Izdvajamo Iz Novosti

Natječaj za suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (projekt GENMOD), 16. 9. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E Č A J za suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj Radni odnos zasniva se za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: …

VIŠE

Obavijest o rezultatima natječaja za suradničko radno mjesto i zvanje asistenta

Na suradničko radno mjesto i zvanje asistenta − društvene znanosti, sociologija, rad u središnjici Zagreb (objava natječaja 24. 7. 2019.) izabrana je • Marija Antić Natječaj za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, 24. 7. 2019.

VIŠE

Natječaji i obavijesti o rezultatima natječaja u 2019. godini

Marulićev trg 19/I, Zagreb. Ulaz u Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Natječaj za suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (projekt GENMOD), 16. 9. 2019. – Natječaj za višeg stručnog referenta Računovodstveno-financijske službe, 12. 9. 2019. – Natječaj za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, 24. 7. 2019. • Obavijest …

VIŠE