruko složene uzročno-posljedične odnose, pristupati isključivo s interdisciplinarnog i multidisciplinarnog motrišta. Različiti vidovi toga fenomena, premda se mogu zasebno analizirati, jedino u sinergiji različitih znanstvenih disciplina, prije svega iz društvenog i humanističkog područja znanosti, rezultiraju sveobuhvatnim i objektivnim zaključcima, znanstveno fundiranima i provjerljivima. Stoga i ovaj Zbornik radova, premda donosi priloge iz različitih znanstvenih disciplina, koji obrađuju naizgled međusobno različite i raznorodne teme, treba u kritičkom smislu vrednovati kao cjelinu, jer se jedino tako može objektivno valorizirati njezin izvorni prinos naslovnoj temi.

S obzirom na metodološki pristup i širinu tema kojima se bave članci u ovom Zborniku, kao njegovi urednici držimo da će biti od interesa za znanstvenu zajednicu, posebice za povjesničare, politologe, sociologe, etnologe, kulturne antropologe, kroatologe, socijalne i pastoralne djelatnike, ali i za najširu kulturnu i znanstvenu javnost, osobito za one društvene aktere i pojedince koji su vlastitim sudjelovanjem i svjedočenjem bili, ili su još uvijek, sastavnicom vukovarskog iskustva iz 1991. godine, u najširem smislu te riječi. Radovi u Zborniku otvaraju i nove istraživačke teme, ali i znatno smanjuju činjenične i spoznajne praznine o temama koje su već ranije bile predmet znanstvenih raščlambi.

Svjesni činjenice da se na jednom znanstveno-stručnom skupu, ili u jednom zborniku radova, ne može izreći ili napisati sve ono što bi dodatno rasvijetlilo vukovarska i hrvatska ratna događanja iz 1990-ih, naročito procese poslijeratne obnove međusobnog i međuetničkog povjerenja i poštovanja, koji su dosad uglavnom tekli parcijalno, sporo i nedostatno, radovi u ovom Zborniku, držimo, vrijedan su i koristan prilog boljem razumijevanju nedavnih događaja (srbijanske oružane agresije na Vukovar i Hrvatsku), ali i boljem razumijevanju teškoća i problema s kojima se svakodnevno, već godinama, susreću i suočavaju hrvatski građani i hrvatsko društvo, ne samo u Vukovaru nego i u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Na kraju, kao urednici, odgovorni smo za završni izgled publikacije, te čitatelje molimo za dobrohotnost u ocjeni kvalitete obavljenog posla. Za prezentirane podatke i činjenice te za iznesene stavove i mišljenja u radovima, odgovorni su njihovi autori, kojima još jednom izražavamo zahvalnost za odvojeno vrijeme i uloženi trud.

U Vukovaru, na Dan državnosti Republike Hrvatske,
25. lipnja 2018. godine.

Dražen Živić
Sandra Cvikić
Ivana Bendra

Biblioteka Zbornici

Područni centar Vukovar

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština