Objavljena knjiga dr. sc. Jelke Vince Pallua ZAGONETKA VIRDŽINE

Kao 18. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar rujna 2014. objavljena je knjiga dr. sc. Jelke Vince Pallua ZAGONETKA VIRDŽINE. Etnološka i kulturnoantropološka studija – prvo sustavno istraživanje fenomena virdžina/tobelija u hrvatskoj znanosti –  Iz recenzija | Osvrti i recenzije

Virdzin naslKnjiga je odraz uvjerenja da u interpretaciji pojave virdžine ni starim ni novim mitskim konstrukcijama nema mjesta jer su neegzaktne… Trebalo je dakle upozoriti na nekadašnje i suvremene mitske interpretativne kategorije i prijeći dug vlastiti put u razlučivanju mita od zbilje u odgonetanju zagonetke virdžine

Jelka Vince Pallua
ZAGONETKA VIRDŽINE. Etnološka i kulturnoantropološka studija
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 18.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2014. – Str. 310.
ISBN 978-953-6666-91-1
– Omot / Impresum / Sadržaj / O autorici / Iz recenzija

 
 
Sadržaj

Omot / Impresum / Sadržaj / Zahvala / Posveta

1. TRAGOM VIRDŽINA

2. RASPROSTRANJENOST POJAVE
2.1. Uvod
2.2. Upitnička građa Etnološkoga atlasa
2.2.1. Tablični prikaz
2.2.2. Etnološka karta 1
2.3. Građa iz pisanih izvora
2.3.1. Popis virdžina, lokaliteta i autora
2.3.2. Etnološka karta 2
2.4. Komentar uz etnološke karte
2.5. “Amazonke” iz Istre — na tragu istarskih žena u muškom odijelu
2.6. Virdžine na Apeninskom poluotoku?
2.6.1. Albanci
2.6.2. Iliri

3. RAZNOLIKO LICE VIRDŽINE

4. ZAGONETKA VIRDŽINE
4.1. Uvodna riječ
4.2. Dva odabrana autora — dvije oprečne interpretacije
4.3. Binarna opozicija: matrijarhat/patrijarhat
4.3.1. Virdžina kao odraz matrijarhata
4.3.2. Virdžina kao odraz patrijarhata
4.4. Prema rješenju drugim putem
4.4.1. Specifičan tip patrijarhalnog poretka
4.4.2. Običajno pravo i imperativ želje za muškim potomstvom
4.4.3. Starija plemenska organizacija i nova plemena
4.4.4. Temelj ili vrh ledenoga brijega?
4.5. Romantično i neoromantično tumačenje pojave virdžine

5. ETNOGRAM — kronološki niz svjedočanstava

Popis autora
Izvori i literatura

Sažetak
Summary
Zusammenfassung
O autorici

>>> Puni tekst knjige

 

Iz recenzija

U odnosu prema svim ranijim studijama ova se knjiga odlikuje svjesnim naporom da se problemu pokuša pristupiti sa što više mogućih motrišta kako bi se, osvjetljavajući raznovrsne njegove aspekte, dobio holistički uvid u nj s naglaskom na povijesni aspekt, jedini prikladan za ovu vrstu problema. Da bi u tome uspjela, morala je razjasniti pojedine čvrsto ustaljene znanstvene predrasude te je znatno raširila polje istraživanja s ove uske teme na cjelovitu problematiku pojave rodovskih/plemenskih organizacija u svjetlu odnosa između tzv. matrijarhata i patrijarhata. Premda se o ovome znanstvenom problemu pisalo već više od stoljeća, pa su se nudila i jako raznolika rješenja, na nj do danas nije valjano odgovoreno pa napor autorice donosi nova, izvorna rješenja. Predamnom je višestruko zanimljivo i koristno djelo koje će naći svoju čitalačku publiku i bez sumnje biti dobitkom za našu znanost.

Prof. dr. sc. Vitomir Belaj, emeritus
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kao plod višegodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada, kako teorijskoga tako i empirijskoga, ova knjiga u hrvatskoj znanosti predstavlja prvo sustavno istraživanje fenomena virdžina/tobelija. Zahvaljujući istraživačkoj sveobuhvatnosti knjiga predstavlja jedinstvenu monografiju o virdžinama, društvenom i kulturnom fenomenu prisutnom na zapadnom Balkanu, prostoru vješto prikazanom na primjeru virdžina u svjetlu i danas prisutnog zapadnjačkog paternalizma, imperijalnog doživljaja “svijeta na rubu” – egzotičnih “drugih” koje treba civilizacijski prosvijetliti. Djelo je važan doprinos etnološkoj i općenito kulturnoantropološkoj znanosti, a posebice onim segmentima koji se bave tradicijskim obrascima življenja, kulturnom poviješću, društvenim i obiteljskim ustrojstvom, pitanjima o položaju žene u užoj (obiteljskoj) i javnoj sferi, studijama o rodu, o identitetu, migracijama stanovništva i sl. 

Prof. dr. sc. Jadranka Grbić
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

This book has been long in the making – to my knowledge, since before 2002, when Jelka Vince Pallua presented her work on the subject to the conference on ‘Balkan Masculinities’ during her fellowship at the School of Slavonic and East European Studies in London. It shows the mark of its long gestation in its wide-ranging research, and it raises fascinating questions about the meanings and uses of cultural categories such as ‘tobelija’. It is something of an irony that this book is dedicated to ‘invisible women’ in history, given that the individuals it discusses are visible to history because they lived not as women but as men. But the dedication aptly sums up Jelka Vince Pallua’s life-time commitment as a scholar.

Professor Wendy Bracewell
UCL School of Slavonic and East European Studies
 
Osvrti i recenzije

>>> Predstavljanje knjige dr. sc. Jelke Vince Pallua ZAGONETKA VIRDŽINE, 19. 2. 2015.

>>> Razgovor s dr. sc. Jelkom Vince Pallua o knjizi “Zagonetka virdžine”

>>> GLOBUS: Tajna virdžina: kako živjeti kao muškarac

>>> University Women of EUROPE o knjizi “Zagonetka virdžine”

>>> Lada Čale Feldman, DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA, br. 1/2015., str. 161-163.

>>> Damir Zorić, ZADARSKA SMOTRA, br. 3/2015., str. 217-221.

>>> Jadranka Grbić Jakopović, STUDIA ETHNOLOGICA CROATICA, br. 27/2015., str. 497-500.

>>> Željka Jelavić, ETNOLOŠKA TRIBINA, br. 38/2015., str. 172-173.

>>> Marija Mojca Terčelj, ETNOLOG (Ljubljana), br. 25/2015, str. 361-364.

>>> KLIOFEST 2016: Predstavljanje knjige ZAGONETKA VIRDŽINE, 11. 5. 2016.

>>> Ljiljana Gavrilović, GLASNIK ETNOGRAFSKOG INSTITUTA SANU, br. 2/2016., str. 438-440.

>>> Tvrtko Zebec, NARODNA UMJETNOST, br. 2/2016, str. 170-172.

>>> Lucija Halužan, TREĆA, br. 1-2/2016, str. 114-115.

>>> Večernji list: Fenomen ‘nevidljivih žena’. Razgovor s dr. sc. Jelkom Vince Pallua, 10. ožujka 2018.

>>> Gabriela Braić, HISTRIA, br. 6/2016, str. 322-327.

Dr. sc. Jelka Vince Pallua

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština