Izdvajamo Iz Novosti

Rezultati 5. kruga Europskog društvenog istraživanja za Hrvatsku

Zahvaljujući financijskoj potpori Hrvatske zaklade za znanost te podršci i istraživačkom timu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatska je nakon četvrtog kruga sudjelovala i u petom krugu međunarodnog projekta EUROPSKO DRUŠTVENO ISTRAŽIVANJE (EDI; European social survey – ESS) Projekt: European Social Survey – ESShttp://www.europeansocialsurvey.org/ Europsko društveno istraživanje provodi se tako da …

VIŠE

Studija Marina Sopte HRVATI U KANADI, 1945.-1995.

Lipnja 2012. u izdanju Instituta Ivo Pilar objavljena je kao 15. knjiga Biblioteke Studije knjiga HRVATI U KANADI – Oblikovanje hrvatske zajednice od 1945. do 1995. autora Marina Sopte. Pomanjkanje znanstvenih radova o povijesti Hrvata u Kanadi, kao i činjenica da je autor gotovo tri desetljeća živio, školovao se i …

VIŠE

SPLIT: Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split i Ekumenska inicijativa žena u suradnji s Centrom za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu predstavili su 5. lipnja 2012. u Splitu (Pinakoteka crkve Gospe od zdravlja) knjigu PROPITIVANJE ŽENSKIH, FEMINISTIČKIH I MUSLIMANSKIH IDENTITETA – Postsocijalistički konteksti u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. …

VIŠE