Natječaj za višeg stručnog referenta Računovodstveno-financijske službe, 12. 9. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta: viši stručni referent Računovodstveno-financijske službe, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od mjesec dana.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od 3 godine ekonomskog smjera, ili stečen VŠS ekonomskog smjera prema ranije važećim propisima
– dvije godine radnog iskustva u struci
– informatička pismenost
– prednost imaju kandidati s poznavanjem proračunskog računovodstva

Uz pisanu prijavu dostavlja se:

– životopis (EU format)
– dokaz o stečenom stupnju obrazovanja (preslika)
– izvadak/potvrda o stažu iz evidencije HZMO

Kandidati koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze (u izvorniku) navedene na: https://branitelji-gov.hr/zaposljavanje-843-843

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedene uže selekcije kandidata, obavit će se razgovor. O datumu razgovora kandidati će biti obaviješteni e-poštom (u prijavi obvezno naznačiti e-adresu).
Rok za podnošenje prijava s dokazima je do 12.09.2019. Prijave s dokazima dostavljaju se elektroničkim putem, na e-adresu: pravna@pilar.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskim stranicama Instituta: www.pilar.hr

Natječaj se objavljen i na javnom portalu Moj.Posao i na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaji i obavijesti o rezultatima natječaja u 2019. godini

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb