Dr. sc. Sandra Cvikić u online raspravi o prihvatu migranata na Mediteranu i Jadranu

Dr. sc. Sandra Cvikić sudjelovala je 24. rujna 2020. na online okruglom stolu organiziranom u sklopu ESPON programa EU-a i implementiranom od strane Malteškog ureda za planiranje. Tema rasprave bilo je prihvat migranata na Mediteranu i Jadranu u skladu s rezultatima ciljane analize programa ESPON MIGRATUP

PRE-EVENT BRIEF: ESPON Roundtable: Reception of migrants in Europe
TOPIC PAPER: ESPON evidences: Migration and asylum seekers

Unutar rasprave predstavljeni su rezultati istraživanja alternativnih migrantskih ruta kao što je Balkanska ruta. Sljedeći online okrugli stol planira se održati 19. listopada 2020.

– ESPON MIGRATUP: https://www.espon.eu/migration
– ESPON u Hrvatskoj: https://www.espon.eu/participate/espon-your-country/croatia

Područni centar Vukovar

Također provjeri

Konferencija “Identitet Hrvata Boke kotorske”; Zagreb-Tivat, 6.-9. 5. 2021.

U ogranizaciji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u… Pročitaj više o Konferencija “Identitet Hrvata Boke kotorske”; Zagreb-Tivat, 6.-9. 5. 2021.