Natječaj za znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveni savjetnik i viši znanstveni suradnik (2 znanstvenika), 15. 5. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta:

1. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj
2. znanstveni savjetnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje demografija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj
3. viši znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje rodni studiji, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj
4. viši znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici za sva radna mjesta moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

– opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– odredbi čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za traženo znanstveno zvanje i znanstveno područje
– Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu, za traženo znanstveno radno mjesto
– iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis (EU format)
2. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za traženo znanstveno zvanje
3. za točku 1:
– dokaz da je pristupnik bio najmanje pet godina u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog savjetnika (čl. 41. Zakona)
– dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u traženom znanstvenom području i polju
4. za točku 2:
– dokaz da je pristupnik bio najmanje pet godina u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika (čl. 41. Zakona)
– dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u traženom znanstvenom području i polju
5. za točke 3 i 4:
– dokaz da je pristupnik bio najmanje pet godina u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog suradnika (čl. 41. Zakona)
– dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i polju
6. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu, ovisno na koje se radno mjesto pristupnik prijavljuje
7. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda u izvorniku)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na poveznici: https://www.pilar.hr/2012/05/opi-akti

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze (izvornik) navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843-843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od objave, s dostavom u elektroničkom obliku u PDF formatu u jednom dokumentu, na e-adresu: pravna@pilar.hr
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskim stranicama Instituta.

Predmetni natječaj objavljen je i u Narodnim novinama broj 49 od 15. 5. 2019.

Ispravak i dopuna natječaja objavljenog 15. 5. 2019. – objava ispravka 31. 5. 2019.– znanstvena radna mjesta znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveni savjetnik te dva viša znanstvena suradnika

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb