Naslovna / Novosti / Natječajipage 5

Natječaji

Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda – polje ekonomija, 24. 10. 2018.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar raspisuje N A T J E Č A J za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu. …

VIŠE

Natječaj za znanstvene suradnike, 8. 6. 2018.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar raspisuje N A T J E Č A J – za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj – za izbor na sistematizirano znanstveno radno …

VIŠE

Natječaj za znanstvenog savjetnika i višeg znanstvenog suradnika, 8. 6. 2018.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar raspisuje N A T J E Č A J – za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologije i antropologije, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj – za izbor na sistematizirano …

VIŠE

Natječaj za asistenta – projekt DARE (Hrvatska zaklada za znanost) od 18. 5. 2018.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za zapošljavanje na suradničko radno mjesto asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 1 izvršitelj Radni odnos zasniva se na teret Hrvatske zaklade za znanost, za rad na međunarodnom znanstvenom …

VIŠE

Natječaj za asistenta – projekt CHIEF (Hrvatska zaklada za znanost) od 18. 5. 2018.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za zapošljavanje na suradničko radno mjesto asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj Radni odnos zasniva se na teret Hrvatske zaklade za znanost, za rad na  međunarodnom znanstvenom …

VIŠE

Natječaj za izbor znanstvenih suradnika u Gospiću i Zagrebu, 27. 4. 2018.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ 1. za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, rad u područnom centru Instituta u Gospiću 2. za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika …

VIŠE

Natječaji Instituta Ivo Pilar – travanj 2018.

– Natječaj za tri znanstvena radna mjesta znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju – rad u središnjici Zagreb – Natječaj za znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – rad u središnjici Zagreb – Natječaj za znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – rad u središnjici Zagreb – Natječaj za tri suradnička radna …

VIŠE

Natječaj za tri suradnička radna mjesta poslijedoktoranda – rad u područnom centru Dubrovnik, Gospić i Osijek

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar raspisuje N A T J E Č A J za popunu suradničkih radnih mjesta na temelju razvojnih koeficijenata: 1. suradničko radno mjesto poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u područnom centru Instituta u Dubrovniku – 1 izvršitelj 2. suradničko radno mjesto poslijedoktorand, …

VIŠE