Centar za arheološka istraživanja

NazivSjedišteVoditeljOsnutakDjelatnostUstrojProjektiIzložbePublikacijeSkupoviNovosti

m_100000122 m_100011222 Časopis HISTRIA ANTIQUA pod stalnim pokroviteljstvom UNESCO-a i međunarodnim uredništvom; glavna urednica prof. dr. sc. Vesna Girardi Jurkić

 
Naziv

Centar za arheološka istraživanja Instituta Ivo Pilar – Međunarodni istraživački centar za arheologiju, Brijuni-Medulin – MIC Arh
 
Sjedište

Centar za arheološka istraživanja Instituta Ivo Pilar – Međunarodni istraživački centar za arheologiju, Brijuni – Medulin
52100 Pula, Leharova 1
Centar za arheološka istraživanja Instituta Ivo Pilar – Međunarodni istraživački centar za arheologiju, Brijuni – Medulin
Bibliotaka
52203 Medulin, Centar 214
Telefon: 052-222-090; 052-540-410
Fax: 052-222-090; 052-543-934
E-mail: kristina.dzin@pu.t-com.hr
E-mail: vesna.girardi.jurkic@pu.t-com.hr
 
Voditelj

V.d. voditeljice mr. sc. Kristina Džin
 
Osnutak
(1994.) 2009.
 
Djelatnost

Centar za arheološka istraživanja – Međunarodni istraživački centar za arheologiju, Brijuni – Medulin (CIP PILAR) osnovan 2009. godine sljednik je Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu utemeljen 1994. godine. Biblioteka Centra u Medulinu utemeljena je 1997. godine.

Centar je osnovan sa svrhom:

● provedbe znanstvenih, razvojnih i visokostručnih istraživanja u području humanističkih znanosti u polju arheologija kroz terenski i kabinetski rad na području Hrvatske s interpretacijom unutar europskog i svjetskog konteksta;
● arheoloških iskapanja i istraživanja antičkih/ kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih lokaliteta u Hrvatskoj u svrhu identifikacije i unapređivanja rezultata nacionalne arheologije;
● arhivskih istraživanja u Hrvatskoj i inozemstvu, te objavljivanja austrijske, talijanske i njemačke građe vezane za istraživanja na tlu Hrvatske kroz stoljeća; 
● detekcije i objavljivanja podataka o arheološkoj građi i spomenicima kulture koja se nalazi u inozemstvu (Bosna i Hercegovina, Austrija, Slovenija, Italija);
● poticanja istraživača po hrvatskim regijama radi izrade regionalnih i cjelovite arheološke karte Hrvatske;
● prijevoda arheoloških djela, rasprava i izvješća pisanih na stranim jezicima a vezanim uz rezultate arheoloških i zaštitarskih radova na području Hrvatske;
● rada na prikupljanju i objavljivanju bio- i bibliografskih podataka vezanih za arheologiju i zaštitu hrvatskih spomenika kulture;
● izrade projekata i procjena valorizacije arheološke i kulturno-povijesne baštine;
● interdisciplinarnog povezivanje i razmjene mišljenja s međunarodnim ustanovama, organizacijama, fondovima i znanstvenim istraživačima;
● sudjelovanje u stranim znanstveno-istraživačkim, izložbenim i nakladničkim projektima;
● pružanja savjetničkih usluga, procjena, nadzora, te izrada elaborata i ekspertiza na polju arheologije i srodnih disciplina;
● izrade projekata i organizacija međunarodnih  tematskih znanstvenih skupova, savjetovanja, sastanaka i radionica na području arheologije i srodnih disciplina;
● izrada projekata, organizacija i realizacija međunarodnih arheoloških i kulturno-povijesnih izložbi uz suradnju domaćih i stranih institucija u okviru i izvan međunarodnih znanstvenih i kulturnih programa;
● dogovora i potpisivanje međunarodnih interesnih sporazuma o suradnji sa sveučilištima, fakultetima i institutima na temelju uspostavljene aktivne suradnje i komunikacije.

U ispunjenju svoje temeljne misije Centar se oslanja na istraživače Instituta Pilar, ali i na priznate suradnike iz zemlje i svijeta.
 
Ustroj

Centar ima v.d. voditelja.
Za svoj rad koristi infrastrukturu Instituta, te – ovisno o porebama projekta – uži i širi krug suradnika, temeljem ugovora o povremenom angažmanu.
 
Projekti

1995. – projekat kulturno-povijesnog i arheološkog istraživanja i zaštite kulturne i prirodne baštine općine Medulin; autori: prof. dr. sc. Vesna Girardi Jurkić, prof. Marijan Orlić, mr. sc. Kristina Džin;
1995. – istraživanje, konzervacija i prezentacija antičko/kasnoantičlkog rezidencijskog maritimnog kompleksa Vižula kod Medulina (u tijeku); prof. dr. sc. Vesna Girardi Jurkić; suradnica: mr. sc. Kristina Džin;
1997. – istraživanje dijela antičko/kasnoantičke nekropole Burle u Medulinu (do 2000.); prof. dr. sc. Vesna Girardi-Jurkić, mr. sc. Kristina Džin;
2003. – problematika nastanka antičkih gospodarskih i rezidencijskih kompleksa u Istri; prof. dr. sc. Vesna Girardi Jurkić, prof. dr.sc. Robert Matijašić;
2006. – putovima antičkih bogova u Istri (do 2008.); prof. dr. sc. Vesna Girardi Jurkić;
2007. – antički cemeteriji i pogrebni ritusi na sjevernom Jadranu; prof. dr. sc. Vesna Girardi Jurkić, mr. sc. Kristina Džin;
2008. – suradnja na projektu “L΄Istri et la mer” (Bordeaux)
 
Izložbe

1999. – Čarobna Istra / The Magic od Istria (Beč, Eisenstadt, Trst, Lisabon, Berlin, Hannover)
2001. – Egipatska religija u antičkoj Istri (Pula, Šibenik)
2001. – Voda kao izvor života antičćke Pule (Pula)
2002. – Sjaj antiučkih nekropola Istre (Pula, Zagreb, Ljubljana)
2005. – Water – the source of Life (Aichi – Japan)
2008. – Vižula i Burle u antici (Medulin)
2009. – Putovima antičkih bogova u Istri (Padova, Pordennone)
 
Publikacije

I. Časopis HISTRIA ANTIQUA pod stalnim pokroviteljstvom UNESCO-a; međunarodno uredništvo, glavni urednik prof. dr. sc. Vesna Girardi Jurkić:

– Urbana i pejzažna arheologija, vol. 1/1995.
– Antički Nezakcij u kulturi i povijesti Istre, vol. 2/1996.
– Sklad u kamenu: tehnika obrade, gradnje i dekoracije u kamenu kroz povijesna razdoblja.vol. 3/1997.
– Rimski forum: gospodarsko, kulturno i kultno središte, vol. 5/1999.
– Obrambeni sustavi kroz stoljeća – prapovijest, vol. 6/2000.
– Obrambeni sustavi kroz stoljeća antika, vol. 7/2001.
– Grad mrtnih uz grad živih, vol. 8/2002.
– Tri arene: Pula, Verona, Rim, vol. 9/2003
– Voda kao izvor života, vol. 10/2003.
– Naselja i naseljavanje od prapovijesti do srednjeg vijeka, vol. 11/2003.
– Ekonomija i trgovina kroz povijesna razdoblja, vol. 12/2004. 
– Kultovi i vjerovanja kroz povijesna razdoblja,   vol. 13/2005
– Instrumenta domestica od prapovijesti do kasne antike, vol. 14/2006.
– Vinogradarstvo i maslinarstvo od prapovijesti do srednjeg vijeka,  vol. 15/2007. 
– Otium – razbibriga od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka, vol. 16/2008.
– Putovi i trgovina od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka  vol. 17/Pula 2009.
– In honorem ad quadregensium anniversatium V.G.J. dicata,  vol. 18-1/Pula 2009.
– In honorem ad quadregensium anniversatium V.G.J. dicata,  vol. 18-2/Pula 2009.

II. Periodika KATALOZI I MONOGRAFIJE – HISTRIA ANTIQUA:

– Der Zauber Ustriens. Eine Ausstellung über kroatische Geschichte, Kunst und Kultur 1999; vol. 1/Pula 1999, glavni urednik: prof. dr. sc. Vesna Girardi Jurkić;
– The Magic of Istria. An Exhibition of Croatian History, Art and Culture 2000; vol. 2/Pula 2000, glavni urednik: prof. dr. sc. Vesna Girardi Jurkić;
– Vesna Girardi Jurkić, Putovima antičkih bogova u Istri / Paths of ancient Goods in Roman Istria, vol. 3/Pula 2009, glasni urednik akademik Emilio Marin (u tisku).

III. Povremene publikacije, polupublikacije, izložbeni katalozi.
 
Skupovi

Pod stalnim pokroviteljstvom UNESCO-a i uz organizacije međunarodnog znanstvenog savjeta:

1995. – Urbana i pejzažna arheologija
1996. – Sklad u kamenu – tehnike obrade, gradnje i dekoracije u kamenu kroz povijesna razdoblja
1997. – Carski kult na istočnom Jadranu
1998. – Rimski forum – gospodarsko, kulturno i kultno središte
1999. – Obrambeni sustavi kroz stoljeća
2000. – Grad mrtvih uz grad živih
2001. – Voda kao izvor života
2002. – Naselja i naseljavanje od prapovijesti do srednjeg vijeka
2003. – Ekonomija i trgovina u antici i ranom srednjem vijeku
2004. – Kultovi i vjerovanja od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka
2005. – Instrumenta domestica od prapovijesti do kasne antike
2006. – Vinogradarstvo i maslinarstvo od prapovijesti do srednjeg vijeka
2007. – Otium – razbibriga od prapovijesti do srednjeg vijeka
2008. – Putovi i trgovina od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka,
2009. – Umjetnički obrt od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka
2010. – Nastambe i stanovanje od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka
2011. – Navigare necesse est. Od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka

Novosti

– 21. MEĐUNARODNO ARHEOLOŠKO SAVJETOVANJE; Medulin, 9.-11. 12. 2015.
– XX. MEĐUNARODNO ARHEOLOŠKO SAVJETOVANJE, Medulin, 5.-6. 12. 2014.
Objavljen 21. svezak časopisa HISTRIA ANTIQUA
– PULA: Međunarodno arheološko savjetovanje, 22.-24. 11. 2012.
Objavljen 20. svezak časopisa HISTRIA ANTIQUA
XVII. međunarodno arheološko savjetovanje, 23.-26.11.2011.
Histria antiqua, sv. 19/2010.

Također provjeri

Centar za religijske studije

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Djelatnost ● Područja ● Publikacije     Naziv Centar za… Pročitaj više o Centar za religijske studije