Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, rad u središnjici Zagreb, 13. 10. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

1. uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
2. akademski stupanj doktora društvenih znanosti u znanstvenom polju psihologija
3. dobro poznavanje metodologije anketnih istraživanja i odlično poznavanje složenih postupaka kvantitativnih analiza podataka
4. dobro poznavanje područja socijalne i političke psihologije, osobito teorija i pristupa relevantnih za istraživanje tema povezanih s društvenom kohezijom i promjenom
5. odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu
6. odlično poznavanje rada na računalu, osobito programa za analizu podataka

Dodatni uvjeti (prednost):

1. iskustvo rada na međunarodnim kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima
2. objavljeni znanstveni radovi, posebice u Q1 časopisima, te posebice znanstveni radovi koji se temelje na podacima iz više zemalja
3. iskustvo rada u pripremi i organizaciji krosnacionalnih anketnih istraživanja te obradi podataka tih istraživanja
4. iskustvo rada u upravljanju anketnim podacima iz krosnacionalnih anketnih istraživanja (priprema i javna pohrana baza podataka)
5. razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine (na hrvatskom i engleskom), visoka radna etika, organiziranost, spremnost za timski rad

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis
2. dokaz o stečenom stupnju doktora društvenih znanosti u polju psihologija
3. popis znanstveno-istraživačkih projekata (naziv projekta, izvor financiranja, institucija nositelja projekta, trajanje, voditelj projekta)
4. popis objavljenih znanstvenih radova, istraživačkih izvješća te javno dostupnih baza podataka
5. popis izlaganja na znanstvenim konferencijama
6. motivacijsko pismo
7. dokaz o znanju engleskog jezika (objavljeni radovi na engleskom jeziku, potvrde i sl.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, isključivo e-putem na e-adresu: pravna@pilar.hr

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Instituta: www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb