Zbornik MAKARSKO PRIMORJE DANAS

Zbornik Makarsko primorje danas objavljen je travnja 2012. godine kao 40. knjiga Biblioteke Zbornici Instituta Ivo Pilar. Obuhvaća radove pripremljene za interdisciplinarni znanstveno-stručni skup Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011. godine (Makarska, 3. i 4. svibnja 2012. godine). Dvadeset i jedan tekst u zborniku napisala su trideset dva autora različitih znanstvenih i stručnih interesa. – Skup i predstavljanje zbornika

makarska_zbornikDvije činjenice posebno određuju kontekst i zbornika i skupa. Prvo, razorni potresi na Makarskom primorju 1962. godine ostavili su dubok trag u kolektivnom sjećanju i društvenim praksama stanovništva. Događaji i društveni procesi koji su potom uslijedili trajno su promijenili krajobraz ovoga područja te društvene i gospodarske odnose u lokalnoj zajednici…

MAKARSKO PRIMORJE DANAS. Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011.
Uredili: Marko Mustapić i Ivan Hrstić
Biblioteka Zbornici – Knjiga 40.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Grad Makarska
Zagreb, 2012. – Str. 480.
ISBN 978-953-6666-87-4

 

>>> SadržajIz PredgovoraSkup i predstavljanje zbornika

 

Sadržaj

OmotImpresumSadržajPuni tekst knjige

Predgovor
I. STANOVNIŠTVO I NJEGOVE MOGUĆNOSTI
Roko Mišetić i Mario Bara: Stanovništvo Makarskog primorja: demografsko kretanje u vrtlogu društvenih promjena od 1945. do 2011.
Dražen Živić i Sandra Cvikić: Prisilni ratni migranti na području Regionalnog ureda za prognanike i izbjeglice Makarska
Krešimir Peračković: Obilježja socio-profesionalne strukture stanovništva Makarske – razvojni ili regresivni resurs?
Josip Burušić, Marija Šakić i Toni Babarović: Obrazovna postignuća učenika i škola Makarskog primorja
II. MJESNA NASELJSKA MREŽA I SAMOUPRAVA
Sonja Podgorelec i Sanja Klempić Bogadi: Socio-geografske promjene u naseljima Makarskog primorja
Geran Marko Miletić: Osnovna obilježja sekundarnog stanovanja na Makarskom primorju
Frane Staničić i Mihovil Škarica: Glavni izazovi učinkovitoj i demokratskoj lokalnoj samoupravi: primjer Makarskog primorja
III. GOSPODARSKA EVOLUCIJA: OD POLJODJELSTVA DO PROMETA I TURIZMA
Saša Poljanec-Borić i Luka Šikić: Makarsko primorje – od rivijere do mikroregije
Danijel Vojak: Gospodarski razvoj makarskog područja u razdoblju od 1945. do 1962.
Jasenka Kranjčević: Turizam u prostornim planovima Makarskog primorja od 1945. do 1990.
Valentina Lasić: Pomorsko-urbanistički razvoj makarske luke od 1945. do 1985.
IV. POTRESI 1962. GODINE U LOKALNOJ POVIJESTI
Mirko Orlić, Miroslava Pasarić i Marijan Herak: Gibanje u moru povezano s makarskim potresom od 11. siječnja 1962. godine
Davorka Herak i Marijan Herak: Seizmičnost i potresna opasnost na Makarskom primorju
Ivan Hrstić: Zbivanja na Makarskom primorju tijekom i nakon potresa 1962. godine
Marko Mustapić i Nenad Karajić: Prirodne katastrofe kao čimbenici modernizacije hrvatskog društva: primjer potresa 1962. godine na Makarskom primorju
Smiljana Šunde: Preseljenje Podgorana bliže moru – druga strana medalje
V. ZAPISI O IDENTITETU
Maja Štambuk: Makarsko zaleđe u razvojnoj ulozi
Marinko Tomasović: Interes za Makarsko primorje u humanističkim znanostima od polovine 20. stoljeća na temelju objavljenog u literaturi
Slaven Letica: Teorijski koncept “korisne prošlosti” i dugoročna vizija razvoja Podgore
Antonija Zaradija Kiš i Vedrana Vela Puharić: Kulturološke perspektive utonule baštine sv. Martina na Makarskom primorju
VI. U ONO VRIJEME OBRANE
Jakša Raguž: “U Konavoskim brdima” – prilog poznavanju ratnog puta 156. makarsko-vrgoračke brigade/domobranske pukovnije HV-a
Sažetci
Summary
Bilješke o autorima

>>> Puni tekst knjige


Iz Predgovora

Zbornik što ga čitatelj ima u rukama obuhvaća radove pripremljene za interdisciplinarni znanstveno-stručni skup Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011. godine (Makarska, 3. i 4. svibnja 2012. godine). Dvadeset i jedan tekst u zborniku napisala su trideset dva autora različitih znanstvenih i stručnih interesa. Pretežiti broj (18) radova iz područja je društvenih i humanističkih znanosti (sedam ih je iz polja sociologije, pet iz povijesti, a ostali su iz znanstvenih polja demografije, etnologije i antropologije, prava, psihologije te arheologije). Dva su rada s područja prirodnih znanosti, točnije geofizike, a jedan iz tehničkih znanosti, iz urbanizma. Radovi su razvrstani u šest tematskih cjelina: Stanovništvo i njegove mogućnosti, Mjesna naseljska mreža i samouprava, Gospodarska evolucija: od poljodjelstva do prometa i turizma, Potresi 1962. godine u lokalnoj povijesti, Zapisi o identitetu, U ono vrijeme obrane… Valja istaknuti kako u tekstovima o istim ili sličnim temama autori, nerijetko, raspolažu različitim izvorima podataka i koriste različite vremenske nizove, pa se stoga može steći dojam slabije preglednosti ili heterogenosti zbornika. No urednici drže kako upravo takva pluralnost istraživačkih pristupa pruža bolji uvid u analizirane pojave i njihove izvore.

Dvije činjenice posebno određuju kontekst i zbornika i skupa. Prvo, razorni potresi na Makarskom primorju 1962. godine ostavili su dubok trag u kolektivnom sjećanju i društvenim praksama stanovništva. Događaji i društveni procesi koji su potom uslijedili trajno su promijenili krajobraz ovoga područja te društvene i gospodarske odnose u lokalnoj zajednici. Stoga nam se osmišljavanje i organizacija znanstveno-stručnog skupa s ciljem obilježavanja pola stoljeća od nemilih događaja nametnulo samo po sebi. Drugo, u okviru društvenih i humanističkih znanosti nije bilo sustavnog, znanstveno utemeljenog pristupa ispitivanju i analizi socijalnih procesa koji su prethodili potresima te koji su potom uslijedili na Makarskom primorju, pa se može reći kako je ono u tom smislu terra incognita. Zbornik i skup u tom pogledu teže biti koristan poticaj…

Urednici

>>> MAKARSKO PRIMORJE: Skup i predstavljanje zbornika, Makarska, 3.-4. svibnja 2012.

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština