Međunarodni projekti

 

– Institut Ivo Pilar u FP7 projektu Mjerenje dobrobiti mladih – MYWEB
– Projekt: REMIGRACIJE U POSTSOCIJALISTIČKIM REGIJAMA
Institut Ivo Pilar u projektu BAŠTINA – POKRETAČ RAZVOJA
Suradnja Sveučilišta u Georgiji i Instituta Ivo Pilar
Institut Ivo Pilar u projektu EUROPEAN SOCIAL SURVEY – ESS
Institut Ivo Pilar u MYPLACE-u, međunarodnom projektu (FP7) istraživanja mladih
ECHO – Usklađivanje obrazovanja i karijere
Situacijska analiza prava djece i žena u Republici Hrvatskoj
Beskućništvo u Hrvatskoj iz rodne perspektive
Praćenje europskih trendova u društvenim i humanističkim znanostima – METRIS
Institut Ivo Pilar u WBC-INCO.NET projektu
Pregled ostalih međunarodnih projekata u pripremi

 
INSTITUT IVO PILAR U PROJEKTU EUROPEAN SOCIAL SURVEY – ESS
 

Zahvaljujući financijskoj potpori Hrvatske zaklade za znanost te podršci i istraživačkom timu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatska je nakon četvrtog kruga sudjelovala i u petom krugu međunarodnog projekta EUROPSKO DRUŠTVENO ISTRAŽIVANJE (EDI; European social survey – ESS)

 

 

 
Europsko društveno istraživanje provodi se tako da se istim upitnikom i točno utvrđenom metodologijom u svakoj zemlji članici anketira reprezentativni uzorak od namjanje 1.500 sudionika. Upitnik se sastoji od središnjeg modula koji se primjenjuje u svakom dvogodišnjem ispitivanju i dodatnog modula koji se mijenja s obzirom na trenutnu važnost pojedinih društveno-političkih tema.
Terenskim anketiranjem nacionalno reprezentativnog uzorka od 1649 sudionika (provedeno od rujna do prosinca 2011.) prikupljeni su, međunarodno usporedivi, podaci za Hrvatsku o sljedećim temama: korištenje medija i povjerenje u ljude, interes za politiku, povjerenje u državne institucije, sudjelovanje u političkom i javnom životu, politička orijentacija i sklonost konkretnim strankama, društvene i političke orijentacije; subjektivno zadovoljstvo životom i osjećaj sreće, društvena isključenost, religijska orijentacija i religioznost, doživljena diskriminacija, nacionalni i etnički identitet te socio-demografski profil kućanstava odnosno sudionika.
Uz podatke o ovim temama koje se Europskim društvenim istraživanjem kontinuirano prate, u ovom petom krugu EDI-a prikupljeni su i podaci o dvije dodatne teme:
– povjerenje u policiju i sudstvo (uključujući suradnju s policijom i sudstvom, kontakt s policijom i stavove prema kažnjavanju) te
– posao, obitelj i dobrobit (uključujući utjecaj recesije na kućanstvo i posao, sigurnost zaposlenja, dobrobit, iskustva nezaposlenosti te ravnotežu između posla i života).
Formirane baze sa svim prikupljenim podacima su nakon kontrole koju je provela Norveška služba za podatke u području društvenih znanosti (Norwegian Social Sciences Data Services), pohranjeni na internet stranicama ESS-a http://ess.nsd.uib.no i time dostupni za analize i međunarodne usporedbe svim zainteresiranim istraživačima.
– Institut Pilar u projektu European Social Survey
– Objavljeni rezultati 4. kruga Europskog društvenog istraživanja za Hrvatsku

 

 
INSTITUT IVO PILAR U MYPLACE MEĐUNARODNOM PROJEKTU (FP7) ISTRAŽIVANJA MLADIH

 

myplacechiller Institut Ivo Pilar jedan je od 16 istraživačkih institucija – partnera projekta MYPLACE započetog 1. lipnja 2011. MYPLACE je suradni istraživački projekt financiran unutar Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj Europske komisije (FP7), u sklopu teme „Democracy and the shadows of totalitarianism and populism: the European experience” (Demokracija i sjene totalitarizma i populizma: europsko iskustvo)

 
Projekt okuplja konzorcij od 16 istraživačkih institucija iz 14 europskih država kao i 14 javnih ustanova dionika (muzeja, nevladinih organizacija, arhiva i dokumentacijskih centara). Koordinacijska ustanova MYPLACE projekta je Sveučilište u Warwicku (The University of Warwick, UK), a glavna koordinatorica je prof. dr. Hilary Pilkington (s Odsjeka za sociologiju, Sveučilišta u Warwicku).
Projekt MYPLACE započeo je 1. lipnja 2011. a trajat će do 31. svibnja 2015., s proračunskom potporom Europske komisije u iznosu od 7.994.449 eura (EUR).
MYPLACE je akronim za „Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement“ (Sjećanje, mladi, političko nasljeđe i građanska uključenost). Projekt istražuje kako je društvena participacija mladih oblikovana sjenama totalitarizma i populizma u Europi.
Zašto je važno postaviti to pitanje? Današnju generaciju mladih ujedinjuje iskustvo odrastanja u Europi koja je uvelike slobodna i od desničarskih i od ljevičarskih autoritativnih režima. Povezuje ih i nedostatak bilo kakvih izravnih uspomena na Hladni rat, strahove i predrasude koje su dijelile Europu, kao i nepostojanje izravnog iskustva života u komunističkom, autoritativnom ili fašističkom političkom režimu. Istovremeno, zajedničko im je iskustvo odrastanja u prvoj globalnoj ekonomskoj krizi u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, za što bi se moglo pretpostaviti da predstavlja plodno tlo za regrutiranje u ekstremnu desnicu. Štoviše, budući da današnja generacija mladih u Europi ima malo ili uopće nikakvog iskustva s ekstremističkim i populističkim politikama, mogla bi biti posebno ranjiva na radikalne programe političkog djelovanja.
MYPLACE projekt je međudisciplinaran, i okuplja istraživače obrazovane u raznim društvenim znanostima (sociologiji, politologiji, antropologiji, psihologiji i kulturalnim studijima). U sklopu projekta provest će se opsežno anketno istraživanje u 14 zemalja s ciljem utvrđivanja stupnja i oblika društvene i političke participacije i stavova mladih. Intervjui i fokus grupe koristit će se kako bi se razumjelo koja značenja mladi pridaju takvom sudjelovanju i istražilo kako se takva značenja prenose s generacije na generaciju. Provest će se i oko 50 etnografskih studija slučaja stvarnog građanskog sudjelovanja i političkog aktivizma mladih diljem zemalja uključenih u projekt.
Sve dodatne informacije o MYPLACE projektu mogu se dobiti na Internetskoj stranica projekta: http://www.fp7-myplace.eu/ 
Voditelj hrvatskog istraživačkog tima MYPLACE projekta je dr. sc. Ben Perasović, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, ben.perasovic@gmail.com
Više o projektu…

 
ECHO – USKLAĐIVANJE OBRAZOVANJA I KARIJERE
 

echo Kroz projekt ECHO razvit će se modularni kurikulum za pomoć srednjim školama koje sudjeluju u projektu kako bi svoje obrazovne programe što bolje prilagodile potrebama tržišta rada i na taj način osigurale veću stopu zapošljavanja svojih učenika. – Brošura projekta

 
Prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec i doc. dr. sc. Toni Babarović u okviru rada novoosnovanog Područnog centra Varaždin Instituta Ivo Pilar sudjeluju kao eksperti u projektu ECHO – Education and Career Harmonisation Operations – Usklađivanje karijere i obrazovanja: IPA projekt komponenta IV. – Razvoj ljudskih potencijala – program Europske unije za Hrvatsku “Razvoj metodologije za stvaranje modularnih kurikuluma srednjih strukovnih škola i pilot modularnog kurikuluma”
Projekt je u sklopu IPA programa Europske unije koji provodi Gospodarska škola Varaždin u suradnji s projektnim partnerima i suradnicima. IPA – Instrument for Pre-Accession Assistance ili Instrument pretpristupne pomoći jest program pomoći za razdoblje od 2007. do 2013. godine putem kojeg se pruža podrška državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u procesu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva i provedbi pravne stečevine EU-a.
Prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec i doc. dr. sc. Toni Babarović sudjeluju kao eksperti u izradi metodologije za izradu modularnih krurikuluma u srednjim strukovnim školama te pilot modularnog kurikuluma. Kroz projekt razvit će se modularni kurikulum za pomoć srednjim školama koje sudjeluju u projektu kako bi svoje obrazovne programe što bolje prilagodile potrebama tržišta rada i na taj način osigurale veću stopu zapošljavanja svojih učenika.
Web portal Echo projekta
 
 
SITUACIJSKA ANALIZA PRAVA DJECE I ŽENA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 

unicef_logo Analizirat će se vidljivi nedostaci u zemlji, uzroci problema, kapaciteti nositelja dužnosti, kao i neki uzroci nejednakosti ponašanja i vrijednosti povezani s obiteljskom tradicijom i kulturom koja utječu na prava djece i žena te će se predložiti neke od potrebnih akcija

U sklopu projekta Situation analysis of children’s and women’s rights in Croatia (Situacijska analiza prava djece i žena u Republici Hrvatskoj)  čiji je naručitelj UNICEF ured za Hrvatsku provodi se situacijska analiza položaja djece i žena u Republici Hrvatskoj. U sklopu projekta prikuplja se sva relevantna dokumentacija te znanstvena istraživanja povezana s temom, razvija se suradnja s pojedinim Ministarstvima te suradnicima ureda UNICEF–a za Hrvatsku. Izradit će se situacijska analiza o pravu preživljavanja i razvojnim pravima dječaka i djevojčica/žena, zadovoljavanju temeljnih potreba za život, preživljavanje i razvoj, zatim o zaštitnim pravima dječaka i djevojčica/žena, zaštita od svih oblika nasilja i štete, te o pravu sudjelovanja dječaka i djevojčica/žena u društvu, odnosno aktivnoj uključenosti djece i žena u društvo. Posebna pažnja posvetit će se analizi položaja djece koja su najugroženija u Hrvatskoj. Analizirat će se između ostalog vidljivi nedostaci u zemlji, uzroci problema, kapaciteti nositelja dužnosti, kao i neki uzroci nejednakosti ponašanja i vrijednosti povezani s obiteljskom tradicijom i kulturom koja utječu na prava djece i žena te će se predložiti neke od potrebnih akcija.
Voditeljica istraživanja je prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec a suradnice su prof. dr. sc. Renata Franc, dr. sc. Lynette Šikić Mićanović i dr.sc. Ivana Radačić
http://www.unicef.hr/

   

 
BESKUĆNIŠTVO U HRVATSKOJ IZ RODNE PERSPEKTIVE
  

erstestiftungcontent Cilj istraživanje je iz perspektive beskućnika saznati što doživljavaju i s kojim se problemima suočavaju, a rezultati istraživanja bit će objavljeni u studiji o beskućnicima i beskućništvu

 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, u sklopu svoje redovite znanstvene djelatnosti, proveo je terensko istraživanje u okviru projekta The Gendered Experiences of Homelessness in Croatia (Beskućništvo u Hrvatskoj iz rodne perspektive) u 2009. Istraživanje je bilo provedeno u sedam gradova u Hrvatskoj: Zagreb, Karlovac, Varaždin, Osijek, Zadar, Split i Rijeka, metodom vođenja anketa i intervjua s beskućnicima korisnicima prihvatilišta i anketom za prihvatilišta za beskućnike u navedenim gradovima. Projekt je financirala ERSTE zaklada (ERSTE Stiftung). Voditeljica istraživanje je dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović, a tim znanstvenika iz Instituta se sastoji od: dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, dr. sc. Marija Geiger Zeman, Ivana Mijić i Marica Marinić-Golubić i studenata. Cilj istraživanje je iz perspektive beskućnika saznati što doživljavaju i s kojim se problemima suočavaju, a rezultati istraživanja bit će objavljeni u studiji o beskućnicima i beskućništvu.
– http://eohw.horus.be/code/EN/pg.asp?Page=1146
 
 

PRAĆENJE EUROPSKIH TRENDOVA U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA – METRIS
 

metric-cro Institut “Ivo Pilar” sudjeluje, u sklopu programa FP7, u projektu „Praćenje europskih trendova u društvenim i humanističkim znanostima“ – METRIS (Monitoring European trends in Social Sciences and Humanities). METRIS obuhvaća opis znanstvenih sustava društvenih i humanističkih znanosti (SSH) u zemljama Europske unije, zemljama kandidatima (Hrvatskoj i Turskoj) te u Izraelu, Norveškoj i Švicarskoj

Opisi znanstvenih sustava u SSH načinjeni su prema zadanoj strukturi i sadrže informacije o organizaciji znanstvenog rada u SSH,  financiranju, glavnim  izvođačima, istraživačkim prioritetima, sudjelovanju u Europskoj istraživačkoj zoni (ERA) te niz drugih korisnih informacija.
Zamisao je ta izvješća kombinirati sa sustavom praćenja i mjerenja znanstvenih sustava kako bi se stvorio  instrument za potporu napretka društvenih i humanističkih znanosti u sklopu EU-a, odnosno ERA.
Rezultati projekta odnedavno su dostupni i na internetu te sve zainteresirane upućujemo da pogledaju link na početnu stranicu http://www.metrisnet.eu/metris/index.cfm/init/index odnosno http://www.metrisnet.eu/metris/index.cfm/report/findByCountry/84 za podatke o Hrvatskoj, ili pak http://www.metrisnet.eu/metris//fileUpload/croatia.pdf za cjeloviti izvještaj o Hrvatskoj u Pdf formatu.

  

 
INSTITUT IVO PILAR U WBC-INCO.NET PROJEKTU
  

wbc-inco-net_logo Institut Ivo Pilar sudjeluje u FP7 projektu  WBC-INCO.NET  koji je započela Europska komisija u veljači 2008. godine radi poticanja znanstvenoistraživačke suradnje zemalja Zapadnog Balkana, zemalja kandidata za članstvo u Europskoj uniji i same Europske unije.
http://www.wbc-inco.net/object/news/list

  

