Objavljen zbornik LJUDSKA PRAVA ŽENA

Zbornik Ljudska prava žena. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena objavljen je srpnja 2011. godine kao 39. knjiga Biblioteke Zbornici Instituta Ivo Pilar. Knjiga obuhvaća priloge s istoimene međunarodne konferencije održane 27. i 28. svibnja 2010. godine u Zagrebu u sklopu jubilarnog 10. znanstvenog susreta Annales Pilar 2000. Zbornik je objavljen u sunakladništvu s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
 

prava_zena_naslovnica

Širokim rasponom tema i interdisciplinarnošću zbornik donosi novu perspektivu u istraživanje ljudskih prava žena. Namijenjen je ne samo stručnim i akademskim krugovima nego i širem čitateljstvu…

LJUDSKA PRAVA ŽENA. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena
Uredile: Ivana Radačić i Jelka Vince Pallua
Biblioteka Zbornici – Knjiga 39.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
Zagreb, 2011. – Str. 360. ISBN 978-953-6666-77-5
Sadržaj
Iz Uvodne riječi urednica


Sadržaj

Korice / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uvodna riječ urednica
I. RAZVOJ LJUDSKIH PRAVA ŽENA I RODNE RAVNOPRAVNOSTI
Helena Štimac Radin: Izvještavanje Republike Hrvatske o primjeni Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena
Ivana Radačić: Razvoj ljudskih prava žena u praksi Europskog suda za ljudska prava
II. ŽENSKA LJUDSKA PRAVA I RELIGIJSKE ZAJEDNICE
Judith Frishman: “Zasebna vrsta ljudi”: neki pravni pogledi na položaj žena u židovskom braku i razvodu
Jadranka Rebeka Anić: Ljudska prava žena u kršćanstvu
Zilka Spahić-Šiljak: Ženska ljudska prava – islamska perspektiva
III. RODNI STEREOTIPI, PREDRASUDE I DISKRIMINACIJA
Nadežda Čačinovič: Mizoginija u filozofskoj tradiciji
Smiljana Leinert Novosel: Rodni stereotipi, predrasude i diskriminacija žena u politici
Sanja Sarnavka: Je li Otvoreno zatvoreno za rodnu ravnopravnost?
IV. ŽENE I (VISOKO) OBRAZOVANJE
Jelka Vince Pallua: Androcentričnost obrazovanja i znanosti
Biljana Kašić: “Feministička intelektualna klasa”: zebnje oko integracije i politika spoznavanja
Elizabeth Poskitt: Međunarodna federacija visokoobrazovanih žena: promicanje ženskih ljudskih prava kroz obrazovanje
V. ŽENE, RAD I SOCIJALNA SKRB
Mario Vinković: Spolna segregacija i tržište rada – hrvatski diskurs europskih trendova
Ivana Kapor Šafranko: Žene kao potencijalni pokretači gospodarskog razvoja Hrvatske
Lynette Šikić-Mićanović i Marija Geiger Zeman: Rodne asimetrije i beskućništvo u Hrvatskoj
VI. NASILJE NAD ŽENAMA
Igor Martinović: Kaznenopravni aspekti obiteljskog nasilja
VII. REPRODUKTIVNA PRAVA
Alison Diduck: Reprodukcija i “problem jednakosti”
Branka Galić: Reprodukcija i društvena kontrola: reproduktivni status žena u Hrvatskoj i stavovi o njihovim reproduktivnim pravima
Sažetci
Summaries
Bilješke o autorima
Puni tekst knjige


Iz Uvodne riječi urednica

Nit vodilja bila je upozoriti na raskorak između poželjnih standarda propisanih Konvencijom (i drugim međunarodnim i nacionalnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava žena) s jedne strane te, s druge strane, doživljenog iskustva, življene svakodnevice ili, antropološkim rječnikom, između idealnog/zamišljenog i ostvarenog reda.

Nadamo se da će svih sedamnaest tekstova ovoga zbornika potaknuti na promišljanje o nužnosti prepoznavanja, proučavanja i trajne zaštite ljudskih prava žena ne samo uže akademske krugove nego i širu društvenu zajednicu. Smatramo da je to posebno važno jer, kako stoji u preambuli Konvencije, pun i cjelovit razvoj zemlje, mir i blagostanje svijeta zahtijevaju sudjelovanje žena na svim područjima – ravnopravno s muškarcima.

Iznoseći različite stavove prema toj aktualnoj i nadasve intrigantnoj temi, cilj Zbornika nije bio dati konačne odgovore, nego javnosti ponuditi tekstove na promišljanje i raspravu kako bi bili temelj za daljnja istraživanja.

 

Također provjeri

Objavljena studija OBRAZOVNA USPJEŠNOST OSNOVNIH ŠKOLA

Kao 40. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga OBRAZOVNA USPJEŠNOST …