Naslovna / Novosti / Publikacije / Zbornik MAKARSKO PRIMORJE DANAS

Zbornik MAKARSKO PRIMORJE DANAS

Zbornik Makarsko primorje danas objavljen je travnja 2012. godine kao 40. knjiga Biblioteke Zbornici Instituta Ivo Pilar. Obuhvaća radove pripremljene za interdisciplinarni znanstveno-stručni skup Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011. godine (Makarska, 3. i 4. svibnja 2012. godine). Dvadeset i jedan tekst u zborniku napisala su trideset dva autora različitih znanstvenih i stručnih interesa. – Skup i predstavljanje zbornika

makarska_zbornik

Dvije činjenice posebno određuju kontekst i zbornika i skupa. Prvo, razorni potresi na Makarskom primorju 1962. godine ostavili su dubok trag u kolektivnom sjećanju i društvenim praksama stanovništva. Događaji i društveni procesi koji su potom uslijedili trajno su promijenili krajobraz ovoga područja te društvene i gospodarske odnose u lokalnoj zajednici. Stoga nam se osmišljavanje i organizacija znanstveno-stručnog skupa s ciljem obilježavanja pola stoljeća od nemilih događaja nametnulo samo po sebi

MAKARSKO PRIMORJE DANAS. Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011.
Uredili: Marko Mustapić i Ivan Hrstić
Biblioteka Zbornici – Knjiga 40.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Grad Makarska
Zagreb, 2012. – Str. 480.
ISBN 978-953-6666-87-4

– SadržajIz Predgovora / Skup i predstavljanje zbornika


Sadržaj

 

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige

Predgovor
I. STANOVNIŠTVO I NJEGOVE MOGUĆNOSTI
Roko Mišetić i Mario Bara: Stanovništvo Makarskog primorja: demografsko kretanje u vrtlogu društvenih promjena od 1945. do 2011.
Dražen Živić i Sandra Cvikić: Prisilni ratni migranti na području Regionalnog ureda za prognanike i izbjeglice Makarska
Krešimir Peračković: Obilježja socio-profesionalne strukture stanovništva Makarske – razvojni ili regresivni resurs?
Josip Burušić, Marija Šakić i Toni Babarović: Obrazovna postignuća učenika i škola Makarskog primorja
II. MJESNA NASELJSKA MREŽA I SAMOUPRAVA
Sonja Podgorelec i Sanja Klempić Bogadi: Socio-geografske promjene u naseljima Makarskog primorja
Geran Marko Miletić: Osnovna obilježja sekundarnog stanovanja na Makarskom primorju
Frane Staničić i Mihovil Škarica: Glavni izazovi učinkovitoj i demokratskoj lokalnoj samoupravi: primjer Makarskog primorja
III. GOSPODARSKA EVOLUCIJA: OD POLJODJELSTVA DO PROMETA I TURIZMA
Saša Poljanec-Borić i Luka Šikić: Makarsko primorje – od rivijere do mikroregije
Danijel Vojak: Gospodarski razvoj makarskog područja u razdoblju od 1945. do 1962.
Jasenka Kranjčević: Turizam u prostornim planovima Makarskog primorja od 1945. do 1990.
Valentina Lasić: Pomorsko-urbanistički razvoj makarske luke od 1945. do 1985.
IV. POTRESI 1962. GODINE U LOKALNOJ POVIJESTI
Mirko Orlić, Miroslava Pasarić i Marijan Herak: Gibanje u moru povezano s makarskim potresom od 11. siječnja 1962. godine
Davorka Herak i Marijan Herak: Seizmičnost i potresna opasnost na Makarskom primorju
Ivan Hrstić: Zbivanja na Makarskom primorju tijekom i nakon potresa 1962. godine
Marko Mustapić i Nenad Karajić: Prirodne katastrofe kao čimbenici modernizacije hrvatskog društva: primjer potresa 1962. godine na Makarskom primorju
Smiljana Šunde: Preseljenje Podgorana bliže moru – druga strana medalje
V. ZAPISI O IDENTITETU
Maja Štambuk: Makarsko zaleđe u razvojnoj ulozi
Marinko Tomasović: Interes za Makarsko primorje u humanističkim znanostima od polovine 20. stoljeća na temelju objavljenog u literaturi
Slaven Letica: Teorijski koncept “korisne prošlosti” i dugoročna vizija razvoja Podgore
Antonija Zaradija Kiš i Vedrana Vela Puharić: Kulturološke perspektive utonule baštine sv. Martina na Makarskom primorju
VI. U ONO VRIJEME OBRANE
Jakša Raguž: “U Konavoskim brdima” – prilog poznavanju ratnog puta 156. makarsko-vrgoračke brigade/domobranske pukovnije HV-a
Sažetci
Summary
Bilješke o autorima

>>> Puni tekst knjige


Iz Predgovora

Zbornik što ga čitatelj ima u rukama obuhvaća radove pripremljene za interdisciplinarni znanstveno-stručni skup Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011. godine (Makarska, 3. i 4. svibnja 2012. godine). Dvadeset i jedan tekst u zborniku napisala su trideset dva autora različitih znanstvenih i stručnih interesa. Pretežiti broj (18) radova iz područja je društvenih i humanističkih znanosti (sedam ih je iz polja sociologije, pet iz povijesti, a ostali su iz znanstvenih polja demografije, etnologije i antropologije, prava, psihologije te arheologije). Dva su rada s područja prirodnih znanosti, točnije geofizike, a jedan iz tehničkih znanosti, iz urbanizma. Radovi su razvrstani u šest tematskih cjelina: Stanovništvo i njegove mogućnosti, Mjesna naseljska mreža i samouprava, Gospodarska evolucija: od poljodjelstva do prometa i turizma, Potresi 1962. godine u lokalnoj povijesti, Zapisi o identitetu, U ono vrijeme obrane… Valja istaknuti kako u tekstovima o istim ili sličnim temama autori, nerijetko, raspolažu različitim izvorima podataka i koriste različite vremenske nizove, pa se stoga može steći dojam slabije preglednosti ili heterogenosti zbornika. No urednici drže kako upravo takva pluralnost istraživačkih pristupa pruža bolji uvid u analizirane pojave i njihove izvore.

Dvije činjenice posebno određuju kontekst i zbornika i skupa. Prvo, razorni potresi na Makarskom primorju 1962. godine ostavili su dubok trag u kolektivnom sjećanju i društvenim praksama stanovništva. Događaji i društveni procesi koji su potom uslijedili trajno su promijenili krajobraz ovoga područja te društvene i gospodarske odnose u lokalnoj zajednici. Stoga nam se osmišljavanje i organizacija znanstveno-stručnog skupa s ciljem obilježavanja pola stoljeća od nemilih događaja nametnulo samo po sebi. Drugo, u okviru društvenih i humanističkih znanosti nije bilo sustavnog, znanstveno utemeljenog pristupa ispitivanju i analizi socijalnih procesa koji su prethodili potresima te koji su potom uslijedili na Makarskom primorju, pa se može reći kako je ono u tom smislu terra incognita. Zbornik i skup u tom pogledu teže biti koristan poticaj…

Urednici

 

>>> MAKARSKO PRIMORJE: Skup i predstavljanje zbornika, Makarska, 3.-4. svibnja 2012.

 

Također provjeri

Objavljen zbornik GRAD OSIJEK U OBRANI HRVATSKOGA ISTOKA

Zbornik GRAD OSIJEK U OBRANI HRVATSKOGA ISTOKA objavljen je kao 56. knjiga Biblioteke Zbornici Instituta …