Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u 50% radnog vremena, rad u središnjici Zagreb, 22. 5. 2023.

Na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (od 20. 4. 2023.) te čl. 39. i 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u 50% radnog vremena, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu (50%).

Uvjeti:

1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti propisani čl. 39. i čl. 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)
2. uvjeti propisani Pravilnikom o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu: https://www.pilar.hr/wp-content/images/stories/dokumenti/_akti_instituta/Pravilnik_ZRM_2015.pdf
3. iskustvo rada na projektima iz područja rada Instituta
Dodatni uvjeti:
1. dobro poznavanje psihologije obrazovanja i psihologije razvoja djece i mladih
2. iskustvo rada na kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima, osobito u području obrazovnih istraživanja i STEM području

Uz prijavu prilaže se:

1. životopis
2. popis znanstvenih i stručnih radova
3. odluka o izboru u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u traženom znanstvenom polju (ako ju kandidat posjeduje)
4. potvrda o citiranosti i indeksiranosti radova u bazama podataka
5. dokaze o ispunjavanju uvjeta Pravilnika o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu, za traženo znanstveno radno mjesto
6. potvrda o radu na znanstveno-istraživačkim projektima
7. dokaze o ispunjavanju dodatnih uvjeta natječaja

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnim zakonima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te obvezno priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje Institutu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz prijave i dokumentacije, u svrhu odabira kandidata.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na e-adresu: natjecaj@pilar.hr, s naznakom „natječaj – viši znanstveni suradnik , 50% vremena, psihologija, Zagreb“

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Instituta: www.pilar.hr/natjecaji

Natječaji i obavijesti o rezultatima natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb