ŽELJEZNI DUH: Prinos Jakete Palmotića Dionorića hrvatskoj književnoj baštini

U biblioteci Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Dubrovnik kao 13. knjiga objavljena je srpnja 2010. studija Hrvojke Mihanović-Salopek i Vinicija B. Lupisa ŽELJEZNI DUH: PRINOS JAKETE PALMOTIĆA DIONORIĆA HRVATSKOJ KNJIŽEVNOJ BAŠTINI. Knjiga nastoji oživiti premalo poznati lik mudrog političara i čovjeka profinjene diplomatske i književne naobrazbe (oko 1623.-1680.).

zeljezniduh

Znanstvena knjiga dr. sc. Hrvojke Mihanović-Salopek i dr. sc. Vinicija B. Lupisa obrađuje na multidisciplinaran način život i djelo istaknutog dubrovačkog diplomata i književnika Jakete Palmotića Dionorića, uključujući povijesna, arhivska, književnopovijesna, teatrološka, povijesnoumjetnička, pa i arheološka istraživanja koja odražavaju autorovu djelatnost i kontekst vremena u kojem je djelovao.

Hrvojka MIHANOVIĆ-SALOPEK i Vinicije B. LUPIS
ŽELJEZNI DUH: PRINOS JAKETE PALMOTIĆA DIONORIĆA HRVATSKOJ KNJIŽEVNOJ BAŠTINI
Urednik: Vinicije B. Lupis
Biblioteka Studije – Knjiga 13
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Dubrovnik
Zagreb − Dubrovnik, 2010. – Str. 474.

Impresum
Sadržaj / Sadržaj – pdf 

Sadržaj

 

Vinicije B. Lupis: Prilog poznavanju roda Palmotića i životopis Jakete Palmotića Dionorića (? – 1680.)

Vinicije B. Lupis: O rodu Jakete Palmotića

Vinicije B. Lupis: Politički životopis Jakete Palmotića Dionorića

Hrvojka Mihanović-Salopek: Jaketa Palmotić Dionorić između diplomatskih dužnosti i književnosti

Hrvojka Mihanović-Salopek: Jaketa Palmotić Dionorić u okviru europske i dubrovačke barokne neoantičke tragedije i melodrame

Hrvojka Mihanović-Salopek: Raznolika lica dubrovačkih Didona

Hrvojka Mihanović-Salopek: Specifičnosti Didone Jakete Palmotića Dionorića

Hrvojka Mihanović-Salopek: Jaketa Palmotić Dionorić u svjetlu filološke recepcije

Vinicije B. Lupis: Likovna baština Dubrovnika Palmotićeva doba [Prilog roda Palmotića likovnosti Dubrovnika / Antički motivi u umjetnosti onodobnog Dubrovnika / Zlatarstvo / Zidno slikarstvo / Slikarstvo / Arheologija / Trojanski ciklus i utemeljenje dalmatinskih gradova]

Hrvojka Mihanović-Salopek i Vinicije B. Lupis: Opis i porijeklo Didone

Hrvojka Mihanović-Salopek i Vinicije B. Lupis: Prijepisi Palmotićeve Didone

Hrvojka Mihanović-Salopek i Vinicije B. Lupis: Bibliografija [Izdanja djela Jakete Palmotića Dionorića / Važnija literatura o Jaketi Palmotiću Dionoriću]


Prilog 1.

Prijepis teksta Didone

Prilog 2.

Izvornik teksta Didone: Prolog / At I / At II / At III

Prilog 3.

Ulomak Jaketinog Diplomatskog izvješća


Sažetak

Summary

Bilješke o autorima

Popis likovnih priloga

Kazalo imena

 

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština