Zaposlenici Instituta Ivo Pilar

U Institutu je zaposleno ukupno 105 djelatnika (Zagreb i 7 područnih centara): 81 doktor znanosti, 2 magistra, 2 stručna savjetnika u znanosti, 3 stručna suradnika u znanosti i 8 novaka s visokom stručnom spremom iz znanstvenih polja sociologije, psihologije, povijesti, filozofije, demografije, antropologije, etnologije, ekonomije, kliničkih medicinskih znanosti, politologije, prava, teologije, znanosti o književnosti i interdisciplinarnih područja znanosti te 14 djelatnika administrativnih, stručnih i tehničkih službi. Od 90 znanstvenika Instituta prema zvanjima 10 znanstvenih savjetnika je u trajnom zvanju, 16 je znanstvenih savjetnika, 18 viših znanstvenih suradnika, 18 znanstvenih suradnika, 15 poslijedoktoranada, 9 znanstvenih asistenata, 2 stručna savjetnika u znanosti i 3 stručna suradnika u znanosti. - Stanje: 13. travnja 2017.

Administrativno sjedište Zagreb

10000 Zagreb, Marulićev trg 19

ravnatelj Instituta: dr. sc. Vlado Šakić

pomoćnica ravnatelja: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan

R. br. Prezime, Ime Akademski stupanj Zvanje
1.
Manea-Grgin, Castilia-Luminiţa Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
2.
Milak, Matea Mag. soc. Asistentica
3.
Perasović, Benjamin Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
4.
Plenković, Antun Stručni suradnik u znanosti
5.
Špoljar Vržina, Sanja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
6.
Tomaić, Tatjana Mr. sc. Stručna suradnica u znanosti

Područni centar Split

21000 Split, Poljana kraljice Jelene 1/I

voditelj Centra Split: dr. sc. Saša Mrduljaš

R. br. Prezime, Ime Akademski stupanj Zvanje
1.
Anić, Jadranka Rebeka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
2.
Derado, Augustin Dr. sc. Viši asistent
3.
Mrduljaš, Saša Dr. sc. Znanstveni savjetnik
4.
Petrić, Mirko Mr. sc.

Područni centar Osijek

31000 Osijek, Šamačka 9/II

voditelj Centra Osijek: dr. sc. Miljenko Brekalo

R. br. Prezime, Ime Akademski stupanj Zvanje
1.
Brekalo, Miljenko Dr. sc., dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
2.
Kotrla Topić, Marina Dr. sc. Viša znanstvena suradnica

Područni centar Vukovar

32000 Vukovar, 204. vukovarske brigade 6

voditelj Centra Vukovar: dr. sc. Dražen Živić

R. br. Prezime, Ime Akademski stupanj Zvanje
1.
Bendra, Ivana Dr. sc. Znanstvena suradnica
2.
Cvikić, Sandra Dr. sc. Znanstvena suradnica
3.
Žanić, Mateo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik

Područni centar Pula

52100 Pula, Leharova 1 - Dom hrvatskih branitelja

voditelj Centra Pula: dr. sc. Stipan Trogrlić

R. br. Prezime, Ime Akademski stupanj Zvanje
1.
Beroš, Marin Dr. sc. Znanstveni suradnik

Područni centar Gospić

53000 Gospić, Trg Stjepana Radića 4/1

voditelj Centra Gospić: dr. sc. Željko Holjevac (vanjski suradnik)

R. br. Prezime, Ime Akademski stupanj Zvanje
1.
Brlić, Ivan Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
2.
Bušljeta Tonković, Anita Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
3.
Bašić, Ema Mag. philol. germ., mag. soc. Znanstvena novakinja, asistentica
4.
Knežević, Adrian VSS Asistent

Područni centar Dubrovnik

20000 Dubrovnik, Od Kaštela 11

voditelj Centra Dubrovnik: dr. sc. Vinicije Lupis

R. br. Prezime, Ime Akademski stupanj Zvanje
1.
Lupis, Vinicije Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Područni centar Varazdin

c/o 10000 Zagreb, Marulićev trg 19/1

voditeljica Centra Varaždin: dr. sc. Andreja Brajša Žganec

R. br. Prezime, Ime Akademski stupanj Zvanje
1.
Brajša-Žganec, Andreja Prof. dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju