Natječaj za popunu radnog mjesta stručni/a suradnik/ca pravne službe, zamjena, rad u središnjici Zagreb, 27. 2. 2023.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta stručni suradnik pravne službe, zamjena, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – zamjena za odsutnog djelatnika, puno radno vrijeme, uz obvezan probni rad od šest mjeseci.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij pravnog smjera
– najmanje dvije godine radnog staža u struci
– informatička pismenost (excel, programi i platforme javnih službi)
– dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu
– iskustvo rada u sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja

Na natječaj se prilaže:

– prijava
– životopis
– dokaz o stečenom stupnju obrazovanja pravnog smjera
– e-izvadak staža iz evidencije HZMO
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, preslika indeksa, svjedodžba, certifikat i sl.)
– dokaz o iskustvu rada u sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te obvezno priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Nakon selekcije kandidata obaviti će se razgovor. O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je do 07.03.2023. godine. Prijave s dokazima dostavljaju se elektroničkim putem na e-adresu: pravna@pilar.hr

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta: www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno… Pročitaj više o Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb