Znanstvenici Instituta Pilar na okruglom stolu polaznika Ratne škole Hrvatskog vojnog učilišta, 5. 10. 2021.

U Memorijalnom centru Domovinskoga rata u Vukovaru znanstvenici Instituta Pilar sudjelovali su 5. listopada 2021. na već tradicionalnom okruglom stolu “Vukovarska bitka u kontekstu obrane Republike Hrvatske” koji je dio studijskog putovanja Istočnom Hrvatskom polaznika Ratne škole “Ban Josip Jelačić” Hrvatskoga vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”

Okrugli stol se održava već nekoliko godina temeljem Sporazuma o suradnji između Instituta Pilar i HVU “Dr. Franjo Tuđman”. Polaznicima XXIV. naraštaja Ratne škole “Ban Josip Jelačić” iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, nakon uvodnoga pozdrava načelnika Ratne škole brigadira Mije Kožića te uvodnog predavanja brigadira dr. sc. Marinka Lozančića o geopolitičkim i geostrategijskim značajkama vukovarske bitke, prezentirane su sljedeće teme: “Ratna i poslijeratna demografija Istočne Hrvatske i Vukovara” (dr. sc. Dražen Živić) i “Ratna razaranja, materijalna šteta i kulturocid u Vukovaru 1991.” (dr. sc. Ivana Bendra i dr. sc. Mateo Žanić). Nakon izlaganja uslijedila je sadržajna i zanimljiva rasprava.

Područni centar Vukovar

Također provjeri

Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na 30. Međunarodnom znanstvenom skupu „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“; Osijek, 11-13. 11. 2022.

Na već tradicionalnom međunarodnom znanstvenom skupu „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“ koji se… Pročitaj više o Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak na 30. Međunarodnom znanstvenom skupu „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“; Osijek, 11-13. 11. 2022.