Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, rad u Područnom centru Gospić, 3. 5. 2022.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, rad u područnom centru u Gospiću – 1 izvršitelj

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od pet godina, puno radno vrijeme.

Uvjeti:

1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij povijesti
3. ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na poslijediplomski sveučilišni studij povijesti
4. odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
5. odlično poznavanje rada na računalu, pogotovo rada u području digitalne humanistike

Dodatni uvjeti (prednost):

1. interes za istraživačke teme iz područja moderne i suvremene povijesti (povijesti ekonomije, okoliša i modernizacije)
2. objavljeni znanstveni/stručni radovi i/ili izlaganja na znanstvenim konferencijama
3. motivacija za usavršavanje na međunarodnoj razini (boravak na inozemnim sveučilištima i/ili razmjenama studenata)
4. poznavanje njemačkog/talijanskog jezika u govoru i pismu
5. lakoća izražavanja u pisanoj formi (na hrvatskom i engleskom jeziku), sposobnost javnog prezentiranja, komunikacijske sposobnosti, spremnost na timski rad

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis (EU standard)
2. diploma o završenom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom ili integriranom studiju povijesti
3. prijepis ocjena svih ispita tijekom studija
4. dokaz o prosjeku ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na poslijediplomski sveučilišni studij povijesti
5. dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, radovi na engleskom jeziku i sl.)
6. dokaz o poznavanju rada na računalu – području digitalne humanistike (potvrda, svjedodžba, certifikat).
7. popis objavljenih radova i/ili popis sažetaka konferencija
8. dokaz o boravku na inozemnim sveučilištima i/ili razmjenama studenata
9. dokaz o znanju njemačkog/talijanskog jezika (potvrde, svjedodžbe, radovi na njemačkom/talijanskom jeziku i sl.)
10. dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu
11. dva pisma preporuke (od sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika)
12. potpisano motivacijsko pismo

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke, sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te obvezno priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Prijave s dokazima podnose su u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u elektroničkom obliku na e-adresu: pravna@pilar.hr

Nakon provedbe selekcije užeg izbora kandidata, s istima će se provesti razgovor za provjeru motiviranosti, komunikacijskih sposobnosti i znanja engleskog jezika. O datumu i načinu razgovora kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta: https://www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb