Natječaj za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, rad na projektu CSRP, 6. 7. 2020.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, na temelju natječaja HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, za rad na projektu Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities – CSRP

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od četiri godine.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij sociologije
– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
– odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– odlično poznavanje rada na računalu, pogotovo rada u softwareu Atlas.ti
– dobro poznavanje kvalitativne istraživačke metodologije u području sociologije i antropologije

Dodatni uvjeti:

– iskustvo rada na znanstveno-istraživačkim projektima iz područja sociologije ili antropologije (terenski rad)
– iskustvo volonterskog rada s pripadnicama osjetljivih društvenih skupina
– objavljeni znanstveni/stručni radovi ili izlaganja na znanstvenim konferencijama
– izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, savjesnost, pedantnost, izgrađene radne navike, timski rad
– pisana preporuka najmanje jednog sveučilišnog nastavnika

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– životopis (EU standard)
– diploma o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju
– prijepis ocjena svih ispita tijekom studija
– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, indeks, svjedodžba, objavljeni radovi na engleskom jeziku i dr.)
– popis objavljenih radova ili popis prihvaćenih sažetaka konferencija
– potpisana izjava o radu na znanstveno-istraživačkim projektima (naziv projekta, institucija nositelja projekta, trajanje projekta, voditelj projekta)
– potpisana izjava kandidata o volonterskom radu
– potvrda o upisanom doktorskom studiju (ako je studij upisan, izvornik)
– motivacijsko pismo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke, sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Prijave s dokazima podnose su u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama, u elektroničkom obliku u PDF-formatu na e-adresu: pravna@pilar.hr

Nakon provedbe selekcije užeg izbora kandidata, s istima će se provesti razgovor za provjeru motiviranosti, komunikacijskih sposobnosti i znanja engleskog jezika.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječajnog postupka bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Obavijest o rezultatu natječaja za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, rad na projektu CSRP

Natječaji i obavijesti o rezultatima natječaja u 2020. godini

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb