Natječaj za popunu radnog mjesta administrativni/a referent/ica – tajnik/ca u uredu ravnatelja, rad u središnjici Zagreb, 20. 1. 2023.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta administrativni/a referent/ica – tajnik/ca u uredu ravnatelja, radno mjesto III. vrste, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezan probni rad od dva mjeseca, za administrativne i tajničke poslove u uredu ravnatelja.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– srednja stručna sprema društvenog ili humanističkog smjera
– informatička pismenost (Excel, programi i platforme javnih službi)
– znanje engleskog jezika u govoru i pismu
– lakoća izražavanja u govornoj i pisanoj formi na hrvatskom i engleskom jeziku, sposobnost javnog prezentiranja, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, savjesnost, pedantnost, izgrađene radne navike i organizacija rada
– prednost imaju kandidati/kinje s iskustvom rada na administrativnim i tajničkim poslovima

Na natječaj se prilaže:

– prijava (vlastoručno potpisana)
– životopis (EU format)
– svjedodžba o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi društvenog ili humanističkog smjera
– elektronički zapis o podacima iz matične evidencije HZMO
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, preslika svjedodžbe, certifikat i sl.)

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnim zakonima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo, zakonski propis i članak predmetnog propisa, te obvezno priložiti sve relevantne dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima smatraju da stječu prednost. Ti kandidati ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Nakon selekcije kandidata, odabrani kandidati bit će elektroničkim putem obaviješteni o terminu održavanja razgovora.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je do 30. 01. 2023. Prijave s dokazima dostavljaju se elektroničkim putem na e-adresu: pravna@pilar.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Instituta: www.pilar.hr/natjecaji

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove – zamjena, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove – zamjena, rad u sjedištu Zagreb