Institut Pilar u projektu European Social Survey


Istraživačkom timu Instituta Ivo Pilar Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske  dodijelila je sredstva za uključivanja Hrvatske u 4. krug Europskog socijalnog istraživanja. Terenski dio istraživanja započeo je u prosincu 2008. godine

 

Projekt: European Social Survey – ESS
http://www.europeansocialsurvey.org/

 

Europska zaklada za znanost |European Scientific Foundation| potaknula je 2001. godine međukulturalni europski projekt pod nazivom Europsko socijalno istraživanje |European Social Survey – ESS| sa svrhom kontinuiranog praćenja promjena u društveno-političkim stavovima i vrijednostima građana europskih zemalja. Istraživanje se provodi svake dvije godine kako bi se stekao što bolji uvid u tijek spomenutih promjena i kako bi se omogućile usporedbe među europskim zemljama. Dodatni, ne manje važni cilj istraživanja jest  razvoj i poboljšanje metoda međukulturalnih istraživanja.

Jedan od osnovnih principa ESS-a jest javnost svih prikupljenih podataka i rezultata. Podaci prikupljeni u svim zemljama članicama objavljuju se na Internetu i dostupni su svima. Podaci omogućuju zainteresiranim znanstvenicima ispitivanje i analizu društvenih fenomena, u nacionalnom i međukulturalnom kontekstu. Dostupnost tako velike baze podataka potiče međunarodnu suradnju znanstvenika, a time i veći protok recentnih znanstvenih informacija kao i brojna istraživanja iz područja društvenih znanosti. Objavljeni rezultati istraživanja pomažu  u otkrivanju relevantnih društveno-političkih promjena i time omogućuju razvoj i planiranje socijalne politike. Osim toga, ovako dostupni podaci mogu se primjenjivati i u nastavi, u svrhu poučavanja studenata znanstvenoj metodologiji i različitim metodama obrade podataka. Zbog svoje relevantnosti, ali i rigorozne metodologije, ESS je 2005. godine nagrađen uglednom znanstvenom nagradom Descartes |Descartes Research Prize|, što je prvi put da je ta nagrada dodijeljena u području društvenih znanosti.

ESS se provodi na način da se istim upitnikom i točno utvrđenom metodologijom u svakoj zemlji članici anketira reprezentativni uzorak od 1.500 ispitanika. Upitnik se sastoji od središnjeg modula koji se primjenjuje u svakom dvogodišnjem ispitivanju i dodatnog modula koji se mijenja s obzirom na trenutnu važnost pojedinih društveno-političkih tema. Središnji modul obuhvaća 12 širokih područja:

javno povjerenje u vladu, političare i institucije;
politički interesi i uključivanje u politiku;
društveno-politička orijentacija;
pitanja vladanja i efikasnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou;
temeljne moralne, političke i socijalne vrijednosti;
socijalna uključenost i isključenost;
nacionalne, etničke i vjerske pripadnosti;
kvaliteta življenja, zdravlje i sigurnost;
demografske karakteristike;
obrazovni i profesionalni status;
ekonomski status; te
karakteristike domaćinstva.

Osim pitanja koja su određena upitnikom, istraživači iz svake zemlje slobodni su dodati i pitanja koja su vezana uz specifične interese i probleme zemlje koju istražuju. Umrežavanje zemalja članica, formiranje upitnika i osnovnu obradu podataka financira ESF, a terenski dio istraživanja svaka zemlja članica putem svojih znanstvenih zaklada.

Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH |www.nzz.hr| putem javnog natječaja dodijelila je istraživačkom timu Instituta Pilar sredstva za financiranje uključivanja Hrvatske u 4. krug tog istraživanja. Terenski dio istraživanja započeo je u prosincu 2008.

Naslovna stranica publikacije ESS-a  s Odabranim rezultatima iz prva tri kruga istraživanja

 

Također provjeri

Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.

Dr. sc. Danijel Vojak sudjelovao je 8. travnja 2024. na središnjoj svečanosti obilježavanja Svjetskog dana… Pročitaj više o Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.