Natječaji i obavijesti o rezultatima natječaja

Marulićev trg 19/I, Zagreb. Ulaz u Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, rad u središnjici Zagreb, 17. 11. 2021.
Natječaj za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, rad u Područnom centru u Varaždinu, 16. 11. 2021.
Natječaj za prijem u radni odnos spremačice – radno mjesto III. vrste, rad u središnjici Zagreb, 20.10.2021.
Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto spremačica, rad u središnjici Zagreb
Natječaj za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (po natječaju HRZZ – projekt COORDINATE), 16. 7. 2021.
Natječaj za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (po natječaju HRZZ), 12. 7. 2021.
Obavijest o rezultatu natječaja za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (po natječaju HRZZ – projekt STRESS LOAD), rad u središnjici Zagreb
Natječaj za suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, društvenih znanosti, psihologija, 10. 2. 2021.
Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika Pravne službe Instituta Pilar, 13. 1. 2021.
Rezultati pismenog testiranja, 3. 2. 2021.
Rezultat natječaja za radno mjesto stručni/a suradnik/ca u Pravnoj službi Instituta Pilar
Natječaj za radno mjesto stručni suradnik Pravne službe, rad u središnjici Zagreb, 6. 11. 2020.
Poništenje natječaja za radno mjesto u Pravnoj službi
Natječaj za radno mjesto viši stručni referent Računovodstveno-financijske službe, rad u središnjici Zagreb, 21. 9. 2020.
Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto viši stručni referent Računovodstveno-financijske službe
Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, rad u područnom centru Instituta u Vukovaru, 18. 9. 2020.
Obavijest o rezultatu natječaja za znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, rad u područnom centru Vukovar
Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju asistenta, rad u područnom centru Instituta u Gospiću, 18. 9. 2020.
Obavijest o rezultatu natječaja za suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju asistent, rad u područnom centru Gospić
Natječaj za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta (po natječaju HRZZ), 18. 9. 2020.
Obavijest o rezultatu natječaja za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, po natječaju HRZZ, rad u središnjici Zagreb
Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, društvene znanosti, psihologija, rad u središnjici Zagreb, 24. 7. 2020.
Obavijest o rezultatu natječaja za znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, društvene znanosti, psihologija, rad u središnjici Zagreb
Natječaj za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, rad na projektu CSRP, 6. 7. 2020.
Obavijest o rezultatu natječaja za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, rad na projektu CSRP
Natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta viših znanstvenih suradnika i znanstvenog savjetnika, 17. 6. 2020.
Natječaj za radno mjesto višeg stručnog referenta Računovodsveno-financijske službe, 14. 2. 2020.
Poništenje natječaja za radno mjesto višeg stručnog referenta Računovodsveno-financijske službe, 6. 3. 2020.
Natječaj za stručno radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti, rad na određeno vrijeme na projektu CSRP, 27. 1. 2020.
Obavijest o rezultatu natječaja za stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti, rad na određeno vrijeme na projektu CSRP
Natječaj za radno mjesto spremačice – zamjena, 3. 12. 2019.
Natječaj za znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, društvene znanosti – demografija, 18. 9. 2010.
Obavijest o rezultatu natječaja za znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, društvene znanosti – demografija
Natječaj za suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (projekt GENMOD), 16. 9. 2019.
Obavijest o rezultatu natječaja za suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, rad u središnjici Zagreb, rad na projektu GENMOD u 80% radnog vremena
Natječaj za višeg stručnog referenta Računovodstveno-financijske službe, 12. 9. 2019.
Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto višeg stručnog referenta Računovodstveno-financijske službe – objava 4. 10. 2019.
Natječaj za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, 24. 7. 2019.
Obavijest o rezultatima natječaja za suradničko radno mjesto i zvanje asistenta
• Obavijest o rezultatima natječaja za znanstvena radna mjesta Instituta Ivo Pilar (NN 49/19 i 55/19)
– Natječaj za znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveni savjetnik i viši znanstveni suradnik (2 znanstvenika), 15. 5. 2019.
• Ispravak i dopuna natječaja objavljenog 15. 5. 2019. – objava ispravka 31. 5. 2019.– znanstvena radna mjesta znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveni savjetnik te dva viša znanstvena suradnika
– Natječaj za dva znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika, 15. 5. 2019.
• Ispravak i dopuna natječaja objavljenog 15. 5. 2019.  – objava ispravka 31. 5. 2019. – dva znanstvena suradnika
– Natječaj za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda na projektu JOBSTEM, 15. 5. 2019.
• Ispravak i dopuna natječaja objavljenog 15. 5. 2019. – objava ispravka 31. 5. 2019. – suradničko radno mjesto poslijedoktorand
– Natječaj za radno mjesto voditelja i višeg stručnog referenta Računovodstveno-financijske službe, 30. 4. 2019.
• Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto voditelja Računovodstveno-financijske službe
• Poništenje dijela natječaja za višeg stručnog referenta Računovodstveno-financijske službe, 30. 4. 2019.
– Natječaj za radno mjesto spremačice, radni odnos na neodređeno vrijeme, 30. 4. 2019.
• Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto spremačice (objava 30. 4. 2019.)
– Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika u Pravnoj službi, 15. 4. 2019.
• Poništenje natječaja  za sistematizirano radno mjesto stručnog suradnika u Pravnoj službi, 15. 4. 2019.
– Natječaj za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, projekt GENMOD, 70% radnog vremena, 7. 2. 2019.
Obavijest o rezultatu natječaja za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, rad u središnjici Zagreb, rad na projektu GENMOD u 70% radnog vremena (objava 7. 2. 2019.)
– Natječaj za dva stručna suradnika u znanosti, rad u središnjici Zagreb – projekt CSRP, 4. 1. 2019.
Obavijest o rezultatu natječaja za dva stručna radna mjesta stručnog suradnika u sustavu znanosti, rad u središnjici Zagreb, rad na projektu CSRP (objava 4. 1. 2019.)
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta, 28. 11. 2018.
Natječaj za šest radnih mjesta asistenta – polje psihologija, rad u središnjici Zagreb, 14. 11. 2018.
• Obavijest o rezultatima natječaja za suradnička radna mjesta asistenta – polje psihologija, rad u središnjici Zagreb (objava 14. 11. 2018.) – obavijest o dva radna mjesta
Obavijest o rezultatima natječaja za suradnička radna mjesta asistenta – polje psihologija, rad u središnjici Zagreb (objava 14. 11. 2018.) – obavijest o četiri radna mjesta
Natječaj za tri radna mjesta asistenta – polje sociologija, rad u središnjici Zagreb i Centru Split, 14. 11. 2018.
Obavijest o rezultatu natječaja za dva suradnička radna mjesta asistenta – polje sociologija, rad u središnjici Zagreb (točka 1. natječaja) – objava 14. 11. 2018.
• Obavijest o rezultatu natječaja za suradnička radna mjesta asistenta – polje sociologija, radu Centru Split (točka 2. natječaja) – objava 14. 11. 2018.
Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda – polje povijest, rad u Centru Osijek, 14. 11. 2018.
• Obavijest o rezultatu natjecaja za suradnicko radno mjesto poslijedoktoranda – polje povijest, rad u Centru Osijek (objava 14. 11. 2018.)
Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda – polje ekonomija, 24. 10. 2018.
Natječaj za znanstvene suradnike, 8. 6. 2018.
Natječaj za znanstvenog savjetnika i višeg znanstvenog suradnika, 8. 6. 2018.
Natječaj za asistenta – projekt DARE (Hrvatska zaklada za znanost) od 18. 5. 2018.
Natječaj za asistenta – projekt CHIEF (Hrvatska zaklada za znanost) od 18. 5. 2018.
Natječaj za izbor znanstvenih suradnika u Gospiću i Zagrebu, 27. 4. 2018.
Natječaji Instituta Ivo Pilar – travanj 2018.
Natječaj za znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – rad u središnjici Zagreb
Natječaj za znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – rad u središnjici Zagreb
Natječaj za tri znanstvena radna mjesta znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju – rad u središnjici Zagreb
Natječaj za radno mjesto stručni suradnik u znanosti, 21. 3. 2018.

Arhiva natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatu natječaja za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (po natječaju HRZZ – projekt STRESS LOAD), rad u središnjici Zagreb

Izvršen je izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, znanstveno područje društvenih… Pročitaj više o Obavijest o rezultatu natječaja za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (po natječaju HRZZ – projekt STRESS LOAD), rad u središnjici Zagreb