Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom izboru, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u 60% radnog vremena, rad u središnjici Zagreb, 22. 5. 2023.

Na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (od 20. 4. 2023.) te čl. 39. i 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom izboru, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u 60% radnog vremena, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (60%).

Uvjeti:

1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti propisani čl. 39. i čl. 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)
2. uvjeti propisani Pravilnikom o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu: https://www.pilar.hr/wp-content/images/stories/dokumenti/_akti_instituta/Pravilnik_ZRM_2015.pdf
3. iskustvo rada na projektima iz područja rada Instituta

Dodatni uvjeti:

1. iskustvo u provođenju istraživanja vezanih uz temu subjektivne dobrobiti
2. iskustvo u provođenju istraživanja vezanih uz temu korištenja digitalnih tehnologija
3. iskustvo u konstrukciji i adaptaciji psiholoških mjernih instrumenata

Uz prijavu prilaže se:

1. životopis
2. popis znanstvenih i stručnih radova
3. odluka o izboru u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u traženom znanstvenom polju (ako ju kandidat posjeduje)
4. potvrda o citiranosti i indeksiranosti radova u bazama podataka
5. dokaze o ispunjavanju uvjeta Pravilnika o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu, za traženo znanstveno radno mjesto
6. potvrda o radu na znanstveno-istraživačkim projektima
7. dokaze o ispunjavanju dodatnih uvjeta natječaja

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnim zakonima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te obvezno priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje Institutu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz prijave i dokumentacije, u svrhu odabira kandidata.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na e-adresu: natjecaj@pilar.hr, s naznakom „natječaj – znanstveni savjetnik trajni, 60% vremena, psihologija, Zagreb“

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Instituta: www.pilar.hr/natjecaji

Natječaji i obavijesti o rezultatima natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb