Natječaj za radno mjesto voditelja i višeg stručnog referenta Računovodstveno-financijske službe, 30. 4. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta:

1. voditelj Računovodstveno-financijske službe – položajno radno mjesto I. vrste, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj
2. viši stručni referent Računovodstveno-financijske službe – radno mjesto II. vrste, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos za oba radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od mjesec dana.

Uvjeti za radno mjesto točka 1:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera, ili stečeni VSS ekonomskog smjera prema ranije važećim propisima
– dvije godine radnog iskustva u struci
– informatička pismenost
– prednost imaju kandidati s poznavanjem proračunskog računovodstva i iskustvo rada na EU projektima

– Uvjeti za radno mjesto točka 2:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od 3 godine ekonomskog smjera, ili stečen VŠS ekonomskog smjera prema ranije važećim propisima
– dvije godine radnog iskustva u struci
– informatička pismenost
– prednost imaju kandidati s poznavanjem proračunskog računovodstva

Uz pisanu prijavu dostavlja se:

– životopis (EU format)
– dokaz o stečenom stupnju obrazovanja (preslika)
– izvadak/potvrda o stažu iz evidencije HZMO

Kandidati koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze (u izvorniku) navedene na: https://branitelji-gov.hr/zaposljavanje-843-843

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedene uže selekcije kandidata, obavit će se razgovor. O datumu razgovora kandidati će biti obaviješteni e-poštom (u prijavi obvezno naznačiti e-adresu).

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od objave. Prijave s dokazima dostavljaju se na dva načina:

– elektronički u jednom dokumentu u PDF obliku, na e-adresu: pravna@pilar.hr
– u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, preporučenom poštom (s naznakom „natječaj-računovodstvo“) ili neposredno na gornju adresu, I. kat, soba 12

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskim stranicama Instituta: www.pilar.hr

Predmetni natječaj objavljen je i u Narodnim novinama br. 44 od 30. 4. 2019.

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto voditelja Računovodstveno-financijske službe

Poništenje dijela natječaja za višeg stručnog referenta Računovodstveno-financijske službe, 30. 4. 2019.

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb