Natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta viših znanstvenih suradnika i znanstvenog savjetnika, 17. 6. 2020.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na znanstvena radna mjesta:

1. znanstveni savjetnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, 1 izvršitelj
2. viši znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, rad u središnjici Zagreb, 1 izvršitelj
3. viši znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje demografija, rad u središnjici Zagreb, 1 izvršitelj
4. viši znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti za sva radna mjesta:

– opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– primjena odredbe čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (dalje u tekstu: Zakon)
– odredbe Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, za traženo znanstveno zvanje i znanstveno područje
– odredbe Pravilnika o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu, za traženo znanstveno radno mjesto
– iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis (EU standard)
2. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
3. za točku 1:
– dokaz da je pristupnik bio najmanje pet godina u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika (čl. 41. Zakona)
– dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u traženom znanstvenom području i polju
4. za točke 2-4:
– dokaz da je pristupnik bio najmanje pet godina u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog suradnika (čl. 41. Zakona)
– dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i polju
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu, ovisno na koje se radno mjesto pristupnik prijavljuje
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda u izvorniku)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na poveznici: https://www.pilar.hr/2012/05/opci-akti

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke, sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, duži su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti i sve dokaze (izvornik) navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od objave u Narodnim novinama, u elektroničkom obliku u PDF formatu, s obveznom naznakom točke i naziva radnog mjesta na koje se prijavljuje, na e-adresu: pravna@pilar.hr

Rezultati natječajnog postupka objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Instituta: www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Natječaji i obavijesti o rezultatima natječaja u 2020. godini

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb