Naslovna / Novosti / Natječajipage 6

Natječaji

Natječaj za radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – Split, 31. 5. 2017.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar raspisuje N A T J E Č A J za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje politologija – 1 izvršitelj Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom …

VIŠE

Natječaj za radno mjesto znanstvenog suradnika, 1. 3. 2017.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar raspisuje N A T J E Č A J za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste,  znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest– 1 izvršiteljRadni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada …

VIŠE

Natječaj za radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, 1. 3. 2017.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar raspisuje N A T J E Č A J za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste,  interdisciplinarno područje znanosti (ekonomija, pravo)– 1 izvršiteljRadni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada područni …

VIŠE