Objavljena knjiga POTROŠAČKA KULTURA I KONZUMERIZAM

U Biblioteci Centra za kulturne studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je kao 1. knjiga POTROŠAČKA KULTURA I KONZUMERIZAM koju je uredila prof. dr. sc. Snježana Čolić. Autori poglavlja u knjizi su dr. sc. Ivan Burić, prof. dr. sc. Snježana Čolić, dr. sc. Igor Duda, dr. sc. Hajrudin Hromadžić, Martin Lojkić, prof. dr. sc. Krešimir Peračković, dr. sc. Sanja Stanić, Katica Stažić i Tihana Štojs. Knjigu su recenzirali prof. dr. sc. Vjeran Katunarić i prof. dr. sc. Vladimir Lay

Potrosacka-naslovnica Prilozi u ovoj knjizi predstavljaju doprinos u promišljanju kako potrošačke kulture i društva tako i konzumerizma kao dominantne ideologije suvremenoga kapitalizma. Potrošačka kultura analizirana je iz različitih teorijskih perspektiva, uključujući uzroke i posljedice konzumerizma u okviru socio-kulturnoga konteksta Hrvatske. – Iz Predgovora

Snježana ČOLIĆ (ur.)
POTROŠAČKA KULTURA I KONZUMERIZAM
Biblioteka Centra za kulturne studije – Knjiga prva
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2013. – Str. 206.
ISBN 978-953-7964-00-9

Omot / Impresum / Sadržaj / Iz recenzija

 
Sadržaj

Omot / Impresum / Sadržaj
Predgovor
Snježana Čolić: Suvremena potrošačka kultura neoliberalnoga kapitalizma i održivost: globalni aspekti
Krešimir Peračković: Osnovni pojmovi u sociologiji potrošnje
Martin Lojkić: Društveno značenje, funkcija i svrha robe
Hajrudin Hromadžić: Konzumerizam: pogonska snaga ideologije kasnoga kapitalizma
Igor Duda: Konzumerizmom do komunizma? – Potrošačka kultura u Hrvatskoj od 1950-ih do 1980-ih
Ivan Burić: Banke: trgovci novcem kao arhitekti potrošačkoga subjektiviteta
Sanja Stanić: Trgovački centar kao reprezent potrošačkoga društva
Tihana Štojs: Kupovanje identiteta u suvremenome potrošačkom društvu
Katica Stažić: Društveni otpor konzumerizmu: antikonzumeristički ili alterkonzumeristički pokreti
Sažeci
Summaries
Kratki životopisi autora

 
Iz recenzija

Znanstveni doprinosi ove knjige ponajprije omogućuju bolje poznavanje potrošačke kulture i društva. Upućenost autor(ic)a u tematiku nesumnjivo je velika. Posebno imponira prožimanje moderne i postmoderne perspektive u njihovim radovima. S jedne strane, poštuju se klasični pristupi u proučavanju fenomena potrošnje, koji teže utvrđivanju općih, pa i univerzalnih obilježja potrošačkoga mentaliteta i prakse u industrijskim društvima na podjednakom stupnju ekonomskoga razvitka. S druge strane, ukazuje se na kulturnu raznolikost tih mentaliteta i praksi, što odstupa od linearnog i determinističkog poimanja socioekonomskog razvitka i potrošnje u prilog kontingentnom razvitku. (…) U najvećem dijelu ove knjige očituje se zrelo znanstveno iskustvo stečeno u dugogodišnjem istraživačkom radu autor(ic)a o temi konzumerizma i njegovih sociokulturnih posljedica, posebno u hrvatskome društvu i kulturi. Osjeća se sigurnost u pristupu, problemi su jasno izloženi, izbjegavaju se opća mjesta karakteristična za publicistički diskurs o toj temi, podastrta je iscrpna analiza fenomena konzumerizma, prije svega sociološka i antropološka, pri čemu se može prepoznati “kulturni zaokret” (u smjeru postmodernizma).

Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić

Komparativna analiza članaka i knjiga o ovoj temi u nas pokazuje da je ovo izvanredna i izvrsna knjiga. Budući da njeguje kritički diskurs i sadrži socio-aksiološku platformu iz koje tumači društvene mehanizme i oblike redukcije i destrukcije ljudskosti života modernoga čovjeka, držimo da se može staviti uz bok sličnim knjigama u europskome okruženju. (…) Ova knjiga može biti čitana kao vrlo kvalitetan, svjež i spoznajno moćan pomoćni alat kako bi se shvatili dometi, ograničenja i proturječnosti potrošačke kulture i konzumerizma. Stoga ovu knjigu smatramo društveno vrlo potrebnom, a njezino izdavanje ocjenjujemo kao kulturološki i sociologijski iznimno opravdano. (…) Za sve koji će u Hrvatskoj trebati ozbiljne sociologijske analize potrošačke kulture i konzumerizma, ova će knjiga biti čvrst oslonac i dragocjeno štivo.

Prof. dr. sc. Vladimir Lay

>>> CENTAR ZA KULTURNE STUDIJE

 

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština