Natječaj za izbor na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti – projekt CSRP, rad u središnjici Zagreb, 14. 1. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti – 1 izvršitelj, rad u središnjici Zagreb

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do završetka međunarodnog znanstvenog projekta Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Studx of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities – CSRP.

Uvjeti:

1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij društvenog ili humanističkog smjera
3. odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
4. dobro poznavanje kvalitativne istraživačke metodologije u području antropologije i sociologije
5. dobro poznavanje rada na računalu

Dodatni uvjeti (prednost):

1. iskustvo rada na projektima iz područja sociologije ili antropologije
2. iskustvo rada s pripadnicima osjetljivih društvenih skupina
3. objavljeni znanstveni/stručni radovi ili izlaganja na konferencijama
4. izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, radne navike, timski rad
5. preporuka najmanje jednog sveučilišnog nastavnika

Uz prijavu se prilaže:

1. životopis
2. diploma o završenom studiju
3. potpisano motivacijsko pismo
4. dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, svjedodžba, preslik indeksa i sl.)
5. potpisana preporuka sveučilišnog nastavnika (izvornik)
6. potpisana izjava kandidata o radu na projektima
7. potpisana izjava kandidata o radu s pripadnicima osjetljivih društvenih skupina
8. popis objavljenih radova

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke, sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama, isključivo u elektroničkom obliku u PDF formatu, na e-adresu: pravna@pilar.hr. Kao posljednji dan prijave smatra se 30-ti dan vidljiv u e-pošti kandidata.

Nakon provedene selekcije užeg izbora kandidata, s istima će se obaviti razgovor za provjeru motiviranosti i znanja engleskog jezika. O datumu razgovora kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem (obvezno naznačiti e-adresu).

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom natječaja, te neće biti pozvan na dopunu dokumentacije.

Rezultati natječajnog postupka bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Instituta: www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistent, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i kulturna antropologija – radno mjesto I. vrste, rad u sjedištu Zagreb, 22. 1. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za izbor na suradničko… Pročitaj više o Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistent, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i kulturna antropologija – radno mjesto I. vrste, rad u sjedištu Zagreb, 22. 1. 2024.