WBC-INCO.NET konzorcij  je koji okuplja 26 partnera iz 16 zemalja.  Među partnerima su ministarstva znanosti i tehnologije Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i  Srbije te Austrije, Bugarske, Njemačke, Grčke, Slovenije i Turske.
WBC-INCO.NET podupire i unutarregionalni dijalog te razmjenu informacija s nekoliko uprava Europske komisije te ostalim međunarodnim  institucijama kao što su UNESCO i Svjetska banka.
Institut Ivo Pilar sudjeluje u nekoliko radnih paketa među kojima je najznačajnija njegova uloga koordinatora na utvrđivanju istraživačkih prioriteta unutar Hrvatske u pet područja:  zdravlje, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, poljoprivreda, transport i okoliš. Cilj je utvrditi zajedničke prioritete istraživanja na regionalnoj razini.
Institut je bio voditelj zadatka Analiza prepreka istraživačkoj suradnj WBC zemalja i EU-a, s naglaskom na  FP7, te je napravljena kompleksna studija o barijerama suradnje među kojima se ističu pomanjkanje upravljačkih  kapaciteta istraživača za sudjelovanje u FP7 projektima i administrativne procedure Europske komisije za prijavu i praćenje projekta.
Studija: Barriers in research cooperation of WBC countries (pdf – 1,7 mb)
Godine 2011. Institut je u suradnji sa svojim partnerima kao voditelj zadatka izradio Studiju inovacijskih potreba u zemljama WBC-a. Studija predstavlja komparaciju inovacijskih kapaciteta WBC-a kako bi se istražilo mogućnosti regionalne inovacijske suradnje. Utvrđeno je da se zemlje WBC-a značajno razlikuju ukupnom razvijenošću, inovacijskim kapacitetom kao i učinkovitošću nacionalnih inovacijskih sustava te upravljačkom sposobnošću unapređivanja inovacijskih kompetencija.
Studija: Comparative analysis of the innovation capacity in the WBC with particular focus on joint cooperation needs (pdf – 3,4 mb)
>>> Kontakt: dr. sc. Jadranka Švarc: jadranka.svarc@pilar.hr

 
 
PREGLED OSTALIH MEĐUNARODNIH PROJEKATA U PRIPREMI


2005. – 2009.  ●  2004. –  ●  2001. – 2004.  ●  2001. –  2006.  ●  1999. – 2004.  ●  1993. – 1996.

 

2005. – 2009.

> COST A-34 GENDER AND WELL-BEING: INTERACTION BETWEEN WORK, FAMILY AND PUBLIC POLICIES (dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović)

> SYSTEMATIC INFORMATION EXCHANGE ON BILATERAL RTD PROGRAMMES TARGETING SOUTHEAST EUROPE SEE-ERA.net.SWOT WORKSHOPS (dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, dr. sc. Renata Franc, dr. sc. Josip Burušić, dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović)

 

2004. –

 

> EUROPEAN VALUES STUDY (dr. sc. Ivan Rimac)
> TRIPLEX CONFINUM: Hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu (mr. sc. Željko Holjevac)
> DIOSCURI – EASTERN ENLARGEMENT-WESTERN ENLARGEMENT. CULTURAL ENCOUNTERS IN THE EUROPEAN ECONOMY AND SOCIETY (dr. sc. Drago Čengić, dr. sc. Saša Poljanec-Borić)
> COST A29: HUMAN AND ORGANISATIONAL FACTORS IN INDUSTRIAL PLANNING AND SCHEDULING – HOPS (dr. sc. Josip Burušić)

 

2001. – 2004.

 

> COST  A20: THE IMPACT OF INTERNET ON MASS MEDIA IN EUROPE (dr.sc. Ivan Rimac)

 

2001. –  2006.

 

> COST  A19: CHILDREN’S ECONOMIC AND SOCIAL WELFARE IN EUROPE (dr. sc. Zora Raboteg-Šarić)

 

1999. – 2004.

 

> COST A18: COMPARING THE DYNAMICS OF VIOLENCE WITHIN EUROPEAN COUNTRIES (dr. sc. Vlado Šakić)
> COST A17: SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, ECONOMIC DEVELOPMENT AND REGIONAL CONVERGENCE IN EUROPE (dr.sc. Drago Čengić)
> COST A15: REFORMING SOCIAL PROTECTION SYSTEMS IN EUROPE (dr.sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan)
> COST A12: RURAL INOVATION (dr. sc. Maja Štambuk)

 

1993. – 1996.

> COST A6: EVALUATION OF ACTION AGAINST DRUG ABUSE IN EUROPE ( dr. sc. Slavko Sakoman)
> COST A5: AGEING AND TEHNOLOGY (dr. sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Također provjeri

Međunarodni projekti – sažeci projekata

  Međunarodni projekti: sažeci projekata – u pripremi