Zbornik HRVATSKO ISELJENIŠTVO I DOMOVINA

Zbornik HRVATSKO ISELJENIŠTVO I DOMOVINA: RAZVOJNE PERSPEKTIVE, objavljen lipnja 2014. kao 44. knjiga Biblioteke Zbornici Instituta Ivo Pilar, obuhvaća radove pripremljene za međunarodni godišnji znanstveno-stručni skup ANNALES PILAR “Hrvatsko iseljeništvo i domovina: Razvojne perspektive” održan u Zagrebu i Dubrovniku 26.-28. svibnja 2011.

Iseljen nasl Zbornik čini trideset tekstova trideset troje autora, a karakterizira ga pluralnost tema i istraživačkih pristupa, od istraživačkih radova do svjedočanstava. Urednici vjeruju kako upravo ta raznolikost omogućuje cjelovitiji uvid u jedan tako složen fenomen kao što je hrvatsko 
iseljeništvo

HRVATSKO ISELJENIŠTVO I DOMOVINA. Razvojne perspektive
Uredili C. Hornstein Tomić, I. Hrstić, F. Majetić, I. Sabotič, M. Sopta
Biblioteka ZBORNICI – Knjiga 44.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2014. – Str. 340.
ISBN 978-953-7964-01-6
Omot / Impresum / Sadržaj / Iz Predgovora / O autorima

 

Sadržaj

Omot / Impresum / Sadržaj

Predgovor

UVOD

Vlado ŠAKIĆ: Suvremeni migracijski procesi i njihov odraz na Hrvatsku. Globalni pogled na međunarodne migracije

SUVREMENI MIGRACIJSKI TRENDOVI I INTEGRACIJSKE POLITIKE: RIJEČ VELEPOSLANIKA

Beverly MERCER: The Croatian Diaspora in Australia
Denis KNOBEL: Case Study Switzerland

HRVATSKE ISELJENIČKE ZAJEDNICE U SVIJETU

Marin SOPTA: Multikulturalizam u svijetu i Hrvati u iseljeništvu
Katica JURČEVIĆ: Pregled položaja i integracijskog značaja hrvatskih iseljenika u Njemačkoj
Adolf POLEGUBIĆ: Hrvati u Njemačkoj — domovinska Crkva i domovina: stanje i perspektive
Jadranka GVOZDANOVIĆ: Mladi Hrvati u Njemačkoj
Rebeka MESARIĆ ŽABČIĆ: Fenomen prekooceanske lančane migracije i lokalni/regionalni identiteti
Danijel VOJAK: Samoborsko iseljeništvo u Sjedinjenim Američkim Državama: pogled iz domovine
Ana JURA: Istaknuti Hrvati u gospodarskom razvoju Novog Zelanda do Drugoga svjetskog rata
Marina PERIĆ KASELJ: Hrvatske migrantske virtualne zajednice (HMVZ) u Argentini: konstruiranje identiteta u kiberprostoru (na primjeru Argentine)
Marina DEUR: Hrvati u Brazilu

HRVATSKI JEZIK I KULTURA U ISELJENIŠTVU

Zdenka WEBER: Hrvatska kulturna promidžba kao jedan od preduvjeta očuvanja nacionalnog identiteta Hrvata u inozemstvu
Ivan HRSTIĆ, Artur NALIS: Institut za hrvatski jezik u Melbourneu i priznanje hrvatskog jezika u Australiji
Marica ČUNČIĆ: Sveučilišna nastava hrvatskoga jezika, kulture i književnosti u SAD-u i Kanadi
Lada KANAJET ŠIMIĆ, Lidija CVIKIĆ: E-učenje hrvatskoga kao nasljednoga jezika: trenutačno stanje i razvojne perspektive
Stjepan ŠULEK: Slobodna riječ u hrvatskom egzilu s osvrtom na časopis Kroatische Berichte (1976.—1990.)
Vesna KUKAVICA: Hrvatska iseljenička periodika u 21. stoljeću

POLITIKA I HRVATSKO ISELJENIŠTVO

Ivan TEPEŠ: Doprinos Hrvatske seljačke stranke očuvanju ideje hrvatske samostalnosti u hrvatskom iseljeništvu od 1945. do 1990. godine i stvaranju samostalne Hrvatske
Ivan ČIZMIĆ: Prvo razdoblje suradnje Franje Tuđmana s Hrvatima u SAD-u i Kanadi (1966.—1987.)
Gordan GRLIĆ RADMAN: Doprinos hrvatskih iseljenika međunarodnom priznanju Republike Hrvatske
Gojko BORIĆ: Promicanje istine o Hrvatima u Saveznoj Republici Njemačkoj
Tomislav ĐURASOVIĆ: Aktualni trenutak u odnosima domovinske i iseljene Hrvatske
Branko BARBIĆ: Useljeničke politike Republike Hrvatske u njezinim zakonima i državnim tijelima od 1991. do danas

SUVREMENI MIGRACIJSKI PROCESI I PERSPEKTIVE

Božo SKOKO: Uloga hrvatskih iseljenika u procesima stvaranja imidža Hrvatske u svijetu
Jure VUJIĆ: Hrvatski identitet između moderne i postmoderne
Caroline HORNSTEIN TOMIĆ: Migration Activity from Croatia to Germany and Return Tendencies — An Account of Recent Developments
Jasna ČAPO: Tu ne može ni’ko živ imat’ plan hoće li se vratit’: Promjenljive artikulacije povratka u domovinu među hrvatskim ekonomskim migrantima u Njemačkoj
Walter Vori LALICH: Post-migration Dynamics: Towards a New Configuration of a Transnational Social Space
Zvonimir MILAS, Nikolina VUKOJEVIĆ: Mladi povratnik na radnom tržištu u Hrvatskoj

Sažetci radova
O autorima
Sažetak / Summary

>>> Puni tekst knjige

 
Iz Predgovora

Zbornik radova … obuhvaća radove pripremljene za međunarodni godišnji znanstveno-stručni skup Annales Pilar, pod nazivom Hrvatsko iseljeništvo i domovina: Razvojne perspektive (Zagreb i Dubrovnik, 26.-28. svibnja 2011.). Organizator događanja bio je Institut društvenih znanosti Ivo Pilaru suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti — Razred društvenih znanosti. Skup je održan u sklopu obilježavanja 20. obljetnice utemeljenja i djelovanja Instituta, a odabirom teme skupa potvrdio se kontinuitet posvećenosti Instituta istraživanju hrvatskog iseljeništva te odnosa između domovinske i iseljene Hrvatske.

Zbornik čini trideset tekstova trideset troje autora. Otvaraju ga uvodni rad ravnatelja Instituta Ivo Pilar prof. dr. sc. Vlade Šakića i tekstovi veleposlanika Australije te Švicarske, a potom slijedi znanstveno-stručni dio u kojem su radovi razvrstani u četiri tematske cjeline: Hrvatske iseljeničke zajednice u svijetu, Hrvatski jezik i kultura u iseljeništvu, Politika i hrvatsko iseljeništvo, te Suvremeni migracijski procesi i perspektive. Zbornik karakterizira pluralnost tema i istraživačkih pristupa, od istraživačkih radova do svjedočanstava, a urednici vjeruju kako upravo ta raznolikost omogućuje cjelovitiji uvid u jedan tako složen fenomen kao što je hrvatsko iseljeništvo.

Naime, s obzirom na broj iseljenika u odnosu na ukupan broj stanovnika u zemlji, Hrvati imaju jednu od najbrojnijih iseljeničkih zajednica u svjetskim okvirima. Točan broj ne može se sa sigurnošću utvrditi, no prema procjenama Ministarstva vanjskih i europskih poslova u svijetu ih je danas oko tri milijuna. Pored same brojnosti iseljenika, važno je istaknuti dugotrajnost procesa iseljavanjas hrvatskih prostora, procesa koji je započeo još u 15. stoljeću. Unatoč tomu povijest iseljavanja iz hrvatskih krajeva, kao i život hrvatskih zajednica u iseljeništvu te njihove razvojne perspektive i odnos s domovinskom Hrvatskom, još uvijek nisu dovoljno istraženi. Osobito je malo studija posvećeno trećoj i četvrtoj generaciji iseljenika i njihovim odnosima sa suvremenom Hrvatskom. Stoga se istraživaćima u društveno-humanističkim znanostima nameće potreba (i obveza) daljnjeg proučavanja ovih tema. Svrha je priloženoga Zbornika (dodatno) rasvijetliti pojedina povijesna i suvremena obilježja hrvatskog iseljeništva…

Urednici

>>> ANNALES PILAR 2011. – Međunarodni skup: HRVATSKO ISELJENIŠTVO I DOMOVINA: RAZVOJNE PERSPEKTIVE, Zagreb, 26. i 27. svibnja 2011. i Dubrovnik, 28. svibnja 2011.

>>> HRVATSKI ISELJENIČKI KONGRES, 23.-26. 6. 2014.

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština