Objavljen 21. svezak časopisa HISTRIA ANTIQUA

Dvadesetprvi svezak časopisa Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, Brijuni-Medulin, Centra za arheološka istraživanja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar posvećen je temi NAVIGARE NECESSE EST: OD PRAPOVIJESTI DO RANOG SREDNJEG VIJEKA. Hrvatskoj i svjetskoj znanstvenoj i stručnoj javnosti prikazuje najznačajnija priopćenja međunarodnog arheološkog savjetovanja koje je održano u Puli, Medulinu i Rovinju od 23. do 26. studenoga 2011. godine

Histria 21

Sv. 21/2011.

HISTRIA ANTIQUA – Časopis Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb – Centar za arheološka istraživanja i Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, Brijuni-Medulin

SV./VOL. 21; GOD./YEAR 2012; STR. 1-665.
PULA, 2012.

Tema: NAVIGARE NECESSE EST: OD PRAPOVIJESTI DO RANOG SREDNJEG VIJEKA

Sadržaj i puni tekstovi sv. 21/2012.

Naslovnica / Cover
Vižula kod Medulina, objekt F, pristanište, podvodno istraživanje 2012. g., autor: Igor Miholjek

>>> O časopisu HISTRIA ANTIQUA

 
Sadržaj sv. 21/2012.

Impresum / Sadržaj
UVODNIK GLAVNE UREDNICE
FOREWORD BY THE EDITOR-IN-CHIEF

NAVIGARE NECESSE EST
Mithad KOZLIČIĆ: Adriatic Sea Routes from the Antiquity to the Early Modern Age / Jadranske plovidbene rute od staroga do prvih stoljeća novoga vijeka
Marin ZANINOVIĆ: Neke posebnosti antičkog prometa duž istočnog Jadrana / Some Particularities of Ancient Sea Traffic in the Eastern Adriatic
Erwin POCHMARSKI: Transport of Marble on Land or by River in SE-Noricum and Western Pannonia / Prijevoz mramora kopnom ili rijekama u Noriku i zapadnoj Panoniji
László BORHY: Hinweise auf Schifffahrt und Fernhandel in Brigetio, Komárom/Szőny, Ungarn / Naznake za plovidbu i prekomorsku trgovinu u Brigeciju
Alexander MINCHEV: From Procnnessos To Odessos: Unfinished Roman Marbles From Odessos And Marcianopolis (2nd-3rd c. AD) / Od Prokonesosa do Odesosa: Nedovršeni rimski mramor iz Odesosa i Marcianopolisa (2. – 3. st. po. Kr.)
Vera BITRAKOVA GROZDANOVA: Trgovina Jadranom između južne Italije i Makedonije od 6. – 1. st. pr. Kr. / Le commerce sur Adriatic entre l’Italie du sud et de la Macedoine
Francis TASSAUX: Ports et navigation en Aquitaine romaine – note bibliographique / Brodarenje i luke duž obale Akvitanije u antici: bibliografske bilješke
Isabel RODÀ DE LLANZA: El comercio de los mármoles en Hispania / Trgovina mramorom u Hispaniji
Marjeta ŠAŠEL KOS: The Role of the Navy in Octavian’s Illyrian War / Uloga mornarice u Oktavijanovom Ilirskom ratu
Siniša BILIĆ – DUJMUŠIĆ: Taciti … miracula cursus, Luc., Phars. 4, 425 / Taciti… miracula cursus, Luc., PharS. 4,425
Anamarija KURILIĆ: Roman Naval Bases at the Eastern Adriatic / Rimske vojne pomorske baze na istočnom Jadranu
Emilio MARIN: Moguće pomorske komunikacije starokršćanske Salone / Possible Maritime Connections of Early Christian Salona
Vesna GIRARDI JURKIĆ: Ancient Cults as Patrons of Seafaring and Seafarers in Istria / Antički kultovi kao zaštitnici pomorstva i moreplovaca u Istri
Vassiliki GAGGADIS-ROBIN: Remarques sur le navire mythologique Argô / Neka pitanja o mitološkom brodu Argo
Eva KATARINA GLAZER, Danijel ŠTRUKLEC: Solomon’s Navy in the Context of Maritime Trade Relations in Iron Age South Levant / Salomonova mornarica u kontekstu pomorsko-trgovačkih veza na prostoru južnog Levanta u željezno doba
Zlatko ĐUKIĆ: Odnosi u trgovačkoj navigaciji staroga vijeka / Trade Navigation Relations in Antiquity
Sineva KUKOČ: Spondylus gaederopus u neolitičkim kulturama na istočnom Jadranu / Spondylus Gaederopus in Neolithic Cultures in the East Adriatic
Klara BURŠIĆ-MATIJAŠIĆ: Istra na prapovijesnim pomorskim putevima / L’Istria sulle rotte marittime preistoriche
Martina BLEČIĆ KAVUR: Plovidba duž Caput Adriae: plovidba Svijetom? / Navigation along Caput Adriae or Navigation Around the World?
Maja MIŠE: Trgovački kontakti dvaju jadranskih obala krajem 4. i u 3. st. pr. Kr. na primjeru slikane keramike / Trade Contacts between the Two Adriatic Coasts at the Beginning of the Hellenistic Period
Guido ROSADA, Marco ZABEO: …Stagna…inrigua aestibus maritimis… Sulla laguna di Venezia ovvero su un comprensorio a morfologia variabile / …Stoji… Inrigua Aestibus Maritimis…o Venecijanskoj laguni ili o ograničenom području promjenjive morfologije
Ivančica PAVIŠIĆ: Putovi i komunikacije kroz sjeverozapadnu Hrvatsku tijekom kasnog brončanog doba / Roads and Communications Through North-Western Croatia in the Bronze Age
Hrvoje MANENICA: Antički fluvijalni lokaliteti u dolini Neretve / Fluvial Locations in the Neretva Valley during Antiquity
Ante RENDIĆ-MIOČEVIĆ: Rivers and River Deities in Roman Period in the Croatian Part of Pannonnia / Rijeke i riječna božanstva u rimsko doba u hrvatskom dijelu Panonije
Naser FERRI: Nekoliko epigrafskih svjedočanstava o plovidbi i štovanju božanstava vodâ u Gornjoj Meziji / Some Epigraphic Evidence of Navigation and of the Veneration of Water Divinities in Upper Moesia
Exhlale DOBRUNA-SALIHU: Rijeka Danubius – Značaj plovnog puta za uvoz skulpture u Dardaniji tijekom Rimskog doba / The Importance of the Danube River Route for the Import of Sculptures in Dardania During the Roman Period
Vlasta BEGOVIĆ, Ivančica SCHRUNK: The Role of Maritime Villas in Seafaring in the Adriatic / Uloga maritimnih vila u plovidbi Jadranom
Mate PARICA: Nekoliko primjera lučkih instalacija antičkih kamenoloma na dalmatinskim otocima / Some Examples of Harbour Installations of Ancient Quarries on the Dalmatian Islands
Lucijana ŠEŠELJ: Antička pomorska svetišta: promunturium Diomedis / Ancient Maritime Sanctuaries: promunturium Diomedis
Aleksandra NIKOLOSKA: The Sea Voyage of Magna Mater to Rome / Putovanje Magne Mater morem u Rim
Inga VILOGORAC BRČIĆ: Navisalvia, The Saviour of Cybele’s Ship / Navisalvia – Spasiteljica Lađe sa svetinjama Majke Bogova
Marin BUOVAC: Postanak i razvoj naumahija na prostoru Rimskog Carstva / Die Entstehung und Entwicklung der Naumachien auf dem Gebiet des Römischen Reiches
Jasminka ĆUS-RUKONIĆ: Antički plovidbeni putevi i luke na cresko-lošinjskom otočju / Antique Sea Routes and Ports in the Waters off the Islands of Cres and Lošinj
Zrinka SERVENTI: Važnost otoka Ilovika i Sv. Petra za plovidbenu rutu duž istočne obale Jadrana u svjetlu novijih istraživanja / The Importance of the Islands of Ilovik and St. Peter (Sv. Petar) on the Seafaring Route along the Eastern Adriatic Coast in the Light of Recent Research
Sébastien BULLY, Morana ČAUŠEVIĆ-BULLY: Saint-Pierre d’Ilovik Une station maritime majeure du nord de l’Adriatique, de l’Antiquité au Moyen-Âge / Sv. Petar – Ilovik, bitna pomorska postaja od antike do srednjeg vijeka
Giulia BOETTO, Corinne ROUSSE: Traditions régionales d’architecture navale en Adriatique à l’époque romaine / Regionalne brodograđevne tradicije na Jadranu u rimsko doba
Baldassarre GIARDINA: Navigare necesse est: il faro tra mondo antico e medioevo / Navigare Necesse Est: Svjetionik između antičkog svijeta i srednjeg vijeka
Ante MILOŠEVIĆ: Novi mač iz Koljana u svjetlu kontakata s nordijskim zemljama u ranom srednjem vijeku / A Recently Recovered Sword at Koljani Near Vrlika Seen in the Light of Contacts With Nordic Countries in the Early Middle Ages
Vesna ZMAIĆ: Bizantski srednjovjekovni brodolomi u podmorju istočnog Jadrana / Medieval Byzantine Shipwrecks in the Eastern Adriatic
Valentina ZOVKO: Tajne srednjovjekovnih moreplovaca / Secrets of Medieval Seafaresers
Marija BUZOV: Is Mljet – Melita in Dalmatia the Island of St. Paul’s Shipwreck? / Je li otok Mljet – Melita u Dalmaciji-Otok brodoloma Sv. Pavla?

NOVITATES
Vesna GIRARDI JURKIĆ , Kristina DŽIN, Aleksandra PAIĆ, Zrinka ETTINGER-STARČIĆ: Vižula kod Medulina – Rezidencijska maritimna vila: Istraživačka kampanja 2011. / Vižula near Medulin, Maritime Residential Villa: Investigation Campaign of 2011
Igor MIHOLJEK: Podmorsko istraživanje antičkih ostataka arhitekture na Vižuli – kampanja 2011. / Underwater Archaeological Investigations in the Waters off the Vižula Peninsula in 2011
Ida KONCANI UHAČ, Marko UHAČ: Prapovijesni brod iz uvale Zambratija – Prva kampanja istraživanja / Prehistoric Boat from Zambratija Cove – The First Campaign of Exploration
Rita AURIEMMA: Nuovi dati dalla costa Adriatica e Ionica del Salento / Novi podatci o jadranskoj i jonskoj obali Salenta
Paola VENTURA, Valentina DEGRASSI: Nuovi dati sulle strutture portuali di Trieste: gli scavi 2010 nel Park S. Lucia di Trieste / Nova saznanja o lučkim strukturama: iskapanja 2010. godine u parku S. Lucia u Trstu
Ida KONCANI UHAČ, Rita AURIEMMA, Dario GADDI, Cristiano ALFONSO, Alessandra DELL’ANNA, Stefano FURLANI: Savudrijski zaljev: Luka i priobalje u rimsko doba / The Bay of Savudrija: Harbour and the Coastal Landscape in the Roman Age
Luka BEKIĆ: Najnovija podvodna rekognosciranja podmorja Istre / The Most Recent Underwater Investigations off the Coast of Istria
Marie-Brigitte CARRE, Vladimir KOVAČIĆ, Corinne ROUSSE, Francis TASSAUX: Lorun-Loron et Busuja-Bossolo, Poreč-Parenzo, Istria, Les Campagnes de Recherche 2011 / Loron-Lorun i Busuja-Bossolo, Poreč, Istra – Istraživačka kampanja u 2011. godini
Giulia BOETTO, Irena RADIĆ ROSSI: Šivani brod u uvali Caski na otoku Pagu: Rezultati istraživačke kampanje 2011. / Il relitto cucito nella baia di Caska sull’isola di Pag – Campagna di scavo 2011
Zrinka ETTINGER STARČIĆ: Rekognosciranje lošinjsko-creskog podmorja – Rezultati sustavnog pregleda od 2008. do 2011. godine / Underwater Investigations in the Cres-Lošinj Archipelago – Systematic Investigations 2008-2011
Giovanni DISTEFANO, Giusy VENTURA: Riparare e navigare. Un carpentiere a bordo? Utensili del relitto delle nave delle colonne di Camarina, Sicilia / Popravljati i ploviti. Drvodjelac na brodu? Alati s relikta iz Camarina, Sicilija
Mato ILKIĆ: Prilog poznavanju rimske luke na položaju Bošana nedaleko od Biograda na moru / The Roman Port at the Site of Bošana near Biograd na moru
Igor MIHAJLOVIĆ: Antički brodolom sa sarkofazima kod Sutivana na otoku Braču / Antique Shipwreck with Sarcophagi near Sutivan on the Island of Brač

PROGRAMME
INTERNATIONAL ARCHAEOLOGICAL SYMPOSIUM “Navigare necesse est: from Prehistory to the Early Middle Ages”

>>> CENTAR ZA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Također provjeri

Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.

Dr. sc. Danijel Vojak sudjelovao je 8. travnja 2024. na središnjoj svečanosti obilježavanja Svjetskog dana… Pročitaj više o Dr. sc. Danijelu Vojaku Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, 8. 4. 2024.