Objavljeni rezultati 4. kruga Europskog društvenog istraživanja za Hrvatsku

24. ožujka 2010. objavljeni su rezultati 4. kruga Europskog društvenog istraživanja za Hrvatsku, koje je prikupio tim znanstvenika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Podaci prikupljeni u 28 zemalja dostupni su za analize na web-stranici http://ess.nsd.uib.no/

ess-pilar
Tim znanstvenika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar koji su proveli istraživanje: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan – voditeljica istraživanja, dr. sc. Toni Babarović, dr. sc. Tihana Brkljačić, dr. sc. Josip Burušić, dr. sc. Renata Franc i dr. sc. Iva Šverko

Europska zaklada za znanost potaknula je 2001. godine europski projekt pod nazivom “Europsko društveno istraživanje” (European Social Survey – ESS) sa svrhom kontinuiranog praćenja promjena u društveno-političkim stavovima i vrijednosnom sustavu građana europskih zemalja. Istraživanje se provodi svake dvije godine kako bi se stekao što bolji uvid u tijek spomenutih promjena i kako bi se omogućile usporedbe među europskim zemljama. Dodatni, ne manje važni cilj istraživanja jest razvoj i poboljšanje metoda međukulturalnih istraživanja.

ESS se provodi na način da se istim upitnikom i točno utvrđenom metodologijom u svakoj zemlji članici anketira reprezentativni uzorak građana. Zahvaljujući financijskoj potpori Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, u 4. krug ESS-a 2008. godine uključila se i Hrvatska, a istraživanje je u Hrvatskoj proveo tim znanstvenika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Rezultati provedenog istraživanja su, nakon rigorozne kontrole prikupljenih podataka koju provodi Norveška služba za podatke u području društvenih znanosti (Norwegian Social Sciences Data Services) 24. ožujka 2010. objavljeni na Internet stranicama ESS-a http://ess.nsd.uib.no/ i time postali dostupni svjetskoj javnosti za različite analize. Trenutno su dostupni podaci za 28 europskih zemalja: Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska Izrael, Litva, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Mađarska Poljska, Portugal, Rumunjska, Ruska federacija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska I Velika Britanija.

Teme obuhvaćene ovim istraživanjem uključuju područja koja se kontinuirano prate: povjerenje u institucije, društveno-politička orijentacija; temeljne moralne, političke i socijalne vrednote; socijalna uključenost i isključenost; kvaliteta življenja, zdravlje, sigurnost; obrazovni i profesionalni status; ekonomski status; socio-demografske karakteristike, a specifične teme 4. kruga istraživanja bile su stavovi o različitim oblicima socijalne skrbi i njihova dostupnost te percepcija različitih dobnih skupina i doživljaj diskriminacije zbog dobi.

Institut Pilar u projektu European Social Survey

Također provjeri

Dr. sc. Draženu Živiću godišnja Nagrada Vukovarsko-srijemske županije za iznimna znanstvena postignuća u 2023.

U prigodi obilježavanja 30. godišnjice djelovanja i Dana Vukovarsko-srijemske županije, na svečanoj sjednici Županijske skupštine… Pročitaj više o Dr. sc. Draženu Živiću godišnja Nagrada Vukovarsko-srijemske županije za iznimna znanstvena postignuća u 2023.