Objavljen zbornik LJUDSKA PRAVA ŽENA

Zbornik Ljudska prava žena. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena objavljen je srpnja 2011. godine kao 39. knjiga Biblioteke Zbornici Instituta Ivo Pilar. Knjiga obuhvaća priloge s istoimene međunarodne konferencije održane 27. i 28. svibnja 2010. godine u Zagrebu u sklopu jubilarnog 10. znanstvenog susreta Annales Pilar 2000. Zbornik je objavljen u sunakladništvu s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
 

prava_zena_naslovnica

Širokim rasponom tema i interdisciplinarnošću zbornik donosi novu perspektivu u istraživanje ljudskih prava žena. Namijenjen je ne samo stručnim i akademskim krugovima nego i širem čitateljstvu…

LJUDSKA PRAVA ŽENA. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena
Uredile: Ivana Radačić i Jelka Vince Pallua
Biblioteka Zbornici – Knjiga 39.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
Zagreb, 2011. – Str. 360. ISBN 978-953-6666-77-5
Sadržaj
Iz Uvodne riječi urednica


Sadržaj

Korice / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uvodna riječ urednica
I. RAZVOJ LJUDSKIH PRAVA ŽENA I RODNE RAVNOPRAVNOSTI
Helena Štimac Radin: Izvještavanje Republike Hrvatske o primjeni Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena
Ivana Radačić: Razvoj ljudskih prava žena u praksi Europskog suda za ljudska prava
II. ŽENSKA LJUDSKA PRAVA I RELIGIJSKE ZAJEDNICE
Judith Frishman: “Zasebna vrsta ljudi”: neki pravni pogledi na položaj žena u židovskom braku i razvodu
Jadranka Rebeka Anić: Ljudska prava žena u kršćanstvu
Zilka Spahić-Šiljak: Ženska ljudska prava – islamska perspektiva
III. RODNI STEREOTIPI, PREDRASUDE I DISKRIMINACIJA
Nadežda Čačinovič: Mizoginija u filozofskoj tradiciji
Smiljana Leinert Novosel: Rodni stereotipi, predrasude i diskriminacija žena u politici
Sanja Sarnavka: Je li Otvoreno zatvoreno za rodnu ravnopravnost?
IV. ŽENE I (VISOKO) OBRAZOVANJE
Jelka Vince Pallua: Androcentričnost obrazovanja i znanosti
Biljana Kašić: “Feministička intelektualna klasa”: zebnje oko integracije i politika spoznavanja
Elizabeth Poskitt: Međunarodna federacija visokoobrazovanih žena: promicanje ženskih ljudskih prava kroz obrazovanje
V. ŽENE, RAD I SOCIJALNA SKRB
Mario Vinković: Spolna segregacija i tržište rada – hrvatski diskurs europskih trendova
Ivana Kapor Šafranko: Žene kao potencijalni pokretači gospodarskog razvoja Hrvatske
Lynette Šikić-Mićanović i Marija Geiger Zeman: Rodne asimetrije i beskućništvo u Hrvatskoj
VI. NASILJE NAD ŽENAMA
Igor Martinović: Kaznenopravni aspekti obiteljskog nasilja
VII. REPRODUKTIVNA PRAVA
Alison Diduck: Reprodukcija i “problem jednakosti”
Branka Galić: Reprodukcija i društvena kontrola: reproduktivni status žena u Hrvatskoj i stavovi o njihovim reproduktivnim pravima
Sažetci
Summaries
Bilješke o autorima
Puni tekst knjige


Iz Uvodne riječi urednica

Nit vodilja bila je upozoriti na raskorak između poželjnih standarda propisanih Konvencijom (i drugim međunarodnim i nacionalnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava žena) s jedne strane te, s druge strane, doživljenog iskustva, življene svakodnevice ili, antropološkim rječnikom, između idealnog/zamišljenog i ostvarenog reda.

Nadamo se da će svih sedamnaest tekstova ovoga zbornika potaknuti na promišljanje o nužnosti prepoznavanja, proučavanja i trajne zaštite ljudskih prava žena ne samo uže akademske krugove nego i širu društvenu zajednicu. Smatramo da je to posebno važno jer, kako stoji u preambuli Konvencije, pun i cjelovit razvoj zemlje, mir i blagostanje svijeta zahtijevaju sudjelovanje žena na svim područjima – ravnopravno s muškarcima.

Iznoseći različite stavove prema toj aktualnoj i nadasve intrigantnoj temi, cilj Zbornika nije bio dati konačne odgovore, nego javnosti ponuditi tekstove na promišljanje i raspravu kako bi bili temelj za daljnja istraživanja.

 

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština