Dr. sc. Dražen Živić: VUKOVARSKA URNA – Na 100 mladih dolazi 150 starih, 21. 11. 2021.

Slobodna Dalmacija u broju od 21. studenoga 2021. objavljuje razgovor Damira Tolja s dr. sc. Draženom Živićem pod naslovom “VUKOVARSKA URNA – Na 100 mladih dolazi 150 starih” u povodu iščekivanja rezultata popisa stanovništva 2021.Slobodna Dalmacija

– Slobodna Dalmacija: VUKOVARSKA URNA – Na 100 mladih dolazi 150 starih, 21. 11. 2021.

Demograf dr. sc. Dražen živić u iščekivanju rezultata popisa

VUKOVARSKA URNA – Na 100 mladih dolazi 150 starih

To je izvrnuta piramida. Umjesto da je njezino dno – znači, mlađi naraštaj – široko, nama se u Vukovaru ona širi uvis, prema starijim generacijama. Nije to više piramida, to se u demografskoj terminologiji naziva – urna

Plašim se da ni rezultati popisa 2021. godine neće biti dovoljno kvalitetni da bismo mogli precizno znati i za budući razvoj grada planirati aktivnosti. Muka u međupopisnoj usporedbi bilo je i s rezultatima popisa 2001. i 2011. godine

Do potpunog sloma neće doći. Vukovar će u sadašnjim uvjetima razvoja pasti na jedan broj stanovnika, nemoguće je sada reći koliko, koji će onda biti održiv

Rat je veliki, možda i najveći krivac demografskog pada Vukovara, ali sigurno nije jedini

Maksimum naseljenosti bio je 1991. godine: 46.735 stanovnika. Od toga je u inozemstvu bilo popisano 2000 ljudi. To više ne možemo dostići. Nemoguće

Vukovar mora biti i grad spomenik ili simbol, zbog svoje prošlosti, ali ne smije biti samo spomenik

Očekujem pad broja stanovnika Vukovara. Možda i ispod 19.000

Zadnji dostupni podatak odnosi se na 31. prosinca 2020. godine: Vukovar je imao 22.262 stanovnika. Realno je očekivati da će popis pokazati pad broja stanovnika Vukovara ispod 20.000, a ja bih čak rekao i više…

Područni centar Vukovar

Također provjeri

Dr. sc. Danijel Vojak u medijima u povodu Svjetskog dana Roma, 8. 4. 2024.

U povodu Svjetskog dana Roma 8. travnja portali Narod.hr i Udruženja mreža za izgradnju mira… Pročitaj više o Dr. sc. Danijel Vojak u medijima u povodu Svjetskog dana Roma, 8. 4. 2024.