Dr. sc. Sandra Cvikić na konferenciji “INCLuDE Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja“, 26. 2. 2020.

Dr. sc. Sandra Cvikić sudjelovala je na početnoj konferenciji projekta “INCLuDE Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja“ održanoj 26. veljače 2020. godine u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu.O projektu

− Projekt INCLuDE Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina korisnik je projekta INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinanciranog iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) ukupne vrijednosti 6.230.660,00 kn. Projekt ima za cilj jačanje preduvjeta za socijalnu uključenost državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj putem:

• unapređenja sustava razvoja i praćenja nacionalnih politika integracije
• jačanja međuresorne suradnje dionika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
• senzibilizacije ključnih dionika, uključujući i opću populaciju, na integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.
U ostvarivanju navedenih ciljeva provoditi će se sljedeće aktivnosti:
• istraživačke aktivnosti usmjerene uspostavi sustava prikupljanja podataka koji će služiti praćenju uspješnosti socijalnog uključivanja migranata u Republici Hrvatskoj i kvalitativnoj analizi medijskog sadržaja u izvještavanju o migrantima u Republici Hrvatskoj;
• edukacijske aktivnosti namijenjene predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, državljanima trećih zemalja, javnim službenicima i predstavnicima civilnog društva u jedinicama lokalne samouprave i stručnim djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova
• aktivnosti jačanja svijesti o izazovima integracije
• javna događanja u vidu konferencija, međunarodnog stručnog skupa i okruglih stolova usmjerenih općoj i stručnoj javnosti te djeci i mladima
• koordinacijske aktivnosti u smislu sastanaka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini i sastanaka savjetodavne skupine mladih državljana trećih zemalja te održavanja i nadogradnja baze za praćenje integracijskih politika
• studijska putovanja u Grčku i Portugal s ciljem razmjene iskustava i upoznavanja primjera dobre prakse u području koordinacije među resorima na lokalnoj/regionalnoj i državnoj razini te uspješnim programima integracije/premještanja i preseljenja državljana trećih zemalja
• publikacije aktivnosti koje podrazumijevaju izradu publikacija o nalazima provedenih istraživanja i njihov prijevod na engleski jezik.

Trajanja projekta je 36 mjeseci (provedba do prosinca 2022. godine).

Publikacije

Izazovi integracije izbjeglica u hrvatsko društvo: stavovi građana i pripremljenost lokalnih zajednica
Vodič kroz integraciju, Osnovne informacije za integraciju stranaca u hrvatsko društvo

Područni centar Vukovar

Također provjeri

Maja Kućar: “Inteligencija – od znanstvenog gledišta do svakodnevnih mitova”; Festival znanosti, 22.-26. 4. 2024.

Asistentica iz Područnog centra Varaždin – Maja Kućar, održala je na Festivalu znanosti predavanje pod… Pročitaj više o Maja Kućar: “Inteligencija – od znanstvenog gledišta do svakodnevnih mitova”; Festival znanosti, 22.-26. 4. 2024